Burde frarådet kundene, mener advokat: - DNB medvirket til at  agentene fikk honorar bak kundenes rygg

Overføringen påførte kundene store kostnader, innrømte DNBs saksbehandler i retten i dag. - Banken burde frarådet kundene transaksjonen. Istedet har storbanken praktisert en ufattelig rutinemangel, sa Lognviks advokat.

FANT DOKUMENT: - DNB er medansvarlig for at 400.000 kroner forsvant ut av Lognviks livkonto i den irske banken, sa Ånund Olsen da han vitnet i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett onsdag. DNB ga lån og overførte pant da pengene ble flyttet ut av landet. Olsen fant dokumentene som viser at dette utløste honorarer til DNBs finansagenter, som ble skjult for kundene. Selv tapte han 94.000 kroner på praksisen. Foto: Anne Lise Stranden
Publisert:

Innrømte høye kostnader. På andre dag av ankesaken mellom Aanon Lognvik og DNB i Eidsivating Lagmannsrett, kom saksbehandler Jon Terje Valand med innrømmelser i sitt vitneprov.

Lognvik stevnet DNB for medansvar for at han tapte over 400.000 kroner på overførsel av penger til den irske banken Hansard, etter forslag fra DNBs finansagent, som Lognvik oppfattet som bankens representant.

Selv i bankens egen kommunikasjon med kundene, var låneagentene oppført som bankens saksbehandler. (se bilde lenger ned i saken).

I salen sitter flere andre kunder som har blitt utsatt for samme praksis.

Les også:Hevder dokumenter ble endret i ettertid

Ser at kostnaden var høy. - I ettertid ser jeg at kostnaden for kundene var høy i disse tilfellene, sa DNB-ansatte Valand.

DNB var långiver til den opprinnelige investeringen i Orkla Finans, og medvirket ved å flytte pantet. Overføringen utløste nye honorarer for finansagentene som var tilknyttet DNB.

- Hvorfor medvirket dere til overflyttingen til Hansard? spurte Lognviks advokat Andreas Nyhaug.

SKAL AVGJØRE: Går DNB fri eller ligger ansvaret kun hos DNBs låneagent for at kundene måtte betale gebyrer de ikke visste om? Det skal Eidsivating lagmannsrett avgjøre.

- Vi skulle ordne det praktiske, få viktige dokumenter på plass, når finansagenten kontaktet oss om at kunder ville bytte sikkerhet, svarte Valand.

DNB sjekket ikke pantet i Hansard så grundig, men godtok polisen som sikkerhet. Og banken ga aldri direkte rådgivning overfor kunden, innrømte han.

- Det gikk vi ut fra at låneagenten tok seg av, sa Valand.

Les også:Dommer var kollega med DNBs advokat

DNBs AGENT/SAKSBEHANDLER: I rettssaken forsøkte storbankens advokat å skyve alt ansvar på bankens låneagenter. Men disse dokumentene viser at DNB i sine egne brev til kundene, oppførte låneagenten som sin saksbehandler.

Regnet ikke ut hva det kostet. DNB regnet ikke ut hva denne flyttingen av penger utgjorde i kostnader for kunden som ønsket å bytte sikkerhet.

- Gebyrsatsen var 0,25 prosentsats pr termin. Gjorde dere en vurdering av hvor mye dette kom til å koste for Lognvik? Spurte Longviks advokat Nyhaug.

- Nei, vi regnet ikke på hva dette ville utgjøre for den enkelte kunde, sa Valand.

I Lognviks tilfelle utgjorde dette over 100.000 kroner i lånets løpetid, påpekte Nyhaug. Til sammen utgjorde gebyrene over 400.000 som følge av overføringen som DNB medvirket til, sa Nyhaug. Han spurte hva Valand mente om dette.

- Dette er en veldig stor sum penger, og i ettertid ser man jo at dette var kostbart, sa han.

Les også:24 kunder går til rettssak mot Acta

100-200 tilfeller. Valand bedyret at banken ikke kjente til at enkelte låneagenter tok tilleggsgebyr på 5 prosent, slik Lognviks kontaktperson gjorde.

FIKK IKKE SIDE 5: Dette arket hvor agenten har fylt ut sin provisjon på 5 prosent, var ikke kjent for kunden da kunden undertegnet.

Tirsdag kom det frem at Lognvik hadde fått dokumenter på fire sider, uten et ord om honorar.

På den manglende femte siden, hadde agenten eller «saksbehandleren» påført 5 prosent honorar av tre millioner. Altså et honorar på 150.000 kroner (red. anm.).

For å sikre pantet, krevdes underskrift fra begge parter, altså DNB og Hansard.

Valand anslår at banken besørget mellom 100 og 200 tilfeller av slike overganger til Hansard.

Etterdatert. Nyhaug viste til dokumenter som var signert av Valand, lenge etter at Lognvik hadde signert. Dette var en erklæring om «klarering av overtrekk».

Lognvik visste derfor ikke at han hadde godkjent uttak fra polisen til å dekke låneagentens honorar. Eller saksbehandlerens, ifølge brevhodet til banken.

- Det har forsvunnet ut 400.000 jevnt og trutt. Kan det tenkes at banken fortløpende har signert for dette? spurte Nyhaug.

- Nei, det tror jeg ikke, sa Valand.


Les også:BN Bank og Danske Bank går fri, Navigea felt i Finansklagenemnda

Tregt å få ut pengene. Da Lognviks lån forfalt, tok det over et år å få ut pengene fra polisen. DNB skylder på at Lognvik var lite samarbeidsvillig.

Ifølge Valand var det vanskeligere enn banken hadde trodd å få ut pengene fra Hansard.

- Man måtte gjøre en del arbeid, og det tok flere uker eller måneder å få det til, sa han.

Les også:Acta nekter å betale 860.000 kroner til 76-åring


Tapte 94.000 kroner - ingen vet hvor pengene gikk

Ånund Olsen fra Skien (bildet øverst i artikkelen) vitnet også i retten onsdag. Han vant TV 2-serien Skaperen i 2009, og kjøpte selv samme produkt som Aanon Lognvik, dels med lån i DNB. Han investerte var 1,2 millioner, hvorav en million kroner i lån. Da lånet måtte innfris, var 94.000 kroner borte.

- Ingen kan si med sikkerhet hvor disse pengene har tatt veien, men de gikk til ulike gebyrer, sa Olsen.

Han fikk også etter en tid forslag fra en annen låneagent tilknyttet DNB om å flytte pengene over fra Orkla Finans til Hansard, forklarte han i retten.

Les også:Penger i banken = tap

Flere kunder i samme båt. - Dette ble presentert som noe positivt for oss. Det var for å trygge investeringen, og var visstnok skattemessig gunstig. Han har kontakt med 12 andre kunder som har blitt utsatt for det samme.
- Ble du kontaktet av DNB i forbindelse med at pantet skulle flyttes? Spurte Nyhaug.

- Nei, svarte Ånund Olsen. Ifølge ham var overgangen til Hansard basert på en avtale mellom DNB og finansselskapet. Han fikk heller ikke vite at dette skulle koste noe.

- Det gebyret så jeg aldri noe om, sa Olsen. Han hadde en annen «saksbehandler» enn Lognvik, som «bare» tok 1 prosent i tillegg.

Etterhvert forfalt også Olsens lån, og pengene måtte tas ut av Hansard. Det tok over et år å få ut alle pengene fra den irske banken, i samarbeid med DNB.

Les også:Så enkelt kan du spare 90.000 kroner på boliglånet

Mener også DNB tjente. Olsen har i lang tid forsøkt å kartlegge hva som skjedde og hvor pengene tok veien. Men han har ikke fått svar på nøyaktig hvem som fikk pengene.

- Pengene har antakelig gått til honorarer til min bankkontakt, sa Ånund Olsen. Han mener DNB tjente aller mest på dette.

- Det var en fordel også for DNB, fordi praksisen fikk låneagentene til å skaffe flere lån til DNB. På produktet jeg kjøpte i Orkla Finans, sto DNB oppført som långiver. Agentene fikk honorarer flere ganger for de samme pengene på denne måten, sa Olsen.

- DNB medvirket til at agentene, eller saksbehandlerne som de sto oppført som, fikk gebyrer bak kundenes rygg, utdypet han til Dine Penger etter sitt vitneprov.

DNBs advokat Arild Harsson avviser bestemt at banken selv tjente penger på dette, ut over rentemarginen på lånet.

ORIGINAL: Denne versjonen av «klarering av overtrekk» fikk Lognvik av sin bankkontakt. Her er det ikke krysset av for uttak av penger til å dekke honorarer. Det er heller ikke datert.

- Hvorfor ville banken ellers gå med på å overflytte pantet til en dårligere sikkerhet? spurte Olsen fra vitneboksen.

Arild Harsson avviste igår at DNB har noe ansvar for det som skjedde, men viser til låneagenten.

Finansselskapet hvor agenten var ansatt, er senere gått konkurs. Det hører med i bildet at låneagenten/saksbehandleren tidligere jobbet i DNB.

Politianmeldte DNB. Olsen innrømmet at han har politianmeldt DNB i denne saken.

PÅFØRT I ETTERTID: Dette dokumentet kalt «klarering av overtrekk» hadde Aanon Lognvik signert. Det var ikke krysset av for salg til å dekke honorar. Det er blitt krysset av, datert og signert av bankens ansatte i ettertid.

- Årsaken er at jeg vil finne ut om det er lov å underskrive andre personers kontrakter i ettertid, forklarer Olsen.

Han viser til dokumentet om klarering av overtrekk som gir Hansard mulighet til å tappe av innskuddet for å dekke deler av honoraret.

- Dette dokumentet ble undertegnet i ettertid av ansatte i banken. Jeg vil få klarhet i om dette er lov, sa Olsen.

Olsen mente bankens signatur ikke hadde vært nødvendig dersom innskuddet ikke var lånefinansiert, på spørsmål fra dommerne.

-God dag mann - økseskaft. Lunde, som jobber på reklamasjonsavdelingen for DNB vitnet også. Han jobbet i banken da Lognvik henvendte seg fordi lånet var forfalt.

- Prøvde dere å hjelpe Lognvik med å få ut pengene fra Hansard? spurte Nyhaug.

- Vi henviste til finansagentens selskap, som ikke vi har noen innflytelse på, svarte Lunde

- Men DNB hadde pantet? Var det ikke mer naturlig å sende klagen til depotavdelingen?

- Vi hadde ikke særlig kontakt med depot. Og henvendelsen kom fra depot, fordi han klagde på at han hadde tapt på investeringen, sa Lunde.

- Det virker som det var en dårlig dialog mellom avdelingene her, kommenterte advokaten.

Nyhaug karakteriserte dette som en God dag mann - økseskaft-kultur i banken, overfor Dine Penger i pausen.

En annen bror av Lognvik fikk ut pengene fra Hansard ved å stille annen sikkerhet enn polisen i Hansard.

Les også:Røeggen vant enstemmig i Høyesterett

- DNB er ansvarlig. Advokat Nyhaug krevde at Lognvik må få erstatning for alle gebyrer han er blitt belastet.

- Banken hadde en klar frarådningsplikt da de fikk henvendelsen om panteskiftet, fordi det ville påføre kundene unødvendige ekstrautgifter, sa han.

Banken visste eller burde visst dette, fremholdt han.

DNBs advokat mente derimot at de hadde delegert alt informasjons- og rådgivningsansvar til sine låneagenter, og at banken ikke har noen ansvar for dette.

Les også:Kundene vil tape de fleste klagesakene

Følg oss på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om