De nye reglene fra 2014

Hele arveavgiften forsvinner, og det skal gis skriftlige bud ved alle boligsalg. Dette er blant de viktigste regelendringene som trer i kraft ved nyttår.

Skriftlige bud: Boligkjøpere får litt mer å tenke på etter nyttår. Nå skal alle bud i en budrunde leveres skriftlig til eiendomsmegleren.
Publisert: Publisert:

Fra nyttår trer en rekke regler i kraft. Dette er de viktigste regelendringene på privatøkonomiens område.

Arveavgiften forsvinner

Den største endringen vil for mange være at arveavgiften forsvinner. Fra nyttår vil det ikke være arveavgift på arv eller forskudd på arv.

For arv av det vanligste man arver - penger, bolig, hytte og innbo - vil det ikke være gevinstskatt når den som arver ønsker å selge igjen. Men for for noen gjenstander, som utleieboliger, vil det være gevinstskatt. Les mer om det her.

Litt lavere skatt på lønn

En av de største endringene som treffer flest nordmenn er at personskatten endres fra 28 til 27 prosent. Det betyr at alle får litt lavere skatt.

Men samtidig settes trygdeavgiften opp med 0,4 prosentpoeng - noe som jevner ut noe av skattelettelsen.

Skatten du betaler på lønne er bygget opp av personskatt + trygdeavgift + eventuell toppskatt. Her er satsene som blir på lønn fra 2014:

  • Vanlig skatt på lønn blir da på 35,2 prosent (personskatt + trygdeavgift)
  • Marginalskatt blir på 44,2 prosent fra 527.400 kroner
  • Marginalskatt for høye inntekter blir på 47,2 prosent fra 857.000 kroner

Minstefradraget økes til 43 prosent, fra dagens 40 prosent. Dermed blir det enda mer i minstefradrag til de som tjener under 200.000 kroner. Det maksimale minstefradraget blir på 84.150 kroner.

Halvert skatteklasse 2. Der hvor den ene ektefeller forsørger den andre, blir effekten av skatteklasse 2 omtrent halvert fra 2014. Les mer her.

BSU sparingen økes

Sparebeløpene i BSU - Boligsparing for ungdom - økes. Det årlige beløpet økes til 25.000 kroner fra dagens 20.000 kroner, og maks sparebeløp økes til 200.000 kroner.

Formuesskatten senkes

Formuesskatten senkes fra 1,1 prosent til 1 prosent. Og fribeløpet økes til 1 million kroner fra dagens 800.000 kroner.

Mobilskatten forenkles

Det betyr lavere skatt for de fleste som får mobiltelefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver. I tillegg ble skatten på SMS-avstemminger og lignende droppet.

Les mer her om detaljene:Forenkler mobilskatten

Nye regler for tjenestepensjon

Rett før jul ble reglene om ny tjenestepensjon vedtatt. Det betyr at det i privat sektor innføres en såkalt «hybridmodell» for pensjon mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon-. Tanken er å fase ut ytelsespensjon som etterhvert har blitt veldig kostbart for bedriftene.

Skriftlige bud ved boligkjøp

De som skal kjøpe bolig må passe på at fra nyttår skal alle bud på boliger leveres skriftlig til eiendomsmegler. Ikke bare det første budet som i dag. Budene kan for eksempel avleveres via e-post, SMS eller telefax som i dag. Flere meglerkjeder har lansert sine løsninger for hvordan de vil håndtere budrundene, og det er ventet at flere kommer etter nyttår.

Les mer her:Frykter bud-krøll for boligkjøp fra nyttår

Billigere tinglysning

Tinglysingsgebyret settes ned til 525 kroner fra 1. januar 2014. Det innebærer en halvering av gebyret fra dagens 1060 kroner.

Gebyret for refinansiering av lån knyttet til fast eiendom settes ned til 200 kroner, og gebyret for etterfølgende registrering av nye andeler i borettslag settes ned til 430 kroner.

Du kan få vite andres lønn

Fra nyttår åpner arbeidsmiljøloven for at du kan få vite lønnen til andre arbeidstagere i bedriften du jobber. Dette for å sjekke om du blir diskriminert eller ikke.

– Hensikten er å sikre at arbeidstakere ikke diskrimineres ved fastsettelsen av lønn. Loven skal sørge for at det ikke er mulig og forskjellsbehandle ansatte, med mindre det er saklig grunn for det, sa advokat Kari B. Andersen i advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund til Dine Penger tidligere i høst

Les mer her: Du får rett til å vite kollegenes lønn

Tøffere EU-kontroll

EU-kontrollene blir tøffere fra nyttår. Dette er et ledd i en innføring av nytt kontrollregime fra 2015. I 2014 blir det flere punkter på kontrollskjemaet, blant annet av elektroniske sikkerhetssystemer som elektronisk stabilitetskontroll og airbag.

I tillegg blir kontrollen utvidet i forhold til avgass, støy og lekkasjer. Kontrollen vil dermed ta noe lenger tid, og vi kanskje bli dyrere.

Må føre personallister daglig

Fra nyttår må serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen føre lister over alle som jobber der. Listene skal være med på å motvirke svart arbeid, og Skatteetaten har varslet hyppige kontroller av at listene føres.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om