Thon er favoritten

De gamle er eldst også i eiendomssektoren. DnB NORs førstevalg blant de nordiske eiendomsaksjene er Olav Thon Eiendomsselskap (OLT).

FAVORITT: Olav Thon-aksjen er den beste innenfor eiendomssektoren, ifølge DnB Nor.

Nils Bjåland
Publisert:

Det fremkommer av en stor nordiske eiendomsoppdatering fra DnB NOR-analytiker Simen Mortensen i forkant av resultatsesongen. OLT får derfor en klar kjøpsanbefaling og et tolvmåneders kursmål på 1150 kroner.

Det er samme kursmål som Mortensen hadde etter at 2010-rapporteringene var over. Ut fra dagens kursnivåer kan Thon-aksjen dermed stige 29 prosent.

Følg Olav Thon-aksjen med E24 Børs

Favoritt i logistikk

En annen favoritt er logistikkeiendomsselskapet Northern Logistic Property (NLPR), som følgelig også får kjøpsanbefaling. Kurspotensialet her er 35 kroner, snaue 35 prosent over tirsdagens sluttnivåer, og identisk med Mortensens anslag fra slutten av februar.

Norwegian Property (NPRO) får derimot bare en hold-anbefaling, som tidligere. Potensiell oppside er 80 øre til 11 kroner. Dette er også på nivå med kursmålet fra tidligere i vinter.

Simen Mortensen er i sine analyser opptatt av hvilken implisitt (avledet) yield eiendomsaksjer handles til. En implisitt yield som er høyere enn avkastningskravet til selskapet, er isolert sett positivt for aksjen. Høy yield er i seg selv verdireduserende, og en høy implisitt yield betyr at markedet for tiden priser aksjen med et kanskje litt for høyt avkastningskrav.

- Høy risiko

Ut fra estimatene for 2011 handles NLPR til en implisitt yield på 7,19 prosent, hele 7,58 prosent for 2012. Men her er også risikoen høy, som forsvarer en høyere yield. Tilsvarende tall for OLT er 7,05 og 7,31 prosent. Disse to aksjene skiller seg ut blant basert på dette nøkkeltallet. OLT brukte selv i fjor et avkastningskrav på 6,5 prosent.

NPRO handles med Mortensens estimater til sammenlikning på en implisitt yield på drøyt 6 prosent. I bunnen av skalaen finner vi svenske eiendomsaksjer helt ned mot 5 prosent og til og med under det.

Presses av renter

Overskriften for Mortensens store oppdatering er imidlertid at de kraftige økningene i swaprentene (byttelånsrentene i markedet) eliminerer mulighetene for et videre yieldfall.

DnB NOR eiendomsanalytiker tror på renteøkninger i år og en oppgang i swaprentene. Swaprentene vil øke mer enn den estimerte avkastningen ut fra driftsresultatet (EBIT).

Simen Mortensen anslår en nedgang i differansen mellom direkteavkastningen og swaprentene, den såkalte yieldspreaden, på 60 basispunkter før 2013. Denne nedgangen er en trussel mot dagens verdivurderinger. Roar Sandnes i Akershus Eiendom var derimot ikke så bekymret for renteoppgangen, ettersom mange aktører finansierer seg med kortere penger, og konkurransen blant bankene har økt.

Nedtur for sektoren

Simen Mortensen har riktig nok oppjustert anslagene for konsumprisveksten i både Norge og Finland. Men leiekontraktene i det nordiske markedet har lange løpetider, så rentene vil normalisere seg før renteoppgangen slår over i høyere leieprisnivåer som følge av KPI-justeringer. Det presser den langsiktige vurderingen av den nordiske eiendomssektoren.

Ved å summere opp aksjene enkeltvis, mener Mortensen det er fare for at sektoren som helhet (elleve aksjer) skal ned 5,6 prosent. DnB NOR-analytikeren har likevel tatt opp anbefalingen av den nordiske eiendomssektoren til «hold/nøytral», men der de svenske eiendomsaksjene kan falle i verdi.

Flere nyheter om næringseiendom på NE Nyheter

Her kan du lese mer om