Dilemma for Norges Bank: Tvinges til å holde renten rekordlav

Onsdag klokken 14 kommer rentedommen fra Norges Bank. Blir det renteøkning eller rentekutt? Eller rett og slett uendret rente? Dine Penger har spurt hva ekspertene tror i forkant.

UENDRET: Sentralbankssjef Øystein Olsen i Norges Bank vil sannsynligvis holde renten uendret i morgen, men du kan fortsatt spare tusener på eget rentekutt.

Foto: Scanpix
  • Kent Øksnes
Publisert:,

Uendret? Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent på de to siste rentemøtene. Onsdag skal sentralbanksjef Øystein Olsen igjen gi sin vurdering om hvorvidt renten skal justeres.

Inflasjonen og kronekursen trekker ned. I pengepolitisk rapport 2/2012 skriver Norges Bank at styringsrenten settes med sikte på at inflasjonen skal være nær 2,5 prosent over tid. Det er rett og slett Norges Banks oppgave.

Når vi vet at prisveksten det siste året har ligget mellom 1 og 1,5 prosent, taler det isolert sett for at renten ikke skal opp før dette inflasjonsmålet er innen rekkevidde.

En annen viktig styringsparameter er kronekursen. For norske eksportbedrifter er valutakursen avgjørende for konkurransekraften. Èn euro har ikke vært billigere siden 2002 målt i norske kroner. Mot amerikansk dollar har kronekursen også styrket seg litt siden forrige rentemøte.

Sum: Disse faktorene tilsier egentlig at renten skal settes ned.

Boligpriser og pengemarkedsrenten trekker opp. Et fortsatt hett boligmarked og dertil stadig økende gjeld i husholdningene, gjør Norges Bank bekymret. Hittil i år har boligprisene steget med i underkant av 7 prosent. Det kommer på toppen av høy prisstigning de tre foregående årene.

I tillegg har pengemarkedsrentene – forenklet sagt den renten bankene må betale for å låne penger – falt kraftig de siste månedene (se egen graf over utviklingen i 3 måneders NIBOR-rente) falt kraftig de siste månedene.

Slik har Norges Banks rente og pengemarkedsrenten utviklet seg siden nyttår:

Kilde: Norges Bank

Siden nyttår har pengemarkedsrenten falt hele 0,82 prosentpoeng. Det betyr at det er blitt billigere for bankene å finansiere seg i markedet og tilgangen på penger er blitt bedre.

En av grunnene til at Norges Bank har kuttet renten tidligere, er å sikre at pengemarkedsrenten ikke blir for høy og dermed struper lånemuligheter for bedrifter og husholdninger. Når pengemarkedsrenten nå er på vei ned, trenger egentlig ikke Norges Bank å holde sin styringsrente «kunstig lav».

Sum: Disse faktorene tilsier egentlig at renten skal settes opp.

Les også:Regjeringen får boligslakt av unge

Dette tror ekspertene

Dine Penger har spurt et utvalg av renteekspertene om Norges Banks avgjørelse i morgen. Hva blir utfallet i morgen, hvorfor og hvordan vil dette påvirke boliglånsrenten?

FOTO: Fokus Bank

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Markets Norge tror renten forblir uendret i morgen.

- Norges Bank presenterte en forventet rentebane på rentemøtet i juni. I henhold til denne planen er det ikke lagt opp til noen endring på møtet denne uken «med mindre norsk økonomi blir utsatt for store forstyrrelser». Det har vi ikke sett.

- Riktignok er kronekursen noe sterkere enn antatt, men dette blir motvirket av at pengemarkedsrentene har falt.

- Ny rentebane blir presentert i oktober og med det vi vet nå tror vi den blir omtrent som ved møtet i juni. På kort sikt vil boliglånsrentene sannsynligvis forbli uendret, sier Jullum.

FOTO: Nordea Bank

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets er så og si helt enig med Jullum.

- Vi venter uendret rente, og ingen signaler om renteøkning på neste møte heller. At pengemarkedsrenten har falt med cirka 0,25 prosentpoeng kunne isolert sett tilsi at styringsrenten skulle opp. Men samtidig er kronen sterkere enn Norges Bank har forutsatt og inflasjonen har vært lavere. Dette motvirker effekten av at pengemarkedsrenten har falt.

- Boligrenten vil forbli uendret, eventuelt vil bankene etter hvert sette den noe ned fordi pengemarkedsrenten har falt, mener Juel.

FOTO: Holbergfondene

Renteforvalter Gunnar J. Torgersen i Holbergfondene mener det vil bli et litt uspennende møte på onsdag, der «alle» synes å være enige om at renten forblir uendret. Han legger likevel til at det var alle i mars også, men da fikk vi et rentekutt på 0,25 prosentpoeng.

- Sterk norsk økonomi og lavere risikopåslag i pengemarkedet (fallende NIBOR-renter) taler for renteheving, mens lav løpende inflasjon, en marginalt sterkere krone og lavere renter internasjonalt taler for rentekutt.

- Ny rentebane kommer først 31. oktober, men det kan jo komme noen signaler på onsdag. Dog sannsynligvis av den mer marginale sorten.

- Bankene synes nå å fokusere mer på sin innlånskostnad enn styringsrenten til Norges Bank. I sommer har både NIBOR-rentene og kredittrisikopremiene som bankene betaler på sine obligasjonslån falt, uten at boligrentene er senket av den grunn. Ergo, bankene er i ferd med å øke sin rentemargin. Selv om Norges Bank skulle kutte styringsrenten til 0 prosent, tror vi ikke flytende boliglånsrenter vil komme noe særlig under 3 prosent. Dette fordi bankene fortsatt trenger å forbedre sin inntjening (rentemargin). Sad, but true, fastlår Torgersen.

Les også:Nå kan du kreve lavere rente

FOTO: SpareBank 1 Gruppen

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen sier følgende:

- Jeg tror renten blir uendret og at de vil signalisere at den vil holdes uendret i ett års tid.

- Det er de svake vekstutsiktene globalt og usikkerheten i Europa som vil telle mest. Det har gjort at kronekursen er svært sterk. Skulle kronekursen bli veldig mye sterkere vil Norges Bank kutte renten videre

- Boliglånsrenten vil trolig holde seg på om lag samme nivå som i dag i minst ett år til, mener Holvik.

Spar tusenlapper på å kutte renten selv. På nettstedet penger.no kan du selv sjekke om det er noe å spare på å bytte bank.

Penger.no er en tjeneste levert av FINN og Dine Penger, og der kan du motta tilbud om refinansiering på ditt eksisterende boliglån.


Hva betyr dette for deg?
Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte onsdag

Ekspertpanelet: Dine Pengers ekspertpanel som onsdag svarer på spørsmål om renten. Fra venstre: Kent Øksnes, Tone Iren Sørheim, Øyvind Røst og Günther Bache. Legg inn spørsmål nå!

Foto: Carsten Pihl

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Her er grafen som kan gi deg lavere boliglånsrente

  2. – Dette kan gi høyere boliglånsrente

  3. De fleste ekspertene er enige: Spår rentekutt før jul

  4. Annonsørinnhold

  5. Dine Pengers eksperter svarte i nettmøte: – Hvorfor kutter ikke banken renten?

  6. To av ni tror på rentekutt