Disse bankene mangler penger tilbake-vilkår i Visakort-avtalen

Visa lover penger tilbake fra banken, dersom nettbutikken ikke leverer varen – også hvis du betaler med debetkort. Fire norske banker har imidlertid ennå ikke innlemmet dette spesialvilkåret i kortavtalene sine, og de har nå fått brev fra Forbrukerombudet.

MANGLER VILKÅR: DNB er én av de fire bankene som Forbruker ombudet nå har sendt brev til.
Publisert:

Mange er nok klar over at dersom du kjøper en vare som ikke har blitt levert, så kan du kreve disse pengene tilbake fra banken din, dersom reisen eller varen var betalt med et kredittkort. Det færre nok er klar over, er at Visa markedsfører tilsvarende rettigheter også dersom du har betalt et Visa debetkort.

Men, det at Visa markedsfører denne rettigheten, er ikke nok for at du skal være sikker på å få igjen pengene dine av banken. Da må du også ha en avtalefestet rett til det, gjennom at banken din har innlemmet et vilkår om denne rettigheten i kortavtalen du som forbruker har fått.

Les også

Slik kan norsk økonomi påvirkes av et fall i oljeprisen

– Tok sjekkerunde

Fagdirektør hos Forbrukerombudet, Jo Gjedrem.

– Vi ble gjort oppmerksom på Visas markedsføring av denne rettigheten for flere år siden, og tok da en sjekkerunde for å se om bankene hadde innlemmet dette vilkåret i avtalene sine. Og resultatet var at det hadde de ikke, forteller fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem til E24.

I samarbeid med kontraktsutvalget til Finans Norge utarbeidet derfor Forbrukerombudet et vilkår som bankene kunne innlemme i sine kortavtaler, noe de aller fleste banker også har gjort.

Fire banker har fått brev

Da Forbrukerombudet nylig tok en ny sjekkerunde, viste det seg imidlertid at fire banker – Nordea, Gjensidige Bank, Skandiabanken og DNB – fortsatt ikke hadde dette vilkåret med i sine kortavtaler.

– Derfor har vi sendt et brev til dem med beskjed om at de skal innlemme særvilkår for netthandel med Visa-delen av betalingskortet inn i avtalevilkårene for Visa debetkort. Vi har bedt om svar fra bankene innen utgangen av august, sier Gjedrem.

Les også

– Det nytter ikke å klage, du må spare

– Viktig at rettigheten er på plass

Han legger til at dette er en veldig praktisk rettighet for forbrukerne i en tid hvor alle handler med kort, og en del også betaler varer og reiser med debetkortet sitt.

– Og når Visa lover det, er det viktig for forbrukeren at rettigheten faktisk er på plass, sier Gjedrem.

Praktisk ved flykonkurs og netthandel

Han nevner som et typisk eksempel at du har kjøpt en reise av et flyselskap som har gått konkurs. Du får ikke noe igjen av konkursboet, men dersom du har kjøpt reisen med kredittkort, har du en lovfestet rett til å få igjen pengene av kortutsteder – altså banken.

– Men med rettigheten som Visa markedsfører, vil også de som har betalt med debetkortet sitt kunne kreve penger tilbake av banken – såfremt vilkåret er nedfelt i kortavtalen til banken. Dette kan også være praktisk viktig ved netthandel, når varen ikke blir levert, legger Gjedrem til.

Les også

– Økende fare for bråbrems i norsk økonomi

Kun ved netthandel

Det vil likevel være noen forskjeller på den lovfestede retten til å kreve penger tilbake når du har betalt med kredittkort, og dersom du har betalt noe med Visa debetkort.

Det er viktig å være klar over at rettighetene Visa gir gjelder kun ved netthandel, mens kredittkortreglene også gjelder fysiske butikker. Du kan heller ikke rette krav mot banken på grunn av varens eller tjenestens kvalitet når de er kjøpt med Visakort. Kredittkortreglene har ikke et slikt unntak.

– Dersom du vil reklamere på en mangel innenfor femårsfristen – for eksempel dersom det er noe galt med trekket på sofaen du har kjøpt på nett, og møbelbutikken har gått konkurs – kan du kreve pengene tilbake om du har betalt med kredittkort, men ikke hvis du har betalt med Visa, forklarer Gjedrem.

Les også

Nordea-sjefen gir seg etter åtte år

Informasjonssjef i Gjensidige, Christian Haraldsen.

Bankene svarer

Gjensidige Bank

– Vi vil følge Forbrukerombudets anbefaling, og gjøre de nødvendige endringene, forteller informasjonssjef Christian Haraldsen til E24.

Han legger til at Gjensidige Bank bruker avtaler som er standard i bransjen, men at de som første bank 2013 lanserte et kontaktløst betalingskort.

– Det måtte lages en egen avtale for dette kortet, og denne avtalen har vært uendret siden 2013. Derfor har vilkår som senere kom inn i bransjens standardvilkår ikke blitt tatt inn i avtalen for akkurat dette kortet.

Skandiabanken

Nina Dyrøy, ansvarlig for samfunnsansvar Skandiabanken.

Ansvarlig for samfunnsansvar, Nina Dyrøy, bekrefter at Skandiabankens kortavtale for Visa debetkort til voksne ikke inneholder avsnittet med de særlige vilkårene for netthandel med Visa-delen:

– Selv om det ikke er med skriftlig i kortavtalen, har vi alltid behandlet kundene våre som om denne delen er med i avtalene. Årsaken til at vi følger reglene i praksis, men ennå ikke har det med skriftlig i vilkårene er at vi arbeider med å endre bankens teknologi for avtalepublisering.

Dyrøy legger til at arbeidet er påbegynt, men at på grunn av jobben med å endre bankens teknologi for avtalepublisering er en del av en større endring av hele nettbanken, tar ting tid.

DNB

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB

– Vi er i ferd med å oppdatere våre avtalevilkår slik at dette er hundre prosent oppdatert, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

Han understreker at kundene i mellomtiden ikke skal tvile på at de har alle fordeler i begge kort, da rutinene for reklamasjoner allerede ivaretar dette punktet, forklarer informasjonsdirektøren.

Les også

DNB og Forbrukerombudet enige etter gebyr-strid

Nordea

Informasjonsdirektør i Nordea, Rune Sjøhelle.

– Nordea vil endre sine kortavtaler og ta inn disse vilkårene i de avtalene som ikke har dette i dag, forteller kommunikasjonsdirektør Rune Sjøhelle.

Arbeidet pågår nå, og er planlagt ferdig månedsskiftet august/september.

– Vi har tidligere vært av den oppfatning at vilkårene har inneholdt kundens rettigheter ved kjøpsrettslige innsigelser ovenfor brukersted, men ser at de nå må tilpasses for et stadig økende andel netthandel, forklarer Sjøhelle, og legger til at alle situasjoner likt uavhengig av om det er et kredittkort eller et Visa debetkort som er benyttet.

Les også

Mener foreldre punger ut for mye før skolestart

Les også

– Staten må skylde på seg selv

Les også

Irritert over matvarer som endrer pris i kassen? Nå må kjedene rydde opp

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om