Foto: Krister Sørbø NTB scanpix

Huseierne-sjefen i kommentar: «De nye boligsalgsreglene er godt nytt for boligselgere»

Forslaget til nye regler om boligsalg er godt nytt for norske boligselgere, selv om noen forsøker å få deg til å tro annerledes.

  • Morten A. Meyer
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Morten A. Meyer er generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Torsdag 16. mai skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til nye boligsalgsregler gjennom endringer i den såkalte avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av brukte boliger.

I korte trekk innebærer de nye reglene at boligen ikke lenger kan selges «som den er».

Derimot må selgere dokumentere boligen. Det skal lages en egen forskrift om tilstandsrapporter og bygningskyndige, og boligkjøperne forutsettes å ha lest all dokumentasjonen.
Lovendringen er etter Huseiernes mening til beste for norske boligselgere og boligkjøpere. Men som med all forbrukerlovgivning er det ikke enighet.

Dessverre driver motstanderne av regelverket med svartmaling av forslaget og villedning om hvordan situasjonen vil bli når lovgivningen trer i kraft.

Særlig går det igjen at dette er et regelverk som vil være ille for boligselgere.

Men vi i Huseierne mener at reglene er til det beste for både boligselgere og boligkjøpere. Her er vår gjennomgang av hvorfor:

Sjef i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer.

Foto: Espen Rasmussen VG

1. Bedre tilstandsrapporter og krav til takstmenn

Lovforslaget legger opp til at boligselger skal dokumentere boligen som skal selges. Boligen kan ikke lenger selges med generelle forbehold «som den er».

Selger forutsettes i stedet å få gjennomført en god tilstandsrapport av boligen.

Innholdet i tilstandsrapportene skal fastsettes i forskrift, og denne forskriften skal også stille krav til de bygningskyndige som skal utføre rapporten.

Dermed vil både selgeren og kjøperen være trygge på at boligen er dokumentert på tilfredsstillende måte.

2. Mer informasjon = mindre krangler
Noen av motstanderne av det nye forslaget fremstiller det som at den forslagene skaper usikkerhet. Det faller på sin egen urimelighet. For mer informasjon skaper helt naturlig mer sikkerhet.

Boligselgeren er trygg på at boligens dokumenteres riktig. Boligkjøperen på sin side får med bedre dokumentasjon en riktigere forventning til boligen. Og med et riktigere forventningsnivå blir det en sikrere bolighandel.

De fleste selger en bolig som er i god stand, og disse vil nå kunne fjerne usikkerhet og dermed kunne oppnå bedre priser med bedre dokumentasjon. 3. Kjøperen forutsettes å ha lest tilstandsrapportene

Samtidig med at det blir bedre rapporter med mer informasjon, innebærer forslaget til nye regler at kjøperne forutsettes å ha lest dokumentasjonen om boligen.

Kjøperen vil i en eventuell klagesak bli behandlet som om han eller hun hadde lest dokumentasjonen.

Les også

Kommunalkomiteen har ferdigstilt ny lov for boligsalg

Dermed kan man ikke bruke unnskyldningen «det så jeg ikke».

Dette fører til at kjøperne får et helt eget press på seg til å lese dokumentasjonen om boligen grundig. Noe som igjen er med på å sikre at kjøperens forventningsnivå er riktig, og selgeren vil oppleve færre krangler om boligen som er solgt.

Men hva med 10.000-kronersgrensen?

Et forslag som har fått mye oppmerksomhet er forslagets krav til egenandel på 10.000 kroner for kjøpere som har kjøpt bolig og få gjennomslag at boligen er levert med en mangel.

Dette fremstilles av mange som at enhver kjøper kan klage på enhver feil som er over 10.000 kroner. Hvis det hadde vært riktig, hadde vi også vært mot reglene.

Men dette er ikke tilfellet.

For å i det hele tatt kunne klage på en bolig man har kjøpt, må kjøperen gjennom følgende sjekkliste:

Les også

Undersøkelse: Over en halv million nordmenn gjør skattetabbe

- Det skal ikke være noe man så eller kunne se på visning. Dette er det samme som i dag, og innebærer at for eksempel hakk i parketten ikke er noe man som kjøper kan klage på.

- Det skal ikke være omtalt i tilstandsrapporten, selgerens egenerklæring eller i eiendomsmeglerens omtale av boligen: Dette innebærer at kjøpere ikke kan klage på noe som er omtalt skriftlig. Med nye og grundigere tilstandsrapporter vil de aller fleste feil i boligen være omtalt, enten direkte, eller det er gitt oppfordring om å sjekke nærmere. Dette kan for eksempel være at det er målt fuktskader på badet, eller det er omtalt at dreneringen er så gammel at den må byttes.

- Videre skal man ved vurderingen om dette er en erstatningsmessig mangel også ta hensyn til eiendommens type, alder og synlige tilstand. Dermed vil kjøpere av for eksempel gamle og slitte boliger ha lavere forventninger enn når man kjøper nye boliger. Har man for eksempel fått beskrevet at et bad er veldig gammelt og slitt, vil fuktskader neppe kunne komme som noen overraskelser på kjøperne. Og først når man er igjennom denne sjekklisten, har kjøperen en mulighet til å nå frem med et eventuelt krav. Med andre ord er det lite som tyder på at det vil bli mange feil på en bolig eller mange boliger med feil på det kan krangles om.

Foto: Thomas Andreassen VG

3. Reglene gir en tryggere bolighandel
Mange og store konflikter gjør at dagens bolighandel oppleves utrygg for mange. Det er foreslått å gi selgere og kjøpere mer informasjon i boligsalgsprosessen, og stille krav til kjøperne om at denne leses.
Vi i Huseierne merker oss med glede at professor Trygve Bergsåker ved Universitetet i Oslo, en nestor innenfor eiendomsjus i Norge, også støtter lovforslaget og i brev til kommunal- og forvaltningskomiteen treffende sammenfatter lovforslaget og dets betydning: «Jeg tror ikke noen med innsikt på rettsområdet kan være uenig i at det er positivt og ønskelig med mest mulig informasjon om boligen som skal selges, og at informasjonen kvalitetssikres. Dette er kjernen i lovforslaget.»

Bergsåker er derfor klar:

«Mitt eget syn på lovforslaget er at det bør gjennomføres.»Vi i Huseierne mener som vi har vist over at forslaget gir en balansert bolighandel, og hilser de nye reglene velkommen. For oss i Huseierne er det å sørge for best mulig dokumentasjon av boligen som skal selges den beste måten å redusere konfliktene i bolighandelen på.

Les også

Dette forteller de nye boligpristallene egentlig

Les også

Som å stikke en kjepp i sykkelhjulet?

Les også

Dette bør bli verdens smarteste utstillingsvindu

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Kommunalkomiteen har ferdigstilt ny lov for boligsalg

  2. Da kontrakten var signert, fikk boligkjøperen vite om krypene

  3. Endrer boligsalgslov for å sikre kjøperne  – Ap frykter mer konflikter

  4. Annonsørinnhold

  5. Skjerper elektriker-krav før ny boliglov: – Blant de alvorligste feilene

  6. 150.000 kroner i prisavslag etter «en meget stor skjeggkrepopulasjon»