Samarbeidsavtalen mellom de borgerlige: Slik vil regjeringen Solberg påvirke lommeboken din

Regjeringsavtalen gir løfter om lavere skatter og avgifter. - Det skal lønne seg å jobbe, sier de fire partiene i avtalen.

Senker skattene: Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre gir skatteletter konkrete områder som ENØK, gaver til frivillige og minstefradraget.
Publisert:

Forpliktende. Mandag kveld la de borgerlige partilederne frem sin samarbeidsavtale.

– En omfattende avtale som sikrer forutsigbarhet og handlekraft, sa Erna Solberg i sin presentasjon.

Flere skatteletter. Avtalen inneholder en rekke forpliktende punkter for de fire partiene, og flere av disse er knyttet til skatt og skatteletter:

– Vi har prioritert minstefradraget, fjerning av arveavgift, reduksjon av formuesskatten og fradragene vi er enige om, fortalte Erna Solberg på pressekonferansen. Men hun var tydelig på at de ikke hadde satt noen summer på skattelettene.

Hvor fort? Det er viktig å merke seg at de færreste vil merke store forskjeller for 2014.

Grunnen er at mesteparten av statsbudsjettet for 2014 allerede er lagt av sittende regjering. Budsjettet legges frem 14. oktober av finansminister Sigbjørn Johnsen:

– Den nye regjeringen bare ha noen uker på å gjøre endringer. Det er jobbet mye med neste års statsbudsjett fra de rødgrønne allerede, og det ligger en og annen snubletråd fra avtroppende regjering, sier Tom Staavi, redaktør i Dine Penger.

Tom Staavi sier også at det interessante også er saken som ikke sier noe om i avtalen.

– Det blir spennende å se detaljene i regjeringserklæringen og statsbudsjettet de kommer med.

Et av poengene som ikke er med i avtalen er mulig senkning av egenkapitalkravet ved kjøp av bolig fra 15 prosent til 10 prosent. Dette har vært lansert som et mulig tiltak for å at flere unge kan kjøpe bolig. I avtalen er ikke dette nevnt, men det pekes på mulighet for å innføre økt skattefradrag for sparing til bolig - se under.

Her er punktene som kan påvirke din lommebok:

Skatt

Inntekt:

Økt minstefradrag. Partiene sier i avtalen at de er enige om at minstefradraget for arbeid skal øke.

Alle fire partier vil øke minstefradraget. Det er i dag på 40 prosent av lønnen din, maksimalt 81.300 kroner.

Partiene vil antagelig øke både innslagspunktet (som gir lavere skatter til de med lavest inntekter) og toppgrensen (som gir lavere skatter til de med over ca 200.000 kroner i inntekt). Hvor mye som skjer i år er avhengig av hva som ligger i budsjettet fra regjeringen Stoltenberg.

Toppskatt: «Det skal lønne seg å jobbe», står det i avtalen, dette peker antagelig mot økt toppskattegrense.

Både Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gikk før valgkampen inn for skatteletter på inntekt blant annet gjennom å øke innslagspunktet for toppskatten mer enn med lønnsveksten slik det er i dag.

Toppskatten er i dag på 509.600 kroner. I statsbudsjettet fra regjeringen Stoltenberg ligger det antagelig inne en økning på antatt lønnsvekst for økning på i underkant av 4 prosent, altså en toppskattegrense i underkant av 530.000 kroner.

Dermed kan regjeringen Solberg gi en enda høyere toppskattelettelse, slik at enda færre må betale toppskatt.

Les mer: Mer om det enkelte partis skattepolitikk finner du her: Slik vil partiene endre skatten på din lønn

Formuesskatt: De fire borgerlige partiene er enige om å redusere formuesskatten.

Det står ingen ting i avtalen om hvor fort dette skal skje. Formuesskatten innebærer en betydelig inntekt for staten, så det skjer neppe de største endringene første året.

En mulighet er å fjerne formuesskatten på det som kalles «arbeidende kapital», altså formuesgjenstander som brukes i produksjonen hos bedrifter. Men Finansdepartementet har tidligere konkludert at dette er teknisk vanskelig, så det skjer neppe første året.

Skattefradrag for boligsparing: I avtalen slås det også fast at det skal være bedre fradragsordninger for boligsparing.

Det betyr i i praksis at BSU-ordningen styrkes. Ved inngangen til regjeringsforhandlingen, antydet kilder i partiene til VG at det var aktuelt å øke sparebeløpet i BSU til 25.000 i året, og maksimalt 300.000 kroner, opp fra dagens 20.000/150.000 kroners-grenser.

Samtidig kan fradraget for BSU økes fra 20 til 28 prosent.

Innføring av fradrag for oppussing: Regjeringen Solberg vil kjempe mot svart arbeid, står det i avtalen. Et av virkemidlene som skal vurderes er innføring av det såkalte ROT-fradraget som gis når man pusser opp i hjemmet.

– Dette er helt på sin plass, for dette vil bekjempe svart arbeid godt, kommenterer Tom Staavi. Han håper også at regjeringen Solberg også innfører RUT-fradraget som er i Sverige – fradrag for rengjøring i hjemmet også. Her er det også en stor svart økonomi som bør ryddes opp i, kommenterer Tom Staavi.

Les Tom Staavis kommentar:Bekjemp svart arbeid, innfør fradrag!

Fradrag for ENØK-investeringer i hjemmet: Det skal innføres et fradrag for ENØK-investeringer i hjemmet, står det i avtalen.

– Det sies ikke noe om omfanget, eller om dette er i tillegg til - eller i stedet for - den støtten man i dag kan få fra Enova til enkelte ENØK-investeringer, så det er mulig dette er en omlegging, kommenterer Tom Staavi.

Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner: Skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner er i dag på 12.000 kroner og har stått stille noen år. Det står i avtalen at dette skal økes.

Arveavgift

I avtalen står det at de vil arbeide for å redusere arveavgiften. Men samtidig ble det flere ganger undrer kveldens pressekonferanse sagt at arveavgiften skulle fjernes.

Budsjettlekkasjer fra Regjeringen Stoltenberg tyder på at fribeløpet for arveavgiften økes fra 470.000 kroner til 1 million kroner. Derfor er det usikkert hvor mye mer Regjeringen Solberg kan gi første året.

Trygd/pensjon

Mer til gifte og samboende: Gifte og samboende pensjonister får økt pensjon. I dag er «fradraget» for samordning på 15 prosent. I avtalen står det at dette skal senkes til 10 prosent.

Det skal bli mer lønnsomt å spare til egen pensjon. Hvordan dette skal gjøres er usikkert. En løsning er å bedre IPS-ordningen (Individuell pensjonssparing, som har en skattefordel, mens samtidig innlåsning.)

Les Tom Staavis kommentar:Gi meg én, og bare én pensjonskonto

Fedrekvote på 10 uker. Samarbeidspartiene er enige om å ha en fedrekvote på 10 uker. De skriver også at de vil innføre en «tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier.»

Med andre ord at far kan få jobbe mer. Kriterier som åpner for unntak skal etter avtaleteksten knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon.

Snubletråder fra Stoltenberg og Johnsen

SKATTE-ENDRINGER: Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen på pressekonferanse la i mai frem skatteendringene om at selskap skal få lavere skatt. Detaljene kommer i statsbudsjettet 14. oktober.

Den 14. oktober legger finansminister Sigbjørn Johnsen frem sitt siste statsbudsjett. I dette budsjettet ligger det noen «snubletråder» som Solberg-regjeringen må takle.

  • Selskapsskatten skal senkes fra 28 til 27 prosent. Dette ble varslet i mai, men detaljene er ikke kjent.
  • Selvstendige næringsdrivende skal få samme skattelette, det er ikke sagt hvordan det skal gjøres i praksis. Flere har ment at det er lurt å innføre et næringsfradrag på linje med minstefradraget for småbedrifter.
  • Sekningen i arveavgiften: Lekkasjer fra regjeringen tyder på at arveavgiften skal senkes, slik det er nevnt over. Dette gjør at det øknomiske spillerommet for regjeringen i år kan bli mindre enn det ellers ville vært.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om