Menn er bedre i privatøkonomi

Er menn bedre i privatøkonomi i teorien enn i praksis? Selv om langt flere menn enn kvinner kjenner til gunstig lovendring, er det like mange kvinner som menn som gjør forsikringsvarp.

KASTER PENGER: Menn vet de kan spare på å bytte forsikringsselskap, men lar være. Foto: Scanpix.
Publisert:

Hele syv av ti menn som ble spurt kjenner til den nye flytteregelen innen forsikring, mot bare seks av ti av kvinnene.

Like spare-ivrige

Slik sett er det oppsiktsvekkende få menn som har gjort denne kunnskapen om til penger. For når det kommer til hvem som virkelig har flyttet forsikringer, er det likestilling: Om lag fire av ti både kvinner og menn har byttet selskap de siste tre årene.
Å spare penger var den klart viktigste grunnen for begge kjønn til å bytte forsikringsselskap, med henholdsvis 67% av mennene og 60% av kvinnene.
Det viser en undersøkelse gjort av Synovate MMI for Storebrand, som nylig startet opp med å selge skadeforsikringer igjen etter flere års opphold.

Flytteregelen over ett år gammel

Du kan spare tusenvis av kroner på å flytte forsikringene. Og nå kan du gjøre dette når som helst på året, ikke bare ved hovedforfall som før. Men svært mange vet ikke dette, og det er klare forskjeller på hvem som er informert og ikke.

Flytteevnen svekkes med alder

Personer i trettiårene bytter mest. Nesten halvparten har byttet forsikringsselskap i denne aldersgruppen. Fire av ti i tyve- og førtiårene har byttet, mens bare tre av ti i femtiårene har gjort alvor av muligheten til pengesparing.
Dette samsvarer dårlig med hvor mange i de ulike aldersgruppene som kjenner til den nye flytteregelen. Det ser ut til at kunnskapen om flyttemuligheten stiger med årene, mens evnen til virkelig å bytte selskap, svekkes. Hele syv av ti i femtiårene kjenner til flytteregelen, mot bare halvparten i tyveårene.
Nesten alle i tyveårene som kjenner til muligheten, benytter seg altså av fordelen, mens under halvparten av de som kjenner til det i femtiårene, gjennomfører forflytningen.

Unge velger internett

Flest unge svarer at de vil velge internett for å finne billigere forsikringer. Over fire av ti unge i tyveårene bekrefter dette. Det er flest med høy utdannelse og høy inntekt som svarer at de vil bruke internett til å få lavere forsikringspremier, viser undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen her

Publisert:

Her kan du lese mer om