Stabilt salg av boliger, men færre nybygg

Igangsettingen av nye boliger var ved utgangen av september 13 prosent under fjoråret. Det ble solgt 1 prosent færre boliger enn i samme periode i 2018.

Det bygges færre nye boliger her i landet, viser oversikten til og med september i år. Spesielt gjelder dette leiligheter. Salget går også ned, men er ganske stabilt. I Oslo bygges det 31 prosent færre boliger enn det er beregnet at det er behov for, mens det er motsatt i Rogaland. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.

Moderat salg og svak igangsetting viser et avdempet boligmarked.

– Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil svekke tilførselen av nye boliger og bør ikke gjennomføres, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Les på E24+

Dette sier historien om norske boligprisfall: – Krakk er det mest vanlige

Selve salget er altså ganske stabilt, der kommer nedgangen først og fremst i salg av eneboliger. Det bygges også færre eneboliger enn før. Ifølge Jæger selges og igangsettes det nå om lag 25 prosent færre eneboliger enn det som var normalt for få siden.

I tredje kvartal var igangsettingen av nye boliger 18 prosent lavere enn i samme periode i fjor, og hittil i år er altså nedgangen på 13 prosent. Det er spesielt igangsetting av nye leiligheter som fører til nedgangen. Så langt i år er det en nedgang på 20 prosent i bygging av leiligheter, mens byggingen av nye eneboliger og småhus har gått ned med henholdsvis 5 og 3 prosent.

Les også

Boligprisene faller: – Vi ser høsteffekten komme

Når det gjelder byggingen av nye boliger det siste året, ligger Oslo 31 prosent under det som er beregnet som behovet, mens Buskerud ligger 15 prosent under. I Rogaland er situasjonen motsatt – der er igangsettingen 31 prosent over beregnet behov.

Salget av fritidsboliger til og med september i år ligger 5 prosent under samme periode i fjor, mens igangsettingen av nye fritidsboliger er 6 prosent over.

De siste tolv månedene er det solgt 27.115 boliger og igangsatt 27.144 boliger her i landet.

Publisert:

Her kan du lese mer om