Punktum for valutalån-striden mot Nordea: Svein og Tone får ikke anke til Høyesterett

Ankeutvalget i Høyesterett vil ikke behandle valutalån-striden mellom Nordea og Svein og Tone Henjesand. Dermed blir frifinnelsen av storbanken rettskraftig.

AVVIST AV HØYESTERETT: Norges øverste rettsinnsats vil ikke behandle Svein og Tones anke over tapet mot Nordea i lagmannsretten.
Publisert: Publisert:

Ankeutvalget mener valutalån-striden ikke er prinsipielt viktig nok, og at kravene for å få saken behandlet i Høyesterett ikke er oppfylt.

«Anken tillates derfor ikke fremmet», skriver ankeutvalgets dommere i en enstemmig slutning som ble truffet denne uken.

Det betyr at Nordea går seirende ut av valutalån-striden.

– Vi er glad for utfallet og at punktum nå er satt i denne saken, sier storbankens kommunikasjonssjef, Synne Ekrem, til E24.

Det var ekteparet Henjesand som anket til landets øverste rettsinstans etter at lagmannsretten frifant Nordea fra erstatningsansvar.

Henjesand saksøkte banken etter å ha lidt milliontap på sveitserfranc-lånet de tok opp for å kjøpe feriehus i Frankrike.

– Veldig skuffet

Tingretten dømte Nordea til å betale ekteparet 1,5 millioner i erstatning, og advokaten deres, Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma, har vært sterkt kritisk til lagmannsrettens snuoperasjon.

Gitt hvordan de to rettsinstansene vurderte saken helt forskjellig, hadde han håpet Høyesterett ville behandle saken.

Les også

Kronerulling for Svein og Tones kamp mot Nordea

– Klientene mine er selvfølgelig veldig skuffet over utfallet. Det er flere forhold ved lagmannsrettens dom som vi mener er uriktige, og som vi gjerne skulle ha prøvd i Høyesterett, sier Lange til E24.

Han avfeier ankeutvalgets begrunnelse om at saken mangler prinsipiell betydning. Advokaten mener tvert imot at sveitserfranc-striden reiser viktige spørsmål om norske bankers rådgivning rundt valutalån, som norske økonomer har vært svært kritiske til.

Avviste at Nordea burde frarådet

– Vi mener saken er prinsipielt viktig. Høyesterett er nå blitt en ren prejudikatsdomstol: De velger ut rundt 50–60 saker i året hvor dommen ventes å få stor prinsipiell verdi, og nåløyet har derfor blitt veldig trangt. Men til tross for det hadde vi håp om at denne saken skulle slippe inn, sier Lange.

Les også

Investeringsprodukt kan forbys i sommer: – Store likhetstrekk med ren gambling

Tingretten mente sveitserfranc-lånet var såpass høyrisikabelt at Nordea hadde plikt til å fraråde det, noe banken ikke gjorde. Retten vektla også ekteparets sårbare økonomi, uroen i finansmarkedene, og uttalelser fra eksperter som mener valutalån er uegnet for vanlige forbrukere.

Dette avviste lagmannsretten fullstendig. Dommerne mente at ekteparet selv var sterke pådrivere for lånet, at de burde være godt kjent med tapsrisikoen som følge av valutasvingninger, og at Nordea ikke kunne klandres.

Nordea har vært svært ordknappe under hele rettsstriden, og Ekrem har ingen ytterligere kommentarer.

Publisert: