Forbrukerombudet: – Det er mye aggressiv markedsføring av forbrukslån

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth varsler at Ombudet vil jobbe mye med å stanse villedende markedsføring av forbrukslån i år.

REAGERER PÅ AGGRESSIV MARKEDSFØRING AV FORBRUKSLÅN: Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.
Publisert: Publisert:

– Stadig flere banker og kredittselskaper overlater markedsføringen av forbrukslån og kredittkort til andre selskaper og privatpersoner ved såkalt affiliate-markedsføring. Det viser seg at der kommer det ikke frem opplysninger om hva et forbrukslån koster, og det går mye på impulsivitet, sier Haugseth til E24 etter en pressekonferanse torsdag.

Forbrukerombudet vil særlig følge med på slik affiliate-markedsføring, der nettaktører hanker inn nye kunder til bankene med reklamesider og googleannonser men også driver med spam.

– Disse aktørene står bak omfattende ulovlig markedsføring. Og mye tyder på at bankene og kredittselskapene ikke har tilstrekkelig kontroll på dem som markedsfører forbrukslån og kredittkort på vegne av dem, sier Haugseth.

Forbrukerombudet fører tilsyn med kredittmarkedsføring i alle medier, og er opptatt av at den skal inneholde riktige prisopplysninger og ikke være aggressiv og villedende. Forbrukerne skal få nødvendige opplysninger om kredittavtalen i forkant av avtaleinngåelsen, og selve avtaleinngåelsesprosessen skal skje på en betryggende måte.

– Det blir for lettvint å overføre ansvaret til andre slik at det blir aggressiv markedsføring, sier Haugseth.

Ifølge Finanstilsynet har norske husholdninger en forbruksgjeld på 86 milliarder kroner, det vil si rundt tre prosent av de drøyt 3.000 milliardene norske husholdninger skylder.

Samtidig utgjør renteutgiftene på forbruksgjelden 12 prosent av husholdningenes totale renteutgifter, ifølge Norges Bank. Det skyldes at samtidig som boliglånsrentene har falt, er renten på forbrukslån skyhøy.

Les også

Vurderer tiltak mot forbrukslån

Kan få større muligheter å stanse ulovligheter

– Den aggressive markedsføringen har vist at det er behov for strengere regler, sier Haugseth.

– Forbrukerombudet kan få større muligheter å stanse ulovligheter. Det jobbes med styrking av Forbrukerombudet, sier Haugseth.

Hun viser til at et forslag til endring av markedsføringsloven var ute på høring i høst, og at regjeringen arbeider med en proposisjon til Stortinget.

Regjeringen vurderer nå tiltak knyttet til markedsføringen av forbrukslån.

– Vi vil komme til å komme med våre anbefalinger på det i løpet av ikke så veldig lenge, sa finansminister Siv Jensen til E24 onsdag.

Arbeidet med å vurdere tiltak knyttet til forbrukslån pågår både i Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Finansdepartementet, sa Jensen.

Forbrukerombudet leverte for to år siden forslag til strengere regler for markedsføring av forbrukslån.

En utredning regjeringen har bestilt fra den danske juristen Tanja Jørgensen konkluderer med at direkte markedsføring av forbrukslån kan forbys, og at det også kan forbys å markedsføre forbrukslån som oppfordrer til «uansvarlig låneopptak».

– Det innebærer formuleringer som at man «raskt» får lån, og at det er «enkelt» og «lett» å få, konkluderer utredningen.

Les også

Slik fikk E24 to mill. i forbrukslån på fire dager

– Kan få stor virkning

Forslagene fra den regjeringsoppnevnte utrederen er bortimot identiske med forslagene Forbrukerombudet kom med for to år siden.

Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet håper at det kommer til høring og at mange støtter det.

– Hvis man tror på at markedsføring virker, og det er det mange som gjør, vil det ha stor virkning å stramme inn markedsføringsreglene, sier Gjedrem til E24.

Han peker på at det har vært en økning i omfanget av markedsføring av forbrukslån.

– Uansett hvor man vender seg som forbruker, står noen og maser om forbrukslån: På flyplassen, mår du skal kjøpe TV, på Internett og gjennom fagforeninger, sier Gjedrem.

Han viser til at et vanlig budskap er at du raskt kan få forbrukslån, og at det er problematisk.

– Kredittyter har en plikt å bidra til at forbruker gjør overveide valg. Når du inngår en avtale som kan få alvorlige konsekvenser for deg og din familie ved mislighold, er det viktig at du gjør en bevisst handling, sier Gjedrem.

Samtidig understreker han at det ved markedsføring av forbrukslån og kredittkort er viktig at det blir tydelig opplyst effektiv rente og totalpris. Og at det gis for en representativ lånesum og typisk nedbetalingstid.

Forbrukerombudet er en frittstående offentlig tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne fører tilsyn med at varer og tjenester blir markedsført i samsvar med markedsføringsloven, opplyser Ombudet på egne nettsider.

Forbrukerrådet mener også at det er for enkelt å ta opp usikrede lån med høye renter.

Flere aktører har markedsført forbrukslån som egenkapital. Det kan være ulovlig.

Et gjeldsregister er nå på høring og Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), som har ansvar for forbrukeres rettigheter, fortalte i desember at hun ønsker å levere et forslag til Stortinget i vår. Slik at det kan behandles før sommeren.

– Hvis Stortinget får behandlet og vedtatt det, åpner det for at registeret kan være på plass fra høsten 2017, sa Horne til E24 i desember i fjor.

Les også

Klagerekord hos Forbrukerombudet

Publisert: