Slik gir du barna starthjelp

Mange unge trenger penger eller sikkerhet fra foreldrene, for å kjøpe sin første bolig.

FIKK HJELP: Therese Hebnes 27) fikk foreldrenes sparepenger, for at hun skulle komme inn på boligmarkedet i Tromsø. Foto: TERJE MORTENSEN

  • Sven Arne Buggeland
Publisert:,

Boligprisene er rekordhøye. Kravet til egenkapital er skjerpet. Slik hjelper du best barna på boligmarkedet, i følge rådgiver Øyvind Røst i Dine Penger.
Les hvordan 40.000 kroner av foreldrenes sparepenger

vokste til 700.000 kroner

i egenkapital for Therese (27).

Studiestøtte

Foreldre kan gi økonomisk støtte under studiene - så lenge barnet ikke bygger opp formue.
Støtten må gis periodisk, det vil si minst fire ganger i året, og kan gå til hva som helst i studietiden.
Det er ingen beløpsbegrensninger. Du trenger ikke avgi arveavgiftsmelding. Støtten spiser ikke av fribeløpet.
Støtten kan ikke brukes til startkapital for bolig.

Dine Pengers dom:

De som skal studere lenge, bør vurdere å eie fremfor å leie. Studiestøtte fra mor og far er bra, av samme grunner som pengegaver.

Pengegave

Hver forelder kan gi bort inntil ½ G (kr 37.821) til hvert barn, uten at det utløser arveavgift eller spiser av fribeløpet for arv. Til sammen ca. 75.000 kroner - hvert år!
Beløpet gjelder for alle gaver som gis gjennom året.

Dine Pengers dom:

Får banken vite at foreldre regelmessig vil overføre penger, kan det vippe en lånesøknad i barnets favør. Fordi pengegave er et avgiftssmutthull, er det beste alternativet for å overføre formue til barna. Start gjerne lenge før boligkjøpet, for å hjelpe barnet med egenkapitalen.

Forskudd på arv

Barnet kan få inntil 470.000 kroner i forskudd på arv fra hver forelder eller besteforelder - uten arveavgift til staten.
Forskudd på arv skal meldes innen en måned etter at gaven er gitt. Skjema fås fra

www.skatteetaten.no

Forskuddet regnes med i arveoppgjøret.

Dine Pengers dom:

Aldri kommer arven mer til nytte enn ved det første boligkjøpet. På dette tidspunktet bør foreldre vurdere å ta opp lån for å overføre formue til barna, om de ikke har oppsparte midler. Eneste minus er at de bruker av det avgiftsfrie arvebeløpet.

Privat lån

Du kan låne barna penger til deres første bolig.
Dere bør inngå avtale om tilbakebetaling. Bruk normrenten for rimelige lån hos arbeidsgiver, 2,75 prosent, for å unngå arveavgift.
Hvis barnet ikke betaler rente, må denne fordelen trekkes fra gavebeløpet på ½ G som barnet kan få fra hver forelder.

Dine Pengers dom:

Et godt alternativ for foreldre som ikke har råd til forskudd på arv og er usikre på sin økonomiske fremtid. Men betales ikke lånet tilbake, kan det bli kluss i forhold til andre arvinger og skattemyndighetene.

Låne sammen

Foreldre kan stå som medlåntaker, om barnet ikke får lån alene. Begge parter står ansvarlige for gjelden.

Dine Pengers dom:

For foreldre gir det større kontroll å sette seg i gjeld og låne pengene videre til barnet. Om barnet i en periode ikke kan betjene gjelden, kan mor og far være fleksible og gi renter og avdrag som avgiftsfri gave, inntil 1G (75000 kroner). Banken går rett på foreldrene, om de står som medlåntakere og barnet ikke betaler. Banken skal ha sitt hele tiden, uansett.

Kausjon

Foreldre kan kausjonere for barnas boliglån, med sikkerhet i egen bolig.
Misligholdes lånet, stilles foreldrene til ansvar. Derfor bør kausjonen begrenses til et kronebeløp.
For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager forsikre seg mot død og uførhet.

Dine Pengers dom

: Arbeidsledighet og sykdom kan utløse betalingsproblemer. Det er ikke sikkert at foreldre får vite om dem i tide. Da risikerer de å miste egen bolig. Dessuten kan pantestillelsen begrense deres egne muligheter til å få lån.

Eie sammen

Dere kan kjøpe leilighet sammen, når barnet ikke har råd til å finansiere sin første bolig på egen hånd.
Eierandelen må tinglyses.
Foreldrene må betale 28 prosent skatt av gevinsten ved salg.

Dine Pengers dom:

En dårlig løsning for foreldrene, av skattemessige årsaker. Og for barnet, fordi det bare er halvveis inne på markedet, fremfor å få full glede av en langvarig verdistigning. Dessuten er det vanskelig å beregne verdien av fordelen barnet har. Det kan skape konflikter i forhold til andre arvinger.

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. - Får ikke lov til å gi unge lån

  2. Skal du inn på boligmarkedet? Her er rådene

  3. Slik kommer du inn i boligmarkedet

  4. Annonsørinnhold

  5. Foreldre og besteforeldre kan hjelpe: Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift

  6. Slik hjelper du barna inn på boligmarkedet