Seniorsaken har kontaktet departementet om DNB: – Vi har hatt et rush av telefoner

Seniorsaken har i dag blitt nedringt av eldre som er bekymret for DNBs beslutning. – Eldre skal ikke undervurderes, sier DNB.

UVANLIG: Terskelen for å ta i bruk digitale løsninger er høy blant dem som aldri har brukt teknologi i jobb eller privat, forteller Christin Engelstad i Seniorsaken.
Publisert: Publisert:

– I forbindelse med DNBs varsling om nedleggelse av 59 lokale filialer rundt omkring i Norge, har vi hatt et rush av telefoner fra bekymrede medlemmer i dag.

Det forteller kommunikasjonssjef i organisasjonen Seniorsaken, Christin Engelstad.

De som ringer inn og er bekymret er stort sett eldre som liker å bruke kontanter.

Engelstad forteller at de i utgangspunktet er bekymret for den teknologiske utviklingen.

– Vi har fortalt våre medlemmer at det ikke er noen grunn til å være redd, men så kommer dette som en stor skuffelse som skaper mye bekymring.

Nå krever seniorsaken at det tas ansvar.

– Myndighetene og de største institusjonene må ta sitt samfunnsansvar og legge til rette for en omsorgsfull omlegging av samfunnet.

Les også

Disse DNB-filialene forsvinner

Pliktig å håndtere kontanter

Engelstad sier på vegne av Seniorsaken at de er skuffet over at DNB ikke ivaretar sitt samfunnsansvar.

Hun trekker frem den nye finansforetaksloven som lovfester bankenes plikt til å håndtere kontanter.

Bankene pålegges ifølge loven å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter, i samsvar med kundenes forventninger og behov. Bankene har frist til 1. januar 2017 med å oppfylle dette kravet.

– Når DNB legger ned halvparten av bankfilialene er vi bekymret for at loven

Even Westerveld i DNB.

mister mening for de eldste kundene. Vi så den nye loven som et bevis på at samfunnet, tross en rivende teknologisk utvikling, var innstilt på en omsorgsfull omlegging for dem som ikke kan, eller har mulighet til å benytte nettbank eller betalingsterminaler.

Også DNB har fått henvendelser fra eldre.

– Kundesenteret vårt har fått veldig få henvendelser om dette. Det vil være rart om Seniorsaken har fått veldig mange flere henvendelser enn oss. Vi har invitert Seniorsaken på et møte slik at vi kan orientere om våre planer for å betjene også eldre kunder i fremtiden, og det var de veldig positive til, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld til E24.

Les også

Kutter 600 og leverer milliardresultat: – To uavhengige hendelser

Høy terskel

Engelstad forteller at blant dem som er over 80 år, og som aldri har brukt teknologi i jobb eller privat, er terskelen for å begynne høy.
Hun sier imidlertid at stadig flere over 80 år er på Facebook.

– De som er yngre, altså fra 67 år til slutten av 70-årene, er både nysgjerrige og har stor vilje til å lære.
Ifølge Engelstad er eldre bekymret for at kontantene skal bli borte som følge av at bankene legges ned.

Kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld sier at han tror folk vil bli overrasket over hvor mange eldre som har blitt digitale de siste årene.

– Særlig etter at iPad ble allemannseie, sier han.

POSITIV: Ikke alle eldre er bekymret for den teknologiske utviklingen.
Les også

Finans Norge om kutt i storbankene: - Digitaliseringen spiser arbeidsplasser

– Har de eldre grunn til å være bekymret?

– Vi har over 105 000 nettbankbrukere over 70 år. Og de logget seg inn i snitt to ganger i uken. Det er bevis på at de eldre har kommet mye lengre når det gjelder internett, enn mange skulle tro, sier Westerveld.

– Hvordan skal de eldre som er bekymret forholde seg til at filialene legges ned, og at det er langt til neste bank?

– Vi forstår naturligvis at kunder som ikke bruker internett er bekymret. Vi skal betjene alle kundene våre på en god måte, også i fremtiden. Derfor bruker vi mye tid til å hjelpe kundene over på enkle digitale tjenester – og det kommer vi til å gjøre mer av fremover, sier Westerveld. Han legger til:

– Alle som ønsker det skal få hjelp til å løse daglige bankbehov hjemmefra, det sparer kundene både tid og penger på.

Samtidig peker han på at det er en rekke alternativer som bankens kunder kan bruke, blant annet brevgiro, Vipps og kundeservice.

Departementet

Seniorsaken har kontaktet Finansdepartementet. Statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet svarte på Seniorsakens henvendelse torsdag.

– Jeg legger til grunn at DNB vil være bevisst sin lovbestemte plikt til å sørge for at bankens kunder fortsatt kan sette inn og ta ut kontanter på en hensiktsmessig måte. For øvrig har jeg registrert at DNB har vært tydelige på at de vil være sitt samfunnsansvar bevisst også fremover, skriver Vamraak.

Les også

Facebook-storm mot DNB-nedleggelser: – Nå bytter jeg bank!

Han presiserer at bestemmelsen om kontanthåndtering ikke medfører at bankene må håndtere dette selv i bankfilialer.

– Bestemmelsen stiller ikke krav om at banken nødvendigvis må utføre kontanthåndteringen selv. Det sentrale er altså ikke om kontanthåndteringen av innskudd og uttak skjer gjennom filial eller ikke, men at banken innretter disse tjenestene på en hensiktsmessig måte. Enkle banktjenester kan utføres i Post i Butikk,

Bank i Butikk og på postkontor på over 2.400 steder i hele landet, skriver statssekretæren.

Seniorsaken har også kontaktet Norges Bank. De avventer svar.

Les også

Finansforbundet: – Uansvarlig av DNB

– Ikke undervurder eldre

Trond Bestestuen, konserndirektør for personmarked i DNB uttalte følgende til E24 under dagens fremleggelse av rapporten for fjerde kvartal:

– Mange sier at det er det er eldre mennesker som blir de skadelidende i denne situasjonen. Jeg pleier å si at man ikke skal undervurdere de eldre. Vi har mange eldre kunder som er heldigitale brukere. Folk på 80 og 90 år, som gjør banktjenestene sine på en iPad.

Han sier utviklingen ikke begrenser seg til de eldre, men spenner over hele aldersregisteret.

– Det som kjennetegner kundene som vil lide av dette er at de ikke er med på overgangen til digitale plattformer.

Les også

Facebook-storm mot DNB-nedleggelser: – Nå bytter jeg bank!

Les også

– Har aldri hørt om et større massesøksmål

Les også

DNB-topp tror på lav rente i ti år

Publisert:

Her kan du lese mer om