Nytt inkassolovforslag kan kutte gebyrene med to milliarder kroner

Et utvalg vil nekte inkassoselskapene å kreve store gebyrer ved ubetalte bompenger, telefon- eller legeregninger. Det kan spare forbrukerne for store summer.

Et arbeidsutvalg som kommer med forslag til ny inkassolov, vil blant annet kutte gebyrene på småkrav på under 500 kroner.
  • NTB
Publisert:

Dagens Næringsliv har lest et forslag til ny inkassolov som legges fram mandag formiddag. I lovforslaget går en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe, bestående av folk fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet, inn for å kutte gebyrene på småkrav på under 500 kroner.

Arbeidsgruppen foreslår at det kun skal være lov med fire purringer og et samlet gebyr på 240 kroner, mot 700 kroner i dag. For et slikt krav som betales etter den første betalingsoppfordringen, blir gebyret 70 kroner mot 350 kroner i dag. Det er en reduksjon på 80 prosent.

Krav på under 500 kroner omfatter mer enn hvert tredje inkassokrav.

Arbeidsgruppen foreslår også å halvere purregebyret kommuner og offentlige etater kan legge på ubetalte regninger fra 70 til 35 kroner.

I alt vil endringene medføre en årlig besparelse på rundt to milliarder kroner for forbrukerne, dersom de blir vedtatt. Arbeidsgruppen skriver også at det kan føre til at føre til at flere inkassoselskaper må slås sammen eller avvikles.

SV lanserte forslag i Stortinget

SVs Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash fremmet i mars i fjor et representantforslag i Stortinget for å tøyle gebyrene og redusere problemene knyttet til inkasso. Der foreslo de tre representantene blant annet at:

  • Regjeringen skulle gjennomgå gebyrene i inkassobransjen for å se hvordan de kan gjøres mindre belastende
  • At man skulle utrede om det burde settes en nedre grense for krav som kreves inn gjennom tvangssalg av bolig
  • At man skulle utrede et forbud mot å videreselge gjeld som er gitt etter en forenklet kredittvurdering
  • At regjeringen skulle innføre et forbud mot å komme med «lokketilbud» i forbindelse med opptak av usikret kreditt (forbruksgjeld)

Etter en behandling i justiskomiteen stilte Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV seg bak et forslag som blir oversendt Stortinget og som skal debatteres tirsdag.

Høyre og Frp «deler forslagsstillernes bekymring for økende gjeldsvekst og lite proporsjonale inndrivelseskostnader», og at «det ikke hersker noen tvil om at det er behov for nye inkassoregler». Samtidig vil de vente på at utvalget har overlevert sin rapport og at det gjøres en grundig gjennomgang før det vedtas endringer i loven.

– Det som kommer frem fra utvalget er interessant og helt i tråd med Høyres og regjeringens syn i saken. Det er meningsløst at man kan ha et krav på så lite som 50 kroner og risikere at salærer og gebyrer summerer seg til mange tusen kroner, sier Ingunn Foss (H), som er saksordfører i justiskomiteen.

– Salærklasser og gebyrer må tilpasses kravets størrelse. Det må være en rimelighet i dette. Samtidig mener vi at prinsippet om at man skal betale det man skylder må ligge fast, sier hun videre, med referanse til SVs forslag om at man bør utrede om det skal settes en nedre grense for hva som kan drives inn.

– Dere vil ha endringer i inkassoreglene for mindre krav. Trengs det endringer for større krav også?

– Det kan tenkes at det er andre justeringer som også må gjøres, men nå må vi først se hva utvalget anbefaler. Så skal rapporten ut på høring og så blir dette en ny sak i Stortinget, sier Foss.

Hun peker samtidig på at det allerede er innført flere tiltak for å håndtere nordmenns gjeldsvekst og inkassoproblemene, inkludert gjeldsregisteret og nye forskrifter.

Les også

Tøffe, men nødvendige endringer i vente for inkassobransjen

Les også

Forbrukerrådet: Mulig å omgå kontant-kravet

Publisert:
Gå til e24.no