Dårligere økonomi
kan friste til ID-tyveri

Antallet ID-tyverier i Norge er halvert det siste året. Men dårligere økonomiske tider kan friste flere til å prøve seg, ifølge NorSIS.

KOMMER GJENNOM NETTET: Nordmenn flest er blitt stadig flinkere til å sikre seg mot nettkriminelle, men truslene blir stadig mer sofistikerte, mener ekspertene.
Publisert: Publisert:

I løpet av det siste året er antallet ID-tyverier i Norge nærmest halvert.

Årsaken er at nordmenn, som følge av stadige avdekkinger av nye nettrusler i mediene, sikrer seg som aldri før. Men ID-tyveriekspert Christian Meyer ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) mener det er for tidlig å slappe av.

– Antallet ID-tyverier har sunket veldig det siste året, men vi ser at når det skjer er tilfellene stadig grovere. I stedet for å dreie seg om at mobilabonnement til 1.000 kroner er det nå gjerne snakk om hundre tusener, sier Meyer.

PÅPASSELIG: ID-tyveriekspert Christian Meyer i NorSIS.

Den nye undersøkelsen viser at andelen nordmenn som ble utsatt for ID-tyverier sank fra 5,9 prosent i fjor til 3,2 prosent i år.

Bedringen er størst blant menn, der andelen som ble rammet i år hadde sunket med 6 prosent til 2 prosent.

Til tross for de oppløftende resultatene mener Meyer at det er for tidlig å føle seg trygg på at ID-tyvene blir holdt i sjakk.

– Vi ser at de kriminelle blir stadig mer organiserte og at metodene er mer sofistikerte enn før, sier han til E24.

- Dette gjør at vi kan komme til et punkt hvor det blir vanskelig for den enkelte person å beskytte seg mot ID-tyverier, fortsetter Meyer.

Han skulle gjerne sette at myndighetene derfor grep inn og innførte sikrere ordninger for opprettelse av kundeforhold innenfor norsk næringsliv.

Les også

Advarer mot falske spørreundersøkelser i nettbanken

Fristet av finanskrise

De siste årene har antallet ID-tyverier steget sakte, med unntak av et lite fall i 2011 og i år. I USA har bildet vært noe annerledes med et fall frem til finanskrisen i 2009.

Da opplevde landet en voldsom økning i denne typen kriminalitet.

– Finanskrise og dårligere økonomi kan føre til at enkelte kanskje vil bli fristet til å benytte seg av denne typen kriminalitet for å spe på inntekten noe, sier Meyer.

Den norske økonomien har den siste tiden vist flere svakhetstegn i takt med at oljeprisen fortsetter å falle. Meyer mener derfor at det er for tidlig å feire nedgangen før en har sett hvordan forholdene utvikler seg under en svakere økonomi.

– Vi er opptatt av at dette er noe som må fortsettes å jobbe med, og jeg håper at folk fortsetter å sikre seg. Men vi må også få myndighetene på banen og få på plass ordninger som bedre sikrer folks identitet, sier Meyer til E24.

Med ID-tyveri og identitetskrenkelse mener NorSIS uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.

Les også: Sikkerhetsekspert: Å bruke skytjenester for jobb-lagring er som russisk rulett

Mye pågang på bankene

ID-tyveri kan gjennomføres på flere måter. De vanligste er gjerne at den kriminelle utgir seg for å være fra kundeservice i et stort selskap, og gjennom samtaler med ofret tilegner seg personlig informasjon. Datavirus og hacking benyttes også ofte, opplyser NorSIS.

Bankinformasjon er gjerne svært verdifullt for slike kriminelle. Ifølge DNB mottar banken mellom 10 til 15 henvendelser i uken fra kunder som frykter å ha blitt utsatt for ID-tyveri.

Les også

Dette er de største IT-truslene nå

– Generelt så er ID-tyveri en økende utfordring i samfunnet, men noen ganger er det vanskelig å anslå hva som stammer fra ID-tyveri og andre typer svindel, som at bankkoder er kommet på avveie, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til E24.

HOLDER FOKUS: Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i FNO.

Han legger til at summene på svindel gjerne kan variere, men at svindelforsøk med ID-tyverier og BankID generelt dreier seg om høyere summer.

– Vi ser at det er en trend at kjeltringer bruker all informasjon de klarer å fremskaffe for å kunne gi seg ut for å være personen de svindler, eller for å lage seg ID som kan gi de ytterligere tilganger til din identitet. Derfor er det viktig å varsle fra med en gang du mistenker at noen kan ha misbrukt identiteten din, sier Dalsbø.

Les også

– Er du ikke forberedt på angrep, er du ille ute

Svært viktig

Både DNB og Finans Norge opplyser at bankene de siste årene har trappet opp fokuset og kursingen rundt ID-problematikk.

– Finansnæringen forvalter store verdier som kriminelle ønsker tilgang til. Ikke kun i form av kontanter, men vi forvalter også sensitiv informasjon. Derfor er det svært viktig med bevissthet på dette, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Han legger til at fastsettelse av identitet og utstedelse av tilstrekkelig dokumentasjon, er en myndighetsoppgave, men at finansnæringen også har et ansvar.

Les også

Antall dataangrep mot Norge er doblet på ett år

– Næringens fokus vil selvfølgelig opprettholdes i årene fremover. Vi ser at de kriminelle anslag vi opplever ofte benytter seg av forfalsket dokumentasjon. Dette er en trend vi tror vil øke i årene fremover, sier Fåne til E24.

Han legger til at på grunn av store mørketall knyttet til rapportering av ID-tyverier det vanskelig å si akkurat hvor mange penger som blir stjålet hvert år som følge av denne typen kriminalitet.

Les også:

PST starter etterforskning i overvåkingssakenOvervåkningsavsløringen: Peker mot Kina og RusslandAftenposten: Overvåker Norges fremste finansmiljøPST starter etterforskning i overvåkingssakenOvervåking får politisk og juridisk etterspill

Publisert:

Her kan du lese mer om