Strømregningen øker med 1423 kroner i år

Derfor må du betale mer for strømmen i år.

Høyere regning: Selv om det regnet mye på forsommeren ventes det at strømprisen øker til vinteren.
  • Beregninger: Johan Nordstrøm
Publisert:

Dyrere. I år må en gjennomsnittlig familie på Østlandet betale 1423 kroner mer for strømmen enn i fjor. Årsaken er at kraftprodusentene eksporterte rekordmye strøm i fjor og at det falt lite snø sist vinter.

I fjor betalte en gjennomsnittlig familie på Østlandet 6511 kroner for strømmen. I år ligger strømregningen an til å ende på 7934 kroner.

Dette viser Dine Pengers beregninger, basert på historiske spotpriser og fremtidspriser på energibørsen.

Det tilsvarer en økning i gjennomsnittlig strømpris på hele 7,1 øre/kWh fra 32,6 øre/kWh i fjor til 39,7 øre/kWh i år.

I tillegg til strømregningen, må du som strømkunde betale nettleie inkludert forbruksavgift. For en gjennomsnittlig husholdning i Oslo-området tilsvarer dette 8.270 kroner i år, noe som er en økning på 50 kroner fra i fjor.

Det betyr at totalprisen for strømmen ender i år på 16.204 kroner, opp 1473 kroner fra 14.731 i fjor.

Totalt koster strømmen i år i Oslo-området dermed 81 øre/kWh i gjennomsnitt, noe som tilsvarer en økning på 7,3 øre/kWh fra 73,7 øre/kWh i fjor.

I beregningene er det lagt til grunn et årlig strømforbruk på 20.000 kWh og det er tatt hensyn til at strømforbruket varierer gjennom året.

Slik skal prisene utvikle seg

Går opp: Den stiplede linjen er beregnet strømpris fremover. Den viser at fremtidsprisen på strøm øker fra 36 øre/kWh i august 2013 til 42 øre/kWh i februar 2014.

Kalkulator:Hva lønner det seg å fyre med?

Rekordhøy eksport og lite snø. Rekordhøy krafteksport i fjor og lite snø i vinter har presset opp strømprisen. I juli i år var strømprisen mer enn dobbelt så høy som i juli i fjor.

Årsaken er at det nå er mindre vann i vannmagasinene i fjellet. Ved inngangen til 2012 var den såkalte hydrologiske balansen 12 TWh over normalen og balansen var på dette nivået gjennom store deler av fjoråret.

En kald og tørr avslutning på fjoråret, medførte at den hydrologiske balansen ble redusert og var tre TWh under normalen ved utgangen av 2012.

Ved inngangen til 2012 var magasinfyllingen 80 prosent og ved utgangen av 2012 var den falt til 70 prosent.

Plass til mer: Vannmagasinene i fjellet har i år lavere fylling enn tidligere år. Dette bildet er fra Rosskleppfjorden i Sirdalsheiene, og ble tatt tidlig i juli.

Høyeste eksport av strøm siden år 2000. Hovedårsaken til endringen i magasinfyllingen, fra 10 prosentpoeng over medianen ved starten av fjoråret til mediannivå ved utgangen av fjoråret, var høy eksport gjennom hele fjoråret, ifølge Statnett.

Statnetts årsrapport for 2012 viser at høy produksjon resulterte i eksportrekorder av kraft i fjor. I 2012 var det kun to uker med netto import.

Den samlede kraftproduksjonen var 148 TWh i 2012, en økning med hele 17 prosent fra 2011.

Beste varmepumpe: En varmepumpe kan være med på å minske strømforbruket. Les vår store test

Samtidig brukte vi 130 TWh i Norge, noe som ga en netto eksport på 18 TWh, som er det høyeste siden år 2000.

Sparetips:Varmepumpe – Varmepumpe er for mange en meget god måte å spare strøm på. I varmepumpeskolen går vi gjennom de ulike varmepumpene, hvordan du skal tenke og hva du kan spare.

Kort og brutal snøsmelting. – Hovedårsaken til at strømprisene er høyere i år enn i fjor, er at det i vinter falt veldig lite snø i fjellet i forhold til normalen. Deretter ble det en kort og brutal snøsmelting med flom som gjorde at noe gikk til spille, sier porteføljeforvalter Pål Johannessen i kraftmeglerselskapet Bergen Energi.

I fjor ved denne tiden var den såkalte hydrologiske balansen i pluss med rundt 15 TWh. Dette er snudd på hodet i år, til et minus på rundt 20 TWh.

Det er fyllingsgraden i vannmagasinene og tilgjenglige snøressurser som er avgjørende for den hydrologiske balansen.

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner er nå 73,2 prosent, sju prosentpoeng under medianverdien, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kan styre mot høyere pris. – At den hydrologiske balansen er i minus på dette tidspunkt med såpass mye, gir kraftprodusentene muligheten å kontrollere produksjonen slik at de får ut en høyere pris for kraften i år enn de fikk i fjor, sier porteføljeforvalter Pål Johannessen i kraftmeglerselskapet Bergen Energi.

På den andre side, har nedbør de siste ukene bidratt til å holde tilbake strømprisene noe. Og det er meldt mer nedbør fremover.

De kommende årene ser ikke så aller verst ut for norske strømkunder.

Fremtidsprisene for de kommende årene, er nå på et lavere nivå enn det som var tilfelle ved samme tidspunkt i fjor.

Forventer fall de neste årene. I 2014 ligger strømprisen nå an til å ende på 35,7 øre/kWh (28,55 øre/kWh i Nord-Norge) i gjennomsnitt, noe som betyr et fall i strømprisen på 4 øre/kWh fra 39,7 øre/kWh i år. Og i 2015 forventer strømmarkedet at den faller videre til 34,7 øre/kWh (27,76 øre/kWh i Nord-Norge)

Og i 2016 kan du forvente at strømprisen har falt til 33,8 øre/kWh (27,01 øre/kWh i Nord-Norge).

– Hovedforklaringen til at strømprisen forventes å falle i de nærmeste årene, er lavere kullpriser. Siden Norge er tilknyttet nabolandene og Europa via kraftkabler, påvirker utenlandske energipriser også strømprisene her til lands, sier porteføljeforvalter Pål Johannessen i kraftmeglerselskapet Bergen Energi.

Strømprisene ovenfor (som ikke er i parantese) er oppgitt inkl et gjennomsnittlig påslag på 2 øre/kWh inkl moms. I tillegg kommer nettleie inkl forbruksavgift. Nettleien varierer med bosted.

I Nord-Norge slipper strømkundene å betale moms, derfor er strømprisene for Nord-Norge oppgitt i parantese inkl et gjennomsnittlig påslag på 1,6 øre/kWh eks moms.

Legg merke til at i Finnmark og Nord-Troms slipper strømkundene i tillegg unna forbruksavgiften, denne er 14,61 øre/kWh inkl moms i år.

Om fremtidsprisene. Hva strømprisen fremover vil bli nøyaktig, er det ikke noen som vet. Det blir som å spå vær, det er ikke en eksakt vitenskap.

Men fremtidsprisene på energibørsen er det beste grunnlaget som er tilgjengelig for å kunne si noe om prisutviklingen fremover, derfor bruker vi det.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Dette er priskollaps

  2. Laveste strømpris på 18 år i fjor

  3. Her finner du de billigste strømleverandørene: Ti råd for billigere strøm

  4. Derfor blir strømregningen større

  5. Strømprisen har steget 9 prosent det siste året