Tre nye kalkulatorer på dinepenger.no: Slik beregner du  lønnsomheten ved utleie

Nå kan du få hjelp med å regne på om det vil lønne seg å utvikle egen bolig for utleie eller å kjøpe en utleiebolig.

Lønnsomt? Utleie kan være meget innbringende, men det er mange detaljer i regnestykkene. Dine Pengers kalkulatorer hjelper deg til å finne ut om utleie er lønnsomt!
Publisert:

1) Er investering i utleiebolig lønnsomt for deg?

Med Dine Pengers nye kalkulator «Investere i utleiebolig» kan du regne ut om det lønner seg å investere i en utleiebolig.

Når du skal vurdere lønnsomheten ved investeringen er det ikke nok å kun se på direkte avkastning (såkalt yield).

Alle inntekter og kostnader må med!

Dine Pengers nye kalkulator tar med alle transaksjonskostnader som kjøps- og salgskostnader i regnestykket.

Kalkulatoren tar også høyde for at vedlikeholdsbehovet varierer for forskjellige utleieboliger.

I kalkulatoren får du presentert hele regnestykket, post for post. I tillegg får du en grafisk oversikt som viser etter hvor mange år investeringen blir lønnsom.

Du får også gode råd til deg som boligutleier. Samt linker til Dine Pengers husleiekontrakt og Dine Pengers Utleieskole.

Dine Pengers kalkulator «Investere i utleiebolig»: Modellen sammenligner forventet avkastning fra utleie med en alternativ investering med tilsvarende risiko. Se resultatene gjennom hele eietiden.

Alle de forhåndsutfylte verdiene i kalkulatorene kan enkelt endres til dine egne tall, noe som gir et meget godt beslutningsgrunnlag for dine investeringer i utleie.

Investering i utleiebolig er en risikabel investeringsform og kan ikke sammenlignes med banksparing. Eiendom vil ofte, avhengig av belåningsgraden, være mer risikabelt enn sparing i aksjemarkedet.

Dine Penger mener derfor at du bør ha 8 prosent årlig avkastning på utleieboligen fordi du tar risiko. Derfor har vi lagt inn 8 prosent som forhåndsutfylt avkastningskrav på alternativ investering i kalkulatoren.

Kalkulatoren viser at mange investeringer i utleieboliger ikke er lønnsomme med dette avkastningskravet.
Her finner du kalkulatoren «Investere i utleiebolig»: dinepenger.no/utleiebolig
(Kalkulatoren krever DP+ abonnement)

2) Vil ombygging / utbygging av bolig for utleie være lønnsomt?

Vil ombygging for utleie lønne seg? Med Dine Pengers nye kalkulator kan du enkelt beregne om et slikt ombyggingsprosjekt for utleie blir lønnsomt i din bolig. Du finner kalkulatoren her. (DP+)

Skattefri investering. Leieinntekter fra egen bolig er en av de få skattefrie investeringene i Norge. For mange er det svært lønnsomt å bygge om for eksempel kjelleren for utleie. Men det kommer blant annet an på hvor stor leie du får og hvor mye det koster å bygge om.

Med Dine Pengers nye kalkulator «Ombygging av bolig for utleie» kan du enkelt beregne om et slikt ombyggingsprosjekt for utleie blir lønnsomt i din bolig.

Her finner du den nye kalkulatoren: «Lønnsomhet i ombygging av bolig for utleie»

dinepenger.no/ombyggingforutleie
(Kalkulatoren krever DP+ abonnement)

Kalkulatoren viser at du nærmest er garantert å tjene penger på ombyggingen dersom kostnadene er lavere enn 200.000 kroner og du driver med utleie i minst fem år.

Eksempel: Du anslår at det koster 300.000 kroner å sette boligen i stand til utleie, og du anslår at du kan oppnå 8.000 kroner i månedlige leieinntekter.

Du er usikker på om du skal holde på med utleie særlig lenge, og legger derfor til grunn at du kun skal leie ut i fem år, deretter ønsker du å bruke kjellerstuen selv.

Kalkulatoren viser at du kan forvente å sitte igjen med rundt 130.000 kroner totalt over disse fem årene, målt i dagens pengeverdi, etter at alle kostnadene, inkludert renten, er trukket ut.

3) Hvor stort lån kan utleiedelen finansiere?

Dine Penger har også laget en kalkulator som beregner hvor stort lån leieinntektene kan betjene, samt eventuell skatt på utleien. Dennee kalkulatoren krever ikke abonnement:

Her finner du nye kalkulatoren: «Utleie i egen bolig» dinepenger.no/utleieiegenbolig

Hva kan man tjene på utleie? Dine Pengers utleiekalkulator viser hva du kan få av inntekter på å leie ut i egen bolig, hvor stort lån det kan betjene, og eventuelt hva du må betale i skatt. Du finner kalkulatoren her.
Publisert:

Her kan du lese mer om