Gjensidige Bank ga forbrukslån til bruk som egenkapital – nå snur de

Kunder i Gjensidige Bank som søkte om forbrukslån, kunne oppgi at forbruksgjelden skulle brukes til «egenkapital til boliglån». Nå endrer banken praksisen.

- ET ARBEIDSUHELL: Gjensidige Bank kaller praksisen et «arbeidsuhell».
Publisert:

Nylig tvitret Nordnet-sjef Anders Skar om en oppsiktsvekkende praksis i Gjensidige Bank.

Banken tilbyr forbrukslån opp til 500.000 kroner, og kundene har frem til nå kunnet oppgi i søknaden at de planlegger å bruke forbrukslånet til egenkapital ved søknad om boliglån.

Etter at E24 kontaktet Gjensidige Bank og gjorde de oppmerksomme på dobbeltrolle, endrer banken nå praksis.

– Når vi slutter med dette er det fordi vi ser at det strider mot intensjonen i Finanstilsynets regelverk, sier Gjensidige Banks kommunikasjonssjef, Christian Haraldsen, til E24.

Finanstilsynet stiller i boliglånsforskriften krav som setter begrensninger til hvor liten egenandel en boliglånskunde kan ha.

– Dette er ikke noe vi har gjort fordi vi har stor vinning av det. Det er nærmest et arbeidsuhell, sier Haraldsen.

- Innvilget til egenkapital

Slike forbrukslån i Gjensidige Bank tilbys under merkenavnet OPP Finans. Dette er ikke en egen avdeling i banken, men en del av Gjensidige Bank.

Ti minutter tidligere bekreftet Haraldsen at banken har innvilget forbrukslån til kunder som oppgir at de skal bruke forbrukslånet til egenkapital til boliglån, når E24 ringte.

– I noen sjeldne tilfeller har vi innvilget forbrukslån i Oppfinans til kunder som oppgir at de skal bruke forbrukslån til egenkapital i forbindelse med søknad om boliglån, sier Haraldsen til E24.

E24 stilte da flere kritiske spørsmål til praksisen:

– Hvordan ser den delen av Gjensidige Bank som behandler søknader om boliglån på at kunder bruker forbrukslån til egenkapital til boliglån?

– Når vi ser at folk søker om boliglån og forbrukslån samtidig, gir vi avslag, sier Haraldsen.

Det betyr altså at kunder i Gjensidige Bank kan ta opp forbrukslån der de oppgir at de vil bruke forbruksgjelden som egenkapital ved lånesøknader i andre banker.

Møter seg selv i døren

– Hvordan kan dere drive med disse to virksomhetene samtidig. Møter dere ikke dere selve i døren?

– Det er ikke vanskelig å se at det virker litt rart, så det kommer nok til å skje noe med denne praksisen, sier Haraldsen.

Samtidig understreker han at dette har vært et veldig lite volum som ikke har hatt noen forretningsmessig betydning for banken.

Tradisjonelt har bankene og finansinstitusjonene som tilbyr forbrukslån ikke spurt kundene om hva de skal bruke forbrukslån til.

– Vi har begynt å spørre, og det viser seg at det er noen veldig få som oppgir at de vil bruke forbrukslån som egenkapital, sier Haraldsen.

– Det er jo egentlig innlysende, men jeg spør likevel. Hvorfor avslår Gjensidige Bank boliglånssøknader der kundene samtidig søker om forbrukslån i banken?

– Det er i tråd med retningslinjene fra Finanstilsynet. Man skal ikke akseptere en lånesøknad der kunden bruker forbrukslån som egenkapital, sier Haraldsen.

Dobbeltrolle

– Den delen av banken som driver med forbrukslån, trenger de ikke å forholde seg til Finanstilsynets retningslinjer?

– Disse reglene gjelder boliglånsbanker, sier Haraldsen.

– Blir det ikke litt rart å ha en slik dobbeltrolle i banken?

– Det blir selvfølgelig litt rart å ha en slik dobbeltrolle, slik du peker på her, sier Haraldsen.

Samtidig peker han på at dette er vanskelig å regulere.

– Vi spør ikke om kundene vil bruke forbrukslån som egenkapital fordi vi er pålagt. Men vi er henvist til å stole på at kundene svarer sannferdig, sier Haraldsen.

– Hva gjør banken dersom den i etterkant oppdager at en kunde har fått innvilget boliglån der oppgitt egenkapital i realiteten er forbruksgjeld?

– Jeg har aldri hørt om at det har skjedd. Jeg vet ikke hvordan vi skulle oppdage det, sier Haraldsen.

Samtidig mener han at det ville være fornuftig med et gjeldsregister.

– Vi mener at det ville vært fornuftig med et gjeldsregister, fordi da ville vi kunne avslå flere søknader om boliglån til allerede gjeldsbelastede mennesker som ikke bør ta opp mer gjeld, sier Haraldsen.

Han legger til:

Så lenge vi ikke har et gjeldsregister er vi prisgitt å stole på kundens opplysninger, sier Haraldsen.

Les også

Nå får du penger for å ta opp kredittkortgjeld

Les også

Flere bruker kredittkort til hverdagshandling

Les også

Disse bankene tilbyr lavest boliglånsrente nå

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om