Nordnet: Interessen for aksjefond faller

Norske småsparere velger nye former for sparing. Kjøperaten er stigende i rente- og kombinasjonsfond. Tidligere sparefavoritt blir danket ut.

Aksjefond er ut. Ny statistikk viser at interessen for aksjefond er avtagende.
  • Tone Iren Sørheim
Publisert: Publisert:

Ny trend. Nordmenn har blitt mer forsiktige med å sette penger inn i aksjemarkedet. Norske småsparere velger nå i større grad enn tidligere å plassere penger i rente- og kombinasjonsfond, det viser fersk statistikk fra nettmegleren Nordnet.

Totalt ble det nettotegnet fond for 37,5 millioner kroner, noe som er 28 prosent under gjennomsnittet hittil i år.

Aksjefond sto for 14 millioner av nytegningen og resten var nokså likt fordelt mellom rentefond og kombinasjonsfond.

Mindre risiko. – De nye tallene tyder på en mer defensiv holdning i fondsmarkedet på slutten av et godt børsår, sier spare- og investeringsøkonom Karl Oscar Strøm hos Nordnet.

– Dette er en ny tendens. Tidligere i år har vi sett en veldig klar dominans av at penger går inn i aksjefond, sier spare- og investeringsøkonom Karl Oscar Strøm i Nordnet.

Han legger til:

– Vi ser fortsatt et netto innskudd i fond, men nå er tegningen i rentefond og kombinasjonsfond nesten like stor som for aksjefondene.

Les også:Ønsker lydopptak av salg til småsparere

Større forsiktighet. På listen over de 10 mest kjøpte fondene i november finner vi et globalt aksjefond på topp, og ellers en god spredning på aksjefondene både i ulike bransjer og regioner.

Nytt denne gangen er imidlertid at det også er 3 obligasjonsfond på kjøpstoppen.

Listen over de mest solgte fond domineres av fond med eksponering mot ulike utviklingsmarkeder.

– Tendensen med at penger går ut av fremvoksende økonomier har vi sett i flere måneder, og det henger sammen med disse markedenes svake utvikling i år, sier Karl Oscar Strøm. Tendensen så langt i 2013 har vært penger ut av renteprodukter og inn i aksjer.

Les også: Spar deg til gullpensjon!

Avblåser dramatikken. Verdipapirfondenes forening (VFF) er bransjeorganisasjonen til nesten alle fondsforvalterne i Norge. De utarbeider hver måned statistikk som viser bevegelsene til de ulike fondsforvalterne.

De mener at det skal utvises en forsiktighet vedrørende tallene til Nordnet.

Ikke selg: Kjøp aksjefond ut fra ett langsiktig sparebehov, råder administrerende direktør i Verdipapirfondens forening, Lasse Ruud.

– Nordnet står for en relativt liten andel av den samlede aktiviteten i fondsbransjen. Deres tall gir derfor ikke uten videre noe godt anslag for hvordan november har vært for hele fondsbransjen sett under ett. De tallene foreligger først om et par uker, sier administrerende direktør i VFF, Lasse Ruud.

Han sier videre:

– Tidligere i høst har imidlertid bransjetallene vist at nordmenn har hatt en avmålt holdning til å plassere mer penger i aksjefond, mens de har tegnet i obligasjonsfond.

Les også: Sparing: Gjør det enkelt!

Ikke selg unna aksjefondene. – Forutsatt at du tåler aksjemarkedets svingninger, bør du sørge for at en vesentlig andel av dine langsiktige sparepenger er i aksjefond, fordi det forventingsmessig gir høyere avkastning, råder Lasse Ruud til norske småsparere.

Han råder videre til at norske småsparere til å kjøpe aksjefond på grunnlag av ditt langsiktige sparebehov, og ikke ut fra hva du måtte tro om aksjemarkedet for tiden.

– Faste spareavtaler er en veldig god løsning for gradvis å bygge opp din aksjesparing, sier Ruud til Dine Penger.

Les også: Nordmenn sparer som Oljefondet

Nordnets mest kjøpte og solgte fond i november

Mest kjøpte fond

1. DNB Global Indeks
2. SEB Concept Biotech
3. Storebrand Obligasjon
4. DNB Nordic Technology
5. DNB Obligasjon
6. Landkreditt Extra
7. JPMorgan Global Healthcare
8. Holberg Rurik
9. Franklin US Opportunities
10. Franklin European Fund

Mest solgte fond

1. Franklin Biotech Discovery
2. UBS Biotech Fund
3. Danske Global Emerging Markets small cap
4. Holberg Norge
5. KLP Aksje Global Indeks
6. Handelsbanken Europa
7. Danske Global Emerging Markets
8. Templeton Global Total Return Fund
9. LHV Persian Gulf Fund
10.Fidelity Thailand

Statistikken baseres på Nordnets 56.000 kunder i Norge.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Tredoblet fondssparingen på ett år:
    – Pengene strømmer inn i fond

  2. Norske personkunder solgte seg ut av aksjefond i 2013

  3. Slik kan amerikansk renteheving ramme 303.000 nordmenn

  4. Kundene rømte fra Skagenfondene

  5. Investeringsøkonom: - Har ikke sett slik markedsoppførsel på lenge