Norwegian-pilotene sier blankt nei til nytt drøftelsemøte

Pilotene nekter å takke ja til møteinvitasjon fra Norwegian med mindre forhandlinger om en tariffavtale kommer på bordet. - En klassisk avledningmanøver, kontrer Norwegian.

SIER BLANKT NEI: Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud (t.v.) og Norwegian Pilot Union-leder Halvor Vatnar sier pilotforeningen kun vil møtes til reelle forhandlinger om en tariffavtale.
Publisert:

Ledelsen i flyselskapet Norwegian har igjen bedt om et møte med de streikende pilotene, melder NTB. Et spill for galleriet, hevder fagforeningen Parat.

Parat avslår invitasjonen blankt, i likhet med i går.

- Vi stiller ikke på drøftelsesmøte, men vi stiller når som helst, og hvor som helst til et forhandlingsmøte for å snakke om realiteten av en tariffavtale. Nå er vi i streik, og nøkkelen til at vi skal sette oss sammen med Norwegian igjen er en tariffavtale, sier Sigmundstad til E24.

Kommunikasjonssjef i Parat, Arve Sigmundstad.

– Vi opplever dette som et spill for galleriet, sier han.

Klokken tikker og går mot en streikesituasjon både pilotene og ledelsen i Norwegien ser med skrekk og gru: Hvis ikke partene kommer til enighet innen onsdag morgen, vil streikeuttaket tidobles til 650 piloter.

Så langt har de 70 streikende pilotene gitt rekke innstillinger og kanselleringer både mandag og tirsdag.

Hvorfor kan ikke Parat ta intiativ til forhandlinger om tariffavtale under et drøftelsesmøte?

- Et drøftelsesmøte er noe som primært brukes for å diskutere nedbemanning, oppsigelser og så videre. Vi er ikke interessert i streik, vi skal ha en tariffavtale, sier han.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud gjentar budskapet til Sigmundstad, men legger til at pressen ikke får vite om forhandlingsmøter foregår.

- Dette vil imidlertid være samtaler uten pressen tilstede, og vi vil fra Parats side verken bekrefte eller avkrefte slike møter, sier Skjæggerud til E24.

Norwegian: - Klassisk avledningsmanøvre

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, forteller at ledelsen forsøker å gjenoppta dialogen med Parat og NPU.

- NAN har hatt en svært gunstig tariffavtale og det har hele tiden vært ledelsens intensjon å få til en ny avtale, sier han til E24.

- Dette er en klassisk avledningsmanøver for å flytte oppmerksomheten bort fra hva saken egentlig handler om, nemlig at Parat/NPU ønsker styringsrett over kommersielle beslutninger i Norwegian, som for eksempel hvilke ruter de skandinaviske pilotene skal fly. Det sier seg selv at det er ledelsen i et selskap som skal styre og ikke en fagforening.

Les også

Disse tirsdags-avgangene har Norwegian kansellert

Møter kun i forhandlinger

Tidligere tirsdag sa leder i Norwegian pilotforening, Halvor Vatnar, at de kun vil stille til forhandlingsmøter, ikke til uformelle drøftinger.

– Vi er ikke invitert til forhandlingsmøte i dag, sa Vatnar til E24.

Pilotene tar en eventuell invitasjon til forhandlinger som det kommer, forteller Vatnar.

Tirsdag har Norwegian invitert motparten til et drøftelsesmøte. Men drøftinger ønsker ikke pilotene å delta i.

SIER NEI TIL DRØFTING: Halvor Vatnar, leder for Norwegian pilotforening.

– Drøftelsesmøte er ikke det samme som forhandlingsmøte. I den situasjonen som er nå, er det kun forhandlingsmøte det er aktuelt å møte opp i , begrunner Vatnar.

– Betyr det at dere vil avslå en eventuell invitasjon om drøftelsesmøte tirsdag?

– Det svarte jeg på i sted.

– Frykter dere Norwegian vil fly inn piloter for å redusere skadeomfanget av en eventuell opptrapping av streiken i morgen?

– Vi forventer ingenting. Norwegian har tydeligvis ikke betenkeligheter med streikebryteri, og det tar vi til etterretning.

– Det er som Skjæggerud (red.anm. leder i Parat) sier – en streik skal svi for begge parter. Om man setter inn annet mannskap og materiell for å holde det i gang, vil det bare føre til en utgraving av konflikten. Det tyder på at selskapet ikke vil ha en løsning.

– Jeg forventer ingenting. Å tro eller forvente gjør man i kirken. Vi får se hva som skjer, om de er interessert i å drive flyselskap videre eller om de ikke vil, sier Vatnar.

Har frontene hardnet etter helgen?

– Det går an å snakke sammen fremdeles, så det er det ikke grunnlag for å si.

Dette kan du kreve - og når - hvis du rammes av streiken

Ingen riksmegling tirsdag

Da han møtte pressen natt til lørdag etter et forgjeves forsøk på å få Parat og Norwegian til en enighet, sa riksmegler Nils Dalseide at han ikke «ser konturene av noen løsning».

Så begynte streiken, og etter det har ikke partene vært inne hos riksmegleren.

Nils Dalseide jobber tirsdag som sorenskriver i retten, og noen megling mellom partene står ikke på programmet tirsdag heller. Det opplyser Riksmeglerens kontor til E24.

Vanlig å avtale direkte

Det finnes ingen lovfestede krav om at enighet mellom parter i en streik må gå via Riksmegleren. Partene har derfor full anledning til å snakke sammen og kommer til enighet seg imellom. Ifølge Riksmeglerens kontor er dette også vanlig.

Publisert:

Her kan du lese mer om