Trygdeoppgjøret klart: Mot redusert kjøpekraft for pensjonistene

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ligger an til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte onsdag resultatet av trygdeoppgjøret.
 • NTB
 • Nora Thorp Bjørnstad
 • E24
Publisert:

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la onsdag fram resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottagere og pensjonister.

Alderspensjonen under utbetaling får en økning på 0,74 prosent fra 1. mai, heter det.

Isaksen ble under pressemøtet nødt til å forsvare hvorfor lønnsveksten til pensjonistene trolig vil øke mindre enn prisveksten.

– Når vi er i en økonomisk krise som vi alle lønnsmottagere i Norge kommer til å merke på lønnsoppgjøret, så påvirker det også reguleringen av pensjonen, sier Isaksen til VG/E24.

– Det at det er et veldig moderat lønnsoppgjør, arbeidsgivere flest kommer til å merke det i lommeboken til neste år, og det påvirker også reguleringen av pensjonen, sier Isaksen.

Nedgang

Oppgjøret innebærer at grunnbeløpet i folketrygden øker med 1,5 prosent, fra 99.858 kroner til 101.351 kroner.

Alderspensjon under utbetaling får en økning på 0,74 prosent fra 1. mai, mens den årlige økningen blir 1,2 prosent.

Årets oppgjør i det såkalte frontfaget, som omfatter konkurranseutsatt industri, endte på en lønnsvekst på 1,7 prosent. Frontfaget er retningsgivende for de øvrige oppgjørene og ble lagt til grunn for trygdeoppgjøret.

Bakteppet er en anslått prisvekst på 1,4 prosent i år, og dermed får lønnsmottagerne trolig en svak reallønnsvekst. For pensjonistene vil det derimot gå motsatt vei.

– Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Han anslår en reallønnsnedgang på 0,15 prosent.

– Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier Davidsen.

Heller ikke LO er fornøyd med regjeringens trygdeoppgjør.

– Det er skuffende at regjeringa lar dette pensjonstyveriet fortsette. Pensjonistene har fått svekket kjøpekraften flere år på rad pga regjeringens gjentakende underregulering på 0,75 prosent. Det er helt uakseptabelt, sier Julie Lødrup, første sekretær i LOs ledelse i en uttalelse.

Fem av seks år

I årene 2015 til 2018 opplevde pensjonistene reallønnsnedgang, mens de i fjor fikk noe økt kjøpekraft.

Grunnen til at pensjonistene ofte har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uføretrygd, som også omfattes av trygdeoppgjøret, reguleres derimot med lønnsveksten.

Pensjonistforbundet la før årets oppgjør krav om at underreguleringen på 0,75 prosentpoeng oppheves, og at pensjonistene får forhandle på linje med lønnsmottagere.

De krevde også at frontfagsoppgjøret legges til grunn for årets oppgjør, midler til reformer for eldre og uføre, at trygdeoppgjøret behandles i Stortinget, og at uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjusteringen.

Tallgrunnlaget for oppgjøret har vært drøftet med totalt ti ulike organisasjoner tirsdag og onsdag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Pensjon
 2. Trygd
 3. Lønnsoppgjør

Flere artikler

 1. Pensjonistene får tynnere lommebok enn i fjor: – Vi er forbanna

 2. Regjeringen kan gå på pensjonssmell i Stortinget

 3. Pensjonister får økt kjøpekraft i år likevel

 4. Innspurten i lønnsoppgjøret er i gang

 5. Lærere har hatt reallønnsnedgang tre ganger siste seks år