Raser mot nye skatteregler for bolig: - Vil gi høyere utleiepriser

Huseiernes Landsforbund slakter forslag om å stramme inn overfor utleierne. De mener endringene vil føre til økte utleiepriser og gi en dramatisk økning i byråkratiet.

OPPRØRT: Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund er forferdet over den avtroppende regjeringens forslag om å stramme inn overfor boligutleierne.
  • Maria Lekve
Publisert:

Nye regler. Regjeringen vil fjerne muligheten for å selge rene utleieboliger skattefritt.

I statsbudsjettet kom det frem at de vil forandre på systemet forbotid og gevinstbeskatningen av bolig.

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Peter Batta, som er administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund.

LES OGSÅ: Vil skattlegge rene utleieboliger tøffere

Slår negativt ut. Mens du før har kunnet selge boligen uten å måtte skatte av gevinsten så lenge du har vært bosatt der i ett av de siste to årene, foreslår regjeringen nå å se på hele livsløpet til boligen.

Peter Batta i Huseiernes Landsforbund, er opprørt over forslaget:

– Det er snakk om en ganske vesentlig omlegging av skattesystemet som vil få betydelige konsekvenser. Jeg er opprørt over at regjeringen kan foreslå slike endringer uten noen høringsrunde, sier han.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Høyere priser. Han er godt fornøyd med dagens system - og synes ikke det var noen grunn til å flikke på det.

– Dagens system fungerer utmerket. Dette er å skru klokken bakover. De negative konsekvensene er mer omfattende enn de positive, mener Batta.

Regjeringen vil også øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi.

Peter Batta påpeker at endringene vil føre til økt press i leiemarkedet.

– Det er stort sett privatpersoner som driver med utleie av bolig. Når man skal ta de gutta, vil konsekvensen bli stadig færre utleieboliger. Alt annet likt vil det slå ut i høyere priser, sier Batta.

LES OGSÅ: Regn ut skatten din for 2014

Mer byråkrati. Finansdepartementet har anslått at endringen vil medføre 5 millioner i ekstra inntekter.

UENIG: Lars Aasen i Leieboerforeningen tror ikke at regjeringens endringer vil økt press i leiemarkedet.

– Det er latterlige lite penger! Samtidig vil ligningskontorene måtte ansatte hundrevis av mennesker til å kontrollere eierforhold og føre boligregnskap.

Nå håper han Siv Jensen som ny finansminister vil putte forslaget i skuffen.

– Dette vil gi en dramatisk økning i byråkratiet. Det vil bli et komplisert lappverk som utvilsomt vil gi en betydelig økning i papirmassen på ligningskontorene.

– Det vil overraske meg og skuffe meg dypt om ikke Siv Jensen får fjernet dette, sier Batta.

Daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen deler ikke Battas bekymringer.

– Jeg tror ikke det å endre botidsreglene vil ha noen store konsekvenser. Det vil få konsekvenser i den grad du investerer i utleiebolig og bor i et år for å unngå gevinst, men jeg tror egentlig ikke det gjelder så mange, sier Aasen til Dine Penger.

Botidsmodellen

Eiere av utleieboliger kan i dag slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget. Regjeringen foreslår nå nye regler om botid i gevinstbeskatningen av bolig (botidsmodellen).

Skattefri andel av gevinst settes lik forholdet mellom tiden eieren har bodd i boligen og tiden eieren har eid boligen. Tilsvarende gjelder for eventuelt tap på salg, der tap ikke er fradragsberettiget.

Dersom skattyter har eid boligen i seks år og brukt boligen som egen bolig i tre år, blir halve gevinsten skattefri.

Det vil bli skatt på hele gevinsten dersom boligen før salget har vært eid og leid ut i fem år.

Det skyldes at eier da ikke har botid som reduserer den skattepliktige andelen av gevinsten. Hvis eieren flytter inn og bor i utleieboligen det sjette og siste året før den selges, vil botiden utgjøre 1/6 av eiertiden. Den skattepliktige andelen av gevinsten reduseres dermed til 5/6.

Hvis eieren har bodd i boligen hele eiertiden eller de siste 20 årene, vil hele gevinsten fortsatt være skattefri.

Kilde: Finansdepartementet

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Nye regler om gevinstbeskatning: Vil skattlegge rene utleieboliger tøffere

  2. Boligeiere kan tape hundretusener med nytt forslag: Slik kan ny boligskatt ramme deg

  3. Ole Jørgen (29) får beholde gevinsten på boligen: Regjeringen trekker forslaget om ny boligskatt

  4. Nye regler for gevinstskatt av bolig: Ole Jørgen (29) kan tape 300.000 kroner med nye skatteregler

  5. Dette betyr statsbudsjettet for deg