Dette er skattereglene for nordmenn bosatt i utlandet

Hvor går grensen for om du bor i Norge og er skattepliktig eller ikke? Spørsmålet er sentralt i en fersk skatteunndragelsetiltale om 485 millioner.

SKATTEPARADIS: Kypros var i mange år ett yndet skatteparadis for utenlandske investorer, men etter at bankreglene ble skjerpet etter EU-krav i 2013 ble Kypros et mindre attraktivt skatteparadis.
Publisert:

Stein Harald Schie ble mandag tiltalt av Økokrim for å ha unndratt 135 millioner kroner i inntektsskatt og skjult en formue på 350 millioner for skattemyndighetene.

Og politiadvokat Elisabeth Frankrig opplyser til E24 at det jobbes med flere slike store saker.

Frankrig går ikke mer i detaljer, men det var Skatteetaten som anmeldte Schie i 2013. Skatteetaten vil heller ikke kommentere denne saken spesifikt, men uttaler seg her generelt om hvordan de jobber med slik sak, og hva loven sier om du er skattepliktig eller ikke i Norge.

Hvordan arbeider dere med å avdekke dette?

– Skatteetaten gjennomfører kontroller der vi mener det er risiko for unndragelser og baserer denne vurderingen på mange kilder. Disse inkluderer analyse av Skatteetatens registre og opplysninger i innleverte oppgaver, tredjemannsopplysninger fra blant annet banker, arbeidsgivere, kunder og leverandører, tips fra publikum, presseoppslag, opplysninger fra politi og andre offentlige etater.

– I tillegg har det de siste årene blitt økt fokus på internasjonal utveksling av informasjon, gjennom avtalene FATCA og CRS. Dette vil kunne bidra til at skatteetaten får økt oppdagelsesmuligheter for skatteunndragelser.

Bosted og skatteplikt

Bakgrunnen for tiltalen mot Schie er at han meldte flytting til utlandet i 1998, men Økokrim mener at Schie praksis har bodd i Norge de seneste årene og unnlatt å betale skatt.

Les også

Tidligere Fredriksen-megler nekter for skattejuks

Det er Schies forsvarer helt uenig i. Advokat Nicolai V. Skjerdal sier tiltalen er feilslått og at hans klient i perioden har vært bosatt på Kypros.

For på - generelt grunnlag - hvor lenge må du bo i utlandet før skatteplikten til Norge opphører?

For at skatteplikten til Norge skal opphøre når en person flytter til utlandet, må vedkommende oppfylle tre vilkår;

* Vedkommende må ta fast opphold i utlandet

* Vedkommende kan ikke oppholde seg i Norge mer enn 61 dager

* Vedkommende eller dens nærstående (ektefelle, samboer, barn) må ikke disponere bolig i Norge

– For personer som har bodd i Norge under 10 år før utflytting, så opphører skatteplikten det inntektsår alle vilkår er oppfylt. For personer som har bodd i Norge mer enn 10 år før utflytting, opphører skatteplikten etter utløpet av det tredje innteksåret etter utflyttingsåret, opplyser Lene Ringså Solberg, seksjonssjef i Skatteetaten til E24.

Skatteetaten fører ikke statistikk over antall saker som angår skatteunndragelser, mye på grunn av at sakenes karakter varierer mye i omfang og størrelse, og sakene blir dermed ikke direkte sammenlignbare.

Opphold i utlandet

Hvor mange dager kan en utflyttet nordmann oppholde seg i Norge uten å betale skatt?

– En person som er skattemessig emigrert fra Norge, kan oppholde seg i Norge i kortere perioder uten å bli skattemessig bosatt her (globalskattepliktig). Dersom vedkommende enten oppholder seg mer enn 183 dager i løpet av et år eller mer enn 90 dager i gjennomsnitt i løpet av 3 år, vil vedkommende bli skattemessig bosatt i Norge, skriver Solberg og legger til:

– Det er imidlertid viktig å presisere at dersom Norge har inngått en skatteavtale med det landet vedkommende bor det meste av tiden, vil den kunne begrense vedkommendes skatteplikt til Norge, f.eks. for kapitalinntekter og formue.

Les også

Riggmillionær dømt for grovt skattesvik

Les også

Norge blant de verste i Vest-Europa til å snyte på skatten

Les også

Økokrim har tiltalt Stein Harald Schie (63) for skatteunndragelse: Tidligere Fredriksen-megler nekter for skattejuks

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om