Vil tvinge meglere til å gi råd om boligrapport

Finansdepartementet håper nytt forslag til endringer i meglerloven vil redusere antallet boligkrangler og gi «riktigere» prising av objekter i markedet. Men da må boligselgere ta regningen.

NYE MEGLERREGLER: Om finansminister Siv Jensen (Frp) får det som hun vil, skal meglere snart pålegges å informere og gi råd om tilstandsrapporter

Vidar Ruud
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

– Hensikten er å øke bruken av tilstandsrapporter ved at megler får en plikt til å gi et råd om dette til selger. Tilstandsrapporter gir viktige opplysninger til kjøper om eiendommen, sier statssekretær Tore Vamraaki Finansdepartementet til E24.

Det er Finanstilsynet som har foreslått en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsloven, som departementet nå har sendt på høring. Du kan lese høringsnotatet her.

Den nye bestemmelsen vil gi eiendomsmeglere plikt til å råde boligkjøpere- og selgere om behovet for å fremskaffe tilstandsrapport.

I tillegg foreslås det pålegg om informasjon i alle salgsoppgaver om hvorvidt tilstandsrapport er innhentet eller ikke.

Les også

Forbrukerrådet: – Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport

Meglertopp: – Positivt

Meglerforeningen Eiendom Norge har ingen planer om å stikke kjepper i hjulene for innføring av meglerpålegget:

– Man tydeliggjør meglernes rådgivningsplikt, i tillegg til å kreve informasjon i salgsoppgavene. Dette vil føre til at forbrukerne blir mer bevisste når de kjøper bolig. Og det er positivt, sier administrerende direktør Christian Dreyer til E24.

Men Forbrukerrådet, som lenge har kjempet for at slike rapporter blir normen ved alle boligsalg, er ikke bare positive.

POSITIVT INNSTILT: Direktør Christian Dreyer i meglerforeningen Eiendom Norge, her under en av sine månedige presentasjoner av Norges boligprisutvikling.

Javad M. Parsa

– Må være greit å pålegge rapportene

Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen sier han savner krutt:

Vi skulle ønske departementet gikk lenger. I en bolighandel hvor selgers kostnader fort løper til over 100.000 kroner for markedsføring, mener vi det må være greit å pålegge selger å bruke 11-14.000 kroner for en grundig gjennomgang av en bygningssakkyndig, sier han til E24.

– IKKE NOK: Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Kjell Håkon K. Larsen

På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke bare pålegger alle boligselgere å bruke rapportene, peker statssekretær Vamraak på at boligobjekter er forskjellige og at den grundige rapporten derfor ikke alltid er nødvendig:

– For eksempel ved omsetning av nesten helt nye boliger eller mellom nære slektninger, sier han.

Les også

Regjeringen varsler høring: Vil holde takstmenn økonomisk ansvarlig

Bedre informasjon – men den koster

En tilstandsrapport er en teknisk gjennomgang av boligen gjort av en fagkyndig, og er langt grundigere enn en vanlig verditaksering.

Fordelen er at du og jeg får bedre informasjonsgrunnlag i bolighandler. Man regner med at økt bruk av slike rapporter dermed kan få ned det høye antallet tvister som i dag oppstår mellom nordmenn etter boligsalg.

Ulempen er at de koster. Og det er boligselgere som må ta regningen.

Planen var egentlig at rapportene skulle bli obligatorisk for alle salg av eneboliger og rekkehus i Norge fra januar i år, etter en avtale mellom Eiendom Norge og takstbransjen.

Men i fjor høst konkluderte Finanstilsynet med at rapport-tvang for alle boligsalg strider med lovverket.

Les også

Har kun laget 80 boligsalgsrapporter siden nyttår: – Klart det er lite

Spår «riktigere» boligprising

Det nye lovforslaget tvinger altså kun meglere til å informere og gi råd om hvorvidt rapportene bør bestilles. Dette er først og fremst overfor selgerne – departementet skriver at de er usikre på meglere bør få en tilsvarende rådgivningsplikt overfor kjøperne.

Ved at det blir større bevissthet rundt tilstandsrapportene, tror myndighetene at rapportene også kan bli hyppigere brukt.

Departementet vedkjenner at det «isolert sett vil føre til at transaksjonskostnadene ved boligsalg blir noe høyere enn i dag».

Samtidig lister de positive effekter som de mener veier opp:

 • «Riktigere» prising i markedet ved at forhold ved boligen man ellers ikke ville visst om, blir avdekket gjennom rapporten og tas med i prisvurderingen
 • Redusere det høye antallet boligtvister mellom kjøpere og selgere
 • Redusert behov for eierskifteforsikringer, som ifølge departementet ofte er dyrere enn en tilstandsrapport. Forsikringen sikrer kjøpere og selgere juridisk bistand om de havner i en tvist.
Les også

Norsk takstmann-praksis forbudt i Danmark

Gammel enebolig, ny leilighet

Dreyer i Eiendom Norge påpeker at lovforslaget ikke er et pålegg om at meglere alltid anbefaler at rapporten bestilles.

– Nei, forslaget pålegger kun at man tar en rådgiverrolle. Det betyr at vi meglere for hvert enkelt boligsalg skal vurdere om vi skal anbefale rapporten eller ikke, sier Dreyer og skisserer:

– For en eldre enebolig med oppgraderingsbehov og mange potensielle skjulte mangler, vil det for eksempel være naturlig å anbefale rapporten. For en flunkende ny leilighet kan det kanskje være i overkant, og være mer naturlig at det ikke anbefales. Her vil meglerne gjøre helt konkrete vurderinger, sier Dreyer.

Han presiserer at meglerforskriftene også i dag pålegger meglerne en rådgivningsplikt, men på et mer generelt plan hvor tilstandsrapporter ikke er eksplisitt trukket frem.

Les også

Regjeringen varsler høring: Vil holde takstmenn økonomisk ansvarlig

Les også

Har kun laget 80 boligsalgsrapporter siden nyttår: – Klart det er lite

Les også

Beskyldningene hagler i striden om innføring av boligsalgsrapport

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom

Flere artikler

 1. Nå vrakes verditakst for Oslo-boliger: – Har vært en sovepute for meglerne

 2. Megler tilbyr boligsalg uten megler

 3. – Meglerne bryr seg katta

 4. Annonsørinnhold

 5. Lever av å skrive boligannonser for meglere: – Meglerne ønsker solide honorarer, men minst mulig jobb

 6. – Rystet over situasjonen i Norge