Regjeringen vil heve den tollfrie grensen for import: - Tollfri netthandel er en katastrofe for norske butikker

Snart kan den omstridte 200-kronersgrensen for tollfri netthandel bli historie. Det er det ikke alle som er fornøyde med.

Einar Øgrey Brandsdal, gründer av Netthandelen.no mener en heving av den tollfrie importgrensen vil være katastrofalt for norske butikker.
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:

Slipper toll. I dag er det tillatt å handle for inntil 200 kroner fra utenlandske nettbutikker uten å måtte betale toll. Denne grensen har stått stille helt siden 1975 - altså i hele 38 år. Dersom den hadde blitt justert med prisstigningen, hadde grensen i dag vært på omtrent 1000 kroner.

Nå satser den nye regjeringen på å heve grensen. Hva den vil bli er ennå ikke klart, men det er sannsynlig at den etterhvert vil være mellom 400 og 1000 kroner basert på tidligere forslag fra Høyre og Frp.

Grensen på 200 kroner har vært et irritasjonsmoment for mange som handler på nett. Om beløpet du handler for overstiger 200 kroner, må du betale 25 prosent merverdiavgift på produktet - inkludert fraktkostnaden - i tillegg til et «fortollingsgebyr».

Les også: Slik er tollreglene for netthandel

Ny regjeringsplattform:Slik blir din økonomiske hverdag med Erna og Siv

Snart vil du sannsynligvis kunne handle for mer enn 200 kroner på utenlandske nettbutikker uten å måtte betale toll.

– Vil være katastrofalt. En av dem som vil rammes av økt tollfri importgrense er Einar Øgrey Brandsdal, den suksessfulle gründeren bak Netthandelen.no, Blivakker.no og Gitarhuset.no. Han er kraftig i mot å øke den tollfrie grensen.

– Dette vil være en katatastrofe - særlig for fysiske butikker i Norge. Allerede i dag, går Norge glipp av mange milliarder kroner med den tollfrie grensen på 200 kroner, sier Brandsdal.

På bakgrunn av blant annet tall fra e-handelsundersøkelsen anslår han at det kan dreie seg om rundt 10 milliarder kroner.

– Dersom grensen blir satt til for eksempel 1000 kroner, er det sannsynlig at flere handler på nett fra utlandet i stedet for i fysiske butikker for å slippe moms. Du kan få ganske mange produkter som enkeltvis koster under 1000 kroner. Det virker på meg som om staten her ber norske bedrifter flytte ut av landet. Dette er en favorisering av utenlandske butikker fremfor norske, raser Brandsdal.

Stor test: Her er Norges billigste nettbutikk

Vil ha moms fra første krone. – For nettbutikker er det enklere å hive seg rundt og flytte lageret sitt til utlandet for å slippe unna dette. For eksempel ville det ikke vært noe problem for oss i Netthandelen.no som holder til i Kristiansand å flytte lageret til Hirtshals i Danmark. Det tar to timer med båt å shippe varer over.

Brandsdal mener det bør være moms fra første krone på netthandel fra utlandet, samtidig som det bør innføres en enkel måte for å fortolle varer selv, slik at kostnadene til dette blir minimert.

Les også:Sterk krone gir gode priser for nordmenn

Ketil Solvik-Olsen i Frp mener dagens tollfrie grense på 200 kroner er urimelig lav.

Frp har presset på. Fremskrittspartiet har i mange år ønsket å heve grensen til 1000 kroner for deretter å øke med konsumprisindeksen i årene fremover.

Nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen sier til Dine Penger at han er veldig fornøyd med at de nå har fått gjennomslag for denne saken:

– Grensen på 200 kroner synes vi er urimelig lav, og derfor er det en stor seier at vi nå får gjort noe med dette etter så mange år.

Solvik-Olsen forteller at det absolutt er sannsynlig at de får endret den tollfrie grensen allerede i statsbudsjettet som legges frem i høst.

– Hvor mye vi får økt grensen i første omgang er ennå usikkert, men om det bare dreier seg om en hundrelapp eller to, så er dette en viktig symbolsak som viser handlekraft, mener han.

– Vil ikke økte tollfrie grenser svekke norske bedrifters konkurranseevne?

– Det er en av årsakene til at vi kanskje ikke øker beløpet så kraftig med en gang. Vi skal også sørge for å sikre god konkurranseevne for norsk næringsliv, men det kan vi gjøre på andre måter. Her bør det være en god balanse, sier Solvik-Olsen.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, vil ikke si noe om hva den nye grensen for tollfri import vil kunne bli.

Har blitt lovet mange ganger. Også andre partier og samtlige av de borgerlige partiene har i perioder gått inn for å heve den tollfrie grensen. Høyre har skiftet mening i spørsmålet flere ganger. I det siste partiprogrammet fra Høyre, har de ikke nevnt tollgrensen eller netthandel i det hele tatt.

Årsaken skal være at de mente en økning av grensen ville forverre konkurranseevnen til norske bedrifter. Nå har de altså snudd igjen.

På epost til Dine Penger svarer nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner:

«Regjeringen vil blant annet forenkle tollbehandlingen og heve grensen for tollfri import. Hvor langt regjeringen lykkes i å nå de politiske målene vil, her som i den øvrige politikken, være avhengig av det økonomiske handlingsrommet.

Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige om at en ny regjering vil redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået. Et lavere skatte- og avgiftsnivå gir mer maktspredning, økt verdiskapning samt større frihet for familier og enkeltmennesker».

Nedstemt på Stortinget. Temaet har vært behandlet i Stortinget flere ganger, sist på initiativ fra Frp i 2008. Hver gang har forslaget om økning blitt nedstemt.

Da saken var oppe i stortinget i 2008, ble det også stemt over et forslag fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om å heve grensen til 400 kr i statsbudsjettet for 2009. Heller ikke dette forslaget fikk flertall.

Les også:Ønsker slutt på offentlige skattelister

Ikke til glede for forbrukerne. Begrunnelsen til avslaget har vært at den tollfrie grensen ikke er satt for å gi forbrukerne billigere netthandel, men for å gjøre det enklere og billigere for myndighetene. Skulle man krevd moms på kjøp under 200 kroner, kunne kostnaden ved å fortolle raskt blitt høyere enn inntekten.

I tillegg pekes det på at en økning i den tollfrie grensen vil ramme norske næringsdrivende og skade konkurranseevnen deres betydelig.

Les også: – Dette trenger ikke Norge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. - Erna og Siv vil gi meg 40 millioner kroner rett i lommen

  2. Komplett flytter nettbutikken til Sverige hvis ny momsgrense innføres

  3. - Underlig å subsidiere utenlandske butikkers virksomhet

  4. Nettbutikker om Venstres 350-kronersgrense: Ikke godt nok

  5. Slik unngår nordmenn sukkerskatten – med regjeringens momskutt