Mot skjerpede krav til banker og boligkjøpere

Regjeringen skjerper kravene både til bankenes utlån og boligkjøpernes egenkapital, tror eksperter. Men boligskatt blir det neppe noe av.

BOLIGPAKKE: Finansminister Siv Jensen (Frp) legger i disse dager siste hånd på en boligpakke som regjeringen håper kan dempe den voldsomme prisveksten på det norske boligmarkedet. Den har ført til at norske husholdninger nå har en gjeld som er 220 prosent av disponibel inntekt.

  • NTB
Publisert:

Finansminister Siv Jensen (Frp) er bekymret for en galopperende pris- og gjeldsvekst i Norge i en tid hvor kreditt nærmest er gratis, men utsiktene for norsk økonomi usikre.

Derfor har hun varslet en tiltakspakke før sommeren for å bremse utviklingen.

– Hun kommer primært med tiltak på tilbudssiden, som raskere behandling av byggesaker for å gjøre det lettere å bygge, er spådommen fra professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskoles.

Les også

Dette tømmerhuset trenger oppussing, men budgiverne sendte prisen 1,75 mill. over takst

– På etterspørselssiden forventer jeg grep med utlån og egenkapital og begrensninger mot avdragsfrie lån, sier han.

Får mindre lån?

I vår foreslo Finanstilsynet skjerpede krav til låntakernes betjeningsevne, redusert maksimal belåningsgrad for rammelån og strengere krav til avdragsbetaling. Tilsynet vil forskriftsfeste kravene til utlånspraksis for boliglån.

Sjeføkonom Harald M. Andreassen i Swedbank First Securities forventer krav til nedbetaling av gjeld og er spent på hva regjeringen gjør med tanke på maksimal belåningsgrad. Det siste punktet kan innebære at en del vil få mindre lån enn tidligere, påpeker han.

Les også

Her har boligprisene steget 117 prosent på 10 år – nå faller prisene mest i landet

IMF-tall viser at gjelden i Norge nå er på 220 prosent av disponibel inntekt. Eiendom Norges mai-tall viste et prisfall på 0,3 prosent, men økningen har vært ekstrem de siste 20 årene. Det har skapt frykt for et bratt fall i stedet for en mer gradvis utflating av prisene.

Les også

Norske boliger ble billigere i mai

Et varslet rentekutt fra Norges Bank i juni vil bidra til å fyre opp boligmarkedet ytterligere.

– Vi ser for oss en mildere form for innstramming med krav til avdragsbetaling og en strengere vurdering av låntakers gjeldsbetjeningsevne, sier han.

Geving ønsker seg ikke et «helt rigid egenkapitalkrav».

Frykter rigide krav

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge «håper og tror ikke» det kommer skjerpede egenkapitalkrav.

– Jeg tror det kommer tiltak rettet inn mot «stresstesting» av økonomi i forhold til økt rentebelastning og tiltak på avdragsbetaling, sier han.

Les også

Tøyen-bolig solgt for én mill. over takst før fellesvisning

Finanstilsynet foreslår krav om at låntakerne må tåle 6 prosentpoeng høyere rente.

Dreyer advarer mot tiltak for hele markedet og mener det er behov for fleksibilitet på utlånssiden. Han viser til en annen situasjon i Stavanger enn i Oslo.

Neppe boligskatt

Scheel-utvalget foreslår i sin gjennomgang av skattesystemet en formuesskatt på bolig, noe regjeringen har avvist.

– Det er noen grunnleggende feil i systemet, men det angriper de ikke. Regjeringen burde åpenbart signalisert at det blir en endring i formuesbeskatning på egen bolig, sier Andreassen, og får støtte fra Grytten.

Les også

Tre av fire boliger gikk over prisantydning i mai: Ser ingen boligprisbrems i sikte for Oslo

Heller ikke Geving tror regjeringen vil trekke klare konklusjoner om skatt.

– Regjeringen bør gå inn for å oppheve skattefordelene ved investering i sekundærbolig, sier han, og peker på at hver sjette bolig i Norge er en sekundærbolig.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Boligmarkedet
  3. Eiendom Norge

Flere artikler

  1. Nå kommer Sivs boligpakke

  2. Derfor håper eksportindustrien på Siv Jensens boligpakke

  3. Innfører 40 prosent egenkapitalkrav for «utleieboliger» i Oslo

  4. Her er Sivs boligpakke

  5. Finanstilsynet ber Siv stramme inn boliglånsreglene