Tilstandsrapport blir likevel standard fra nyttår

Til tross for Finanstilsynets uttalelse om at meglere ikke kan kreve tilstandsrapport ved salg av bolig, fortsetter bransjen jobben med å gjøre det til standard fra nyttår.

TILSTANDSRAPPORT. Dersom selger ikke vil utarbeide boligsalgsrapport ved salg, kan megleren si fra seg oppdraget, melder bransjen.
  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:I forrige uke kom Finanstilsynet med en vurdering av om meglere kunne kreve at selger utarbeidet en boligsalgsrapport ved salg, slik bransjen har avtalt at skal skje fra nyttår.

Det mente tilsynet at man ikke kunne.Finanstilsynet konkluderte med at eiendomsmeglere og takstmenn ikke kan kreve at selger må kjøpe og legge ved en slik rapport når han eller hun skal selge, fordi et slikt krav ville være utenfor «god meglerskikk».

Blir standard fra nyttår

Nå har bransjen bestemt at de likevel vil fortsette arbeidet med å gjøre tilstandsrapport til standard fra nyttår. Det er en endring i ordlyden fra hva de har sagt tidligere; da sa bransjen at tilstandsrapport ville være obligatorisk fra nyttår, nå kaller de det standard.

Begrunnelsen er en uttalelse fra Finanstilsynet om at:

«Dersom selger ikke etterkommer en anbefaling om å innhente tilstandsrapport, vil megler kunne frasi seg oppdraget. I visse situasjoner vil megler også kunne ha en plikt til dette.»

– Etter vårt syn er dette en presisering som understøtter de avtaleintensjoner som ligger til grunn for innføringen av tilstandsrapport. Eiendom Norge, NITO-Takst og Norges Takseringsforbund vil derfor fortsette sitt arbeid med denne viktige reformen slik at den kan gjennomføres som planlagt fra 1.1.2015, heter det i en pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Det var allerede i 2012 at bransjen kunngjorde at de går sammen om å gjøre disse tilstandsrapportene obligatorisk fra 1. januar 2015.

Men spørsmålet om hvordan en slik standard skulle implementeres har vært en vanskelig prosess.

Ikke lovpålagt

Før det ble vedtatt at tilstandsrapporten skulle bli obligatorisk, hadde ikke Eiendom Norge sjekket om eiendomsmeglerne faktisk har lov til å tvinge boligselger til å betale for en tilstandsrapport.

Eiendom Norge ba derfor Finanstilsynet avklare om et obligatorisk krav om å benytte tilstandsrapport er i strid med «god meglerskikk», ifølge svarbrevet til Finanstilsynet.

I svaret fra Finanstilsynet konkluderte de altså med at eiendomsmeglere og takstmenn ikke kan kreve at selger må kjøpe en slik rapport.

I stedet skal eiendomsmegleren gi en anbefaling etter en vurdering fra objekt til objekt.

Kan koste opp mot 20.000

Meningen var at slike tilstandsrapporter skulle få ned andelen klager og tvister i etterkant av bruktboligkjøp.

Det blir anslått at en tilstandsrapport som oppsummerer boligens tilstand vil koste mellom 7.000 og 20.000 kroner.

Finanstilsynets vurdering er at det ofte vil være i kjøpers interesse å få fremlagt en teknisk gjennomgang av boligen i forkant av kjøpsbeslutningen.

«En slik gjennomgang kan redusere usikkerhet om boligens tekniske tilstand og gi kjøper et bedre beslutningsgrunnlag. En teknisk gjennomgang kan også gi selger et bedre grunnlag for sin vurdering av pris. »

Men man kan altså nekte å få utarbeidet en tilstandsrapport - selv om man da risikerer at megler trekker seg fra oppdraget.

– Gjelder for unntakstilstander

Da E24 omtalte brevet fra Finanstilsynet for to uker siden, fortalte administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, at de nylig hadde hatt et møte med Finanstilsynet hvor de spurte hva som lå i utsagnet om at megler kunne si fra seg oppdraget:

– Det gjaldt unntakssituasjoner. Hvis forbruker sier nei, og det skjer ut i fra årsaker som ikke er etisk forsvarlig, for eksempel at selger forsøker å tilsløre viktig informasjon. Da kan det være naturlig og viktig å si ifra seg oppdraget. Et vel så effektivt grep er å legge igjen en formulering i salgsprospektet om at selger ikke har ønsket en grundigere rapport, mener Dreyer.

Les også:

Bankene varsler om stadig flere forsøk på hvitvaskingLinus og Oda kjøpte hus som ikke var bruksgodkjentMelgertopp bekymret for høy gjeld: – Det er mange der ute som vil sliteHer har boligprisveksten vært tre ganger så høy som resten av landet det siste åretTall fra eiendomsmeglere varsler om prisvekstPublisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Får ikke innføre obligatorisk tilstandsrapport

  2. Forbrukerrådet jubler over ny boligsalgsstandard

  3. – Useriøst og uakseptabelt

  4. Forbrukerrådet: – Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport

  5. Beskyldningene hagler i striden om innføring av boligsalgsrapport