Meglersjefer tror ny «boligsmitte» sprer seg: – Det tar noen måneder, så følger de andre byene etter

Hovedstaden har stått i bresjen for årets norske boligprisras. Hva skjer når Oslo tråkker inn bremsen?

SMITTET AV OSLO? Enn så lenge faller boligprisene i Bergen. Men i den grad fallet er utløst av prisraset i Oslo, kan kanskje pilene snu snart.
Publisert: Publisert:

I november fortsatte boligprisene i Norge å falle unormalt mye.

Men nå er det slett ikke lengre Oslo som driver nedgangstidene. Her er prisfallet betydelig bremset. Imens har korreksjonen tiltatt i en rekke andre byer.

Men meglersjefer sier historien har vist at trendskifter i boligmarkedet gjerne starter i Oslo – og deretter sprer seg utover. Det får dem til å tro at Oslo vil sparke igang et positivt omslag i boligmarkedet.

– Når Oslo stabiliserer seg så vil vi trolig se at det tar noen måneder, så følger de andre byene etter, mener Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

– Nå bremser prisfallet i Oslo, og jeg tror også dette kommer til å forplante seg, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Trondheim, Bergen og Tromsø fikk alle prisfall på mellom 1,2 og 1,3 prosent.

Imens falt boligprisene i Oslo kun 0,5 prosent. Det er et godt tegn for dem som håper pilene skal snu, ettersom november historisk sett er blant årets dårligste boligmåneder.

TROR OSLO LEDER AN: Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

– Har spredt seg

– Vi ser betydelig lavere prisfall i Oslo nå, enn vi har sett i tidligere måneder. Det selges også bra med boliger. Faktisk selges flere enn det legges ut for salg, noe vi ikke har sett på lenge, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer til E24.

Han tror ikke bunnen er nådd helt ennå, og viser til at mange boliger skal ut for salg på nyåret.

– Det går bedre i Oslo, men likevel faller de nasjonale boligprisene fortsatt mer enn normalt. Hvorfor har det blitt sånn?

VENTER SMITTEEFFEKT: NEF-direktør Carl O. Geving

– Vi ser at utfordringene for prisnivået i boligmarkedet har spredt seg mye lengre enn i bare Oslo-området. Vi ser over tid at det er en klart negativ tendens i Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi ser det samme i Stavanger, Kristiansand og Drammen, sier Dreyer.

– Mange flere områder nå har negativ utvikling enn for et halvt år siden. Det er dette som nå drar det totale bildet, sier meglertoppen.

– Vil forplante seg

Både meglere og økonomer har tidligere snakket om en smitteeffekt som sakte sprer seg fra Oslo.

Geving er blant dem som tror Norges største by har stor psykologisk påvirkningskraft.

– Store skifter i Oslo har påvirket hele boligmarkedet i Norge. Når Oslo i fjor hadde ekstrem prisvekst, påvirket det hele landet. Og etter at prisene falt fra i våres, har vi nå sett ringvirkningene, sier meglertoppen.

– Oslo ligger et hakk foran?

– Ja, jeg tror det, sier Geving.

Og denne gangen er det altså en oppgangstrend som vil spre seg utover, tror han.

Geving får full støtte av direktøren i Privatmegleren, Grethe Meier.

– At de andre storbyene nå faller mer, er ikke så overraskende. Historisk har vi sett at skiftene i boligmarkedet, både opp og ned, starter i Oslo, fremholder hun.

– Svingningene har også vist seg å være størst i Oslo. Så tar det noen måneder før det slår ut i Bergen og Trondheim, og så følger de andre nærliggende områdene etter.

Meier sier hun føler seg «ganske så sikker» på at prisfallet som mange norske byer har vært igjennom, er forsinkede Oslo-effekter.

Tror makrodrivere betyr mest

Dreyer i Eiendom Norge synes likevel ikke det er riktig å forklare prisfallet i andre norske byer med negativ psykologi for Oslo.

VEKTLEGGER MAKRODRIVERE: Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

– Jeg mener at det er gode makroøkonomiske drivere som har resultert i at vi er der vi er i dag, sier han, og utdyper:

– Vi har over tid hatt en vesentlig høyere boligbygging i de store byene enn vi har hatt de siste årene. Over to-tre år har vi kommet opp på høyere nivåer, samtidig som befolkningsveksten går betydelig ned. Når man i tillegg får en innstramming på boliglånsforskriften og moderate lønnsoppgjør, så kommer vi dit vi er i dag.

– Så kan det selvsagt oppstå pessimisme og usikkerhet på toppen, sier Dreyer.

Publisert:

Her kan du lese mer om