Skatteekspert: Skatteekspert: Blogg er som oftest skattefri hobby

Per-Ole Hegdahl er skatteekspert og advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening. Han er klar på at de fleste blogger nok driver hobbyvirksomhet, og dermed ikke skal betale skatt.

Sjelden skatt: Småbloggere som kun får inn noen kroner skal neppe skatte av dette, forteller advokat Per-Ole Hegdahl i NARF (Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening).
  • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Skatt for storbloggere: Noen storbloggere som Therese Charlotte Margrethe Nielsen tjener mye penger og få mange gratisprodukter. Da er det utvilsomt skattepliktig.

Les mer:Rosablogger fikk 300.000 kroner i baksmell

Men advokat Per-Ole Hegdahl i NARF er rask til å påpeke at de aller fleste hobbybloggere slipper unna skatteplikten:

– For de langt fleste bloggere er formålet med denne aktiviteten hobby. Hobby, enten det er blogging, samle på frimerker eller mynter, stå på ski, kjøp av russebuss med mulighet for inntekt gjennom reklame, eller samle på gamle biler, er som hovedregel en ikke skattepliktig aktivitet selv om denne genererer et tilfeldig overskudd, kommenterer Hegdahl til Dine Penger.

Ikke skatt på alt. Noen mindre inntekter av tilfeldig karakter som er et resultat av hobby er skattefrie. Skatteetatens definisjon av hobby er at den er av «ikke-økonomisk» karakter. Det betyr at det du driver med ikke er egnet til å gå med overskudd. Verdt å merke seg er at hobby er noe man bedriver på fritiden, i motsetning til næringsvirksomhet som normalt krever en normal arbeidsukes innsats og vel så det.

I tillegg skal den være av varig og ha et visst omfang.

Utfordringen er at det ikke finnes noen konkrete krone-grenser for hobbyinntekter. Det er ingen grense for hvor stort overskudd som skal kunne genereres før det blogging blir regnet som inntekt.

– Etter min vurdering må aktiviteten generere et større overskudd for at dette skal anses som næring. Uten at jeg har noe å henvise til vil jeg anta at ca 2000 kroner i måneden normalt må kunne aksepteres som skattefri hobby, mener Hegdahl.

Blir det overskudd? En av årsakene til at inntekter på dette nivået vil kunne regnes som hobby er at den som får disse inntektene også vil ha utgifter:

– Eksempler på dette er kjøp av PC, internettabonnement og fotoutstyr. Slike beskjedne inntekter genererer derfor neppe et netto overskudd over tid, og dermed er ikke kriteriet for å anse aktiviteten som næring til stede, påpeker Hegdahl.

Hegdahl er tydelig på at dette gjelder for bloggere som får inntektene litt tilfeldig som følge av at de skriver blogg:

– Her er det viktig å huske at hovedformålet for disse bloggerne primært vil være eksponering. At bloggingen også kaster av seg en tilfeldig inntekt på ca 1000 kroner i måneden vil etter min vurdering ikke medføre skatteplikt, sier han.

Det te gjelder altså ikke for de som har startet blogging med det formål å livnære på denne aktiviteten. De vil måtte anses som næringsdrivende å beskattes som næringsdrivende uansett.

Hvis du skal skatte: Næring eller lønn

Hvis bloggingen din kaster mer av seg, må du skatte. Du har nå to muligheter: Ta alle inntekter som lønn, eller start som næringsdrivende.

Tommelfingerregelen er at det første er enklest hvis du driver i det små, mens det siste er best hvis du driver større.

Hvis du vil ta inntektene som lønn, må du be alle som gir deg varer/prøver eller lignende å oppgi dette som lønn når de sender det til deg. Du må da levere skattekort til de som skal gjøre dette, eller be om at de trekker deg 50 % i skatt.

Fordelen med å gjøre dette er at du slipper å håndtere regnskap, bilag og lignende. Ulempen er at det er mindre muligheter for å trekke fra utgifter.

Vareprøver som kan gi skatteplikt

En del bloggere mottar varepøver som som sminke, klær, energidrikker, teknologisk utstyr og barneutstyr. Dette kan være med å gi så store inntekter at man blir skattepliktig.

For mens vareprøver man bare tester ut normalt er skattefrie, vil privat bruk ut over test være skattepliktig. Og her er det en felle for bloggere som får tilsendt «dette og hint». For det er ikke ens egen vurdering av verdien som spiller noen rolle:

– Utfordringen med blogging er at bloggeren får en masse produkter som bloggeren anser for å ha liten eller ingen verdi. Bloggerens subjektive vurdering av verdien er ikke relevant. Spørsmålet er hvilken verdi produktene objektivt sett har, og hva de kan omsettes for, sier Per-Ole Hegdahl.

Og det er ikke bare å la være å teste det, eller kaste produktene heller. Det vil også kunne generere skatteplikt:

Hvilke muligheter har man til å unngå skatt på vareprøver som man bare har testet?

For vareprøver kan man tenke seg at en som blogger forsøker å kvitte seg med produktene etter at man er ferdig med testen. Men man må gjøre det på riktig måte for at det ikke skal bli skatteplikt. Skatteekspert Per-Ole Hegdahl vurderer ulike momenter:

Gi bort til andre? Svar: Å gi bort produktene påvirker ikke skatteplikten. Det blir på samme måte som om du eller jeg gir bort lønnen vår. Skatteplikten for mottaker er der like fullt.

Lodde ut? Svar: Loddes produktene ut, og bloggingen for øvrig ikke generer overskudd, vil aktiviteten trolig måtte aksepteres som hobby. Merk imidlertid at utloddingen kan likestilles med gaver, selv om det primært er effekten av utlodningen - den inntekt utlodningen generere - som da blir vurderingskriteriet for hvorvidt dette er næring. Jeg tør ikke anbefale denne varianten for å slippe skatteplikt, men heller påpeke at utlodning kan likestilles med gaver og måtte vurderes i forhold til verdien av de mottatte produkter.

Kaste? Svar: Normalt kastes det som har svært liten eller ingen verdi. Det har formodningen mot seg at verdifulle produkter og varer som mottas kastes. Skal bloggeren bli hørt med at produkter og varer blir kastet, bør det i det minste føres en liste over hva som er mottatt, når det er kastet, og hvordan produktene er destruert.

Sende tilbake? Svar: Dersom produktene returneres til avsender uåpnet eller hvor forbruket kun handler om testing knyttet til omtale, vil mottaket etter min vurdering ikke være skattepliktig. Slik testperiode må man selvsagt ikke trekke langt.

Med andre ord er det mest fornuftige å sende tilbake produktet etter testperioden, dersom man vil slippe unna skatteplikt.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Rosablogger fikk 300.000 kroner i baksmell

  2. Skatteetaten varsler kontroller: Slik kan bloggere gå i skattefellen

  3. – Kan jeg kreve fradrag for alle klær, sko, vesker og sminke som jeg bruker?

  4. Næringsselvangivelsen 2013: Gi lønn til ektefellen, spar skatt

  5. Populære blogger i juridisk gråsone