Slik sparer du arveavgift

En familie kan spare hundretusener i avgifter til staten, ved å gi arv videre til tredje-generasjon. Men det finnes feller på veien.

Ola og Karis to barn og deres fire barnebarn kan alle få 940.000 kroner uten at det utløser arveavgift. Les hvordan. Grafikk: Lisbeth Østenfor Løken, VG
  • Nanna Johannessen
Publisert:

Prisoppgangen på boligmarkedet har gjort besteforeldre til vinnere - og barnebarna til tapere. De gamle sitter på store formuer, de unge har ikke råd til sitt første krypinn.
- Tredjegenerasjonen har ofte behov for økonomisk støtte for å komme seg inn på boligmarkedet, sier redaksjonssjef i Dine Penger, Carsten Henrik Pihl.
Her kan familien hjelpe økonomisk: Besteforeldre ved å gi gave eller forskudd på arv, foreldre ved å frafalle arv. I begge tilfeller spares familien for arveavgift.
Det ikke uvanlig å hoppe over en generasjon i arverekken, ifølge advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen:
- Det skjer i økende grad. Folk er som regel 50-60 år når foreldrene dør. Snarere enn å motta arven selv, ønsker de å hjelpe barna økonomisk, sier Nilsen.

Sparer arveavgift

Dine Pengers eksempel viser at en familie som fordeler en arv på 5,64 millioner kroner på to generasjoner fremfor én, kan spare hele 320.000 kroner i arveavgift til staten.
- Det er fornuftig og økonomisk gunstig å fordele arven på denne måten. Med riktig planlegging kan dette spare en familie betydelig i arveavgift, sier Carsten Henrik Pihl.

LES OGSÅ:

Du får ikke halvparten ved skilsmisse

Advokat Randi Birgitte Bull ved advokatfirmaet Bull & Co i Oslo sier at behovet for arven ikke alltid er størst hos barna til arvelater (avdøde):
- Hvis denne generasjonen blir sittende på arven, risikerer familien å måtte betale arveavgift på de samme pengene to ganger, sier advokat Bull.
Pihl minner om at inntil et halvt grunnbeløp (39.608 kroner) kan gis i gave til hver arving hvert år, uten at det utløser arveavgift eller spiser av fribeløpet.
Forskudd på arv til barnebarn, inntil fribeløpet på 470.000 kroner, er mest aktuelt for besteforeldre som har solgt egen bolig eller sitter på omsettelig formue.

Under ser du to løsninger for hvordan man kan fordele en formue på 5,6 millioner:

Grafikk: Lisbeth Østenfor Løken, VG
Grafikk: Lisbeth Østenfor Løken, VG

Her er fellene

Enten du er besteforelder som vil gi penger til barnebarn eller forelder som vil frafalle arv til gunst for dine barn, er det feller du bør være oppmerksom på:
Er frafallet til fordel for en mindreårig under 18 år, skal overformynderiet i kommunen ha melding. De forvalter verdier over 75.000 kroner som eies av umyndige.
Hvis mottager også får studiestøtte, kan stipend bli omgjort til lån om formuen blir for høy (over 330.789 kr. i 2012). Stipendet blir redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensen.
Den som sier fra seg hele eller deler av arven (frafall), kan ikke sette føringer eller stille vilkår og krav til videre fordelingen. Arven skal gå «som om du var død».
Beslutning om frafall av arv må tas innen seks måneder etter dødsfallet. Skjema for frafall sendes skattekontoret ved innlevering av melding om arv.

LES OGSÅ:

Slipper å betale million til eksmann

Husk skjema

Sender du erklæringen om frafall etter at arvemeldingen er sendt, er det altså for sent. Skattefogden legger da til grunn at du har fått hele arven og beregner full arveavgift.
Også barna må sende inn skjema for mottatt arv.
Gry Nilsen understreker at arveoppgjør handler om mer enn å slippe å betale arveavgift.
- Man kan lett glemme at det viktigste er å finne den beste løsningen, og deretter se på muligheter for å redusere arveavgiften, sier fagsjefen i Skattebetalerforeningen.
Hun oppfordrer foreldre til å tenke seg godt om, før de lar barna få hele arven fra sine besteforeldre.
- Ofte kan en god løsning være å gi delvis frafall, slik at noe av arven går direkte til barna, mens man selv beholder resten, sier Gry Nilsen.

Forskudd, gaver og studiestøtte

Du kan gi nesten 40.000 kroner i gave til arvingene hvert år, uten at det spiser av fribeløpet i arveavgiftsloven.
Gaven trenger ikke være knyttet til noen anledning, men beløpet gjelder for alle gaver som gis gjennom året.
- Slik kan du fordele arven etter deg uten at staten tar noe i arveavgift, sier Carsten Henrik Pihl i Dine Penger.
Gaver inntil ½ G i (39.608 kroner) i året utløser ikke arveavgift og spiser heller ikke av fribeløpet.
Du kan også gi forskudd på arv inntil 470.000 kroner til hver livsarving. Det er fribeløpet i arveavgiftsloven. Forskuddet kan være en engangssum eller gitt over flere ganger. Gaver og forskudd på arv skal meldes på eget skjema til skatteetaten, senest en måned etter at gaven er gitt.
Du kan også støtte barn og barnebarn under studiene uten at det blir arveavgift på overføringene.
Her er det ingen beløpsbegrensning, men pengene skal brukes til utgifter som skolepenger, husleie, transport, bøker, mat og klær.
Det er et krav at pengene kommer «periodisk», dvs. minst fire ganger i året.

Forvalter mer for barn

Oslo overformynderi forvalter ca. 780 millioner kroner for barn under 18 år. De reelle verdiene er langt høyere.
Barnas andeler i fast eiendom er nemlig ført etter verdien da de ble ervervet og ikke etter markedsverdi.
Overformynder Bente Alvestad i Oslo tror den reelle verdien på barnas kapital er nærmere 1,5 milliarder kroner.
- Det er en klar tendens til at barn under 18 år får mer penger. Spesielt får barn andeler i fast eiendom, i tillegg til at det blir gitt gaver eller forskudd på arv fra foreldre eller besteforeldre, sier overformynder Alvestad.
Kapitalen som overformynderiet i Oslo forvalter for barn, har økt med 160 millioner siden 2006. Antall mindreårige er i perioden økt fra 1245 til 2196. Bergen overformynderi forvalter ca. 300 millioner for barn under 18, men ser ikke noen påtagelig økning for forvaltning av midler for denne gruppen.
Trondheim overformynderi har økt sin samlede forvaltningskapital fra 422 til 720 millioner på fem år. Mindreåriges midler kan ligge mellom 30 og 50 prosent av kapitalen.

Hvis du selv har gjeld

Er du tynget av gjeld, bør du bruke arv til å komme ned på et mer komfortabelt gjeldsnivå.
- Vil du samtidig tilgodese barna, er det fullt mulig å gi avkall på deler av arven, sier Carsten Henrik Pihl i Dine Penger.
Dine Penger mener nivået er komfortabelt når gjelden utgjør under to ganger husholdningens inntekt og 60 prosent av boligens markedsverdi.
Ifølge Statistisk sentralbyrå er gjeldsandelen økende i aldersgruppen 45 til 65 år.

1,7 milliarder i arveavgifter

Vi betalte 1,7 milliarder kroner i arveavgifter til staten i fjor. Det var 15 prosent mindre enn 2010, ifølge Skatteetaten.
Nedgangen er dels en følge av at fribeløpet i 2009 ble økt fra 250.000 til 470.000 kroner og prosentsatsene endret.
- Men det er også en konsekvens av at flere tenker smartere, når det kommer til fordeling av arv, sier Carsten Henrik Pihl i Dine Penger.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Personlig økonomi

Flere artikler

  1. Slik sparer du arveavgift

  2. Pass deg for klassisk arvefelle: Slik unngår du dobbel arveavgift

  3. Hjelp studenten - uten skatt og avgift

  4. Ekspertenes tips for å hjelpe til med boligkjøpet: Slik deler du arven smartest

  5. Husk arveavgiftsfinten til julepresangene: Gi bort avgiftsfri arv før nyttår