Nordea dømt til å betale Tone og Svein 1,5 millioner

Tingretten mener banken skulle frarådet valutalånet som påførte paret milliontap.

TILKJENT 1,5 MILLIONER: Tingretten mener Nordea skulle frarådet Tone og Svein Henjesand opptak av et høyrisikabelt sveitserfranc-lån som påførte ekteparet milliontap.
Publisert:

Tone og Svein Henjesand har i Sunnmøre tingrett vunnet søksmålet de anla mot Nordea etter å ha lidd milliontap på valutalånet de fikk av storbanken for kjøp av feriehus i Frankrike.

Ekteparet tok opp sveitserfranc-lån i storbanken for 2,5 millioner kroner i 2008, men etter en kraftig styrking av valutaen i årene som fulgte, ble lånebeløpet presset opp i over 4,1 millioner.

Tingretten har nå dømt Nordea til å betale ekteparet 1,5 millioner kroner i erstatning, et beløp som tilsvarer mesteparten av tapet de led fra låneopptaket.

Skal vurdere anke

– Mine klienter er veldig fornøyde med utfallet. Deres syn har fått fullt gjennomslag. Dette er ren valutaspekulasjon, og avtalen burde vært frarådet, sier ekteparets advokat, Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma, til E24.

Les også

Svein og Tone saksøker Nordea for millioner

– Vi har akkurat mottatt dommen, og vil se igjennom den nå. Deretter vil vi vurdere en anke, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea Norge til E24.

I dommen bemerker retten at ekteparet visste om at valutalån innebærer risiko for tap som følge av valutasvingninger. Dette var også noe Finansklagenemnda vektla da ga sitt avslag, før ekteparet tok saken videre til første rettsinstans.

Men tingretten mener likevel at Nordeas rådgivning var uansvarlig – og at banken hadde en plikt til å fraråde låneavtalen.

Hvordan kan det ha seg? Her er tre grunner.

«Uforståelig og unødvendig»

1. Svein og Tone hadde på forhånd orientert Nordea om at de ønsket investeringer med «lav til moderat» risiko. Imens er opptak av sveitserfranc-lån et «høyrisikoprosjekt», ifølge retten, som mener avtalen derfor var i direkte i strid med Svein og Tones ønske. Retten viser også til at Bankklagenemnda tidligere har uttalt at valutalån ikke bør gis vanlige forbrukere.

2. Retten mener valutalånet uansett skulle vært frarådet fordi ekteparet ikke hadde nok penger i bakhånd til å betjene et byks i lånebeløpet dersom sveitserfrancen styrket seg – noe som altså skjedde.

3. Og dessuten var det flere elementer med Nordeas låneopplegg som medførte en «uforståelig og unødvendig» økning av den allerede betydelige risikoen, mener retten. De trekker frem at et valutalån i euro – snarere enn sveitserfranc – ville ha redusert risikoen, men at dette likevel ikke ble fremlagt som et alternativ av Nordea.

«Det må også nevnes at valutalån ble gitt på et tidspunkt der finansmarkedene ble stadig mer urolige», skriver de, og viser til Lehman Brothers-kollapsen i USA på rundt samme tid.

– Har ikke gitt noe godt svar

Retten mener Nordea selv burde ha vurdert valutalånet som uegnet for ekteparet gitt deres situasjon, og at banken dermed har brutt frarådingsplikten i finansavtalelovens paragraf 47.

Den sier at dersom du vurderer å inngå en kredittavtale med en bank, og din økonomi eller andre forhold tilsier at banken «må vite» at du trolig bør avstå fra avtalen, så må de også fraråde deg å signere den. Dette skal skje skriftlig.

FØRTE SAKEN MOT NORDEA: Advokat Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma.

Advokaten mener Nordea har blitt svar skyldig når de skal forklare sin rådgivning.

– Banken har ikke kunnet gi noe godt svar på hvorfor mine klienter ble anbefalt valutaspekulasjonen, mener Lange.

Steffensen i Nordea ønsker ikke å kommentere utspillet, og har ingen ytterligere kommentarer til saken.

I tillegg til erstatningen på 1,5 millioner, dømmes Nordea til å betale saksomkostninger på 558.199 kroner. De har én måned på seg til å anke.

Dersom dommen blir stående, kan den få betydning for andre forbrukere som har blitt rådet til opptak av valutalån i norske banker.

Samtidig vektlegger retten flere konkrete omstendigheter de mener er ekstra skjerpende i akkurat denne saken.

Publisert: