Undersøkelse: Nesten én fjerdedel sier de vil slite med høyere rentekostnader

22 prosent av nordmenn vil slite med en renteøkning på ett prosentpoeng, ifølge en ny undersøkelse.

RENTERISIKO: Høy gjeldsbelastning gjør norske husholdninger sårbare for rentehevinger.
Publisert:

I september hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dette skjedde etter at sentralbanken hadde holdt renten på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016, og renten hadde ikke blitt hevet siden 2011.

Like etter fulgte bankene med å heve boliglånsrentene, én etter én.

Følger Norges Bank sine egne prognoser vil styringsrenten heves til sammen fire ganger de neste to årene, og dersom bankene følger etter vil det bety strammere økonomi for mange nordmenn.

Les også: (+) Hva hadde du gjort om Øystein Olsen hevet renten til over 10 prosent?

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Userneeds for kreditthåndteringsselskapet Lowell, sier 22 prosent av nordmenn med boliglån at de vil få problemer dersom renten øker med ett prosentpoeng.

– Funnene er overraskende, for bankene legger som kjent inn stresstester av din økonomi når de gir deg lån, der de ser om økonomien din vil tåle en relativt stor renteøkning, sier kommunikasjonssjef, Sjur Kvamme, i Lowell.

Brukt boligen som minibank

At over 20 prosent er bekymret for en slik renteheving, er relativt sett mye, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til E24.

START NÅ: Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea råder bekymrede nordmenn til å behandle egen lommebok som om renten var høyere.

– Vi har en ganske lav rente i dag, så folk burde egentlig tåle en renteoppgang, men det er mulig at en del har brukt boligen sin som en minibank og tappet den for egenkapital, sier hun.

I lavrenteklimaet som vi har hatt de siste årene, er det veldig lett å øke overskuddet og få en flottere livsstil, fortsetter forbrukerøkonomen.

– Det er imidlertid vanskeligere å knipe igjen. Det bekymrer kanskje mange.

Hun råder nå urolige husholdninger til å gå gjennom økonomien og se hva de bruker penger på.

– Det er nok mange som bekymrer seg uten grunn og så er det nok en del som burde bekymret seg, men som ikke gjøre det. Hvis man er usikker på om man tåler en renteheving på ett prosentpoeng, så start nå med å legge av den ekstra utgiften. Da venner du deg til det høyere rentenivået før det inntreffer.

Høy gjeldsbelastning

Da Finanstilsynet i juni presenterte «Finansielt utsyn», ble det også bemerket at nordmenn er sårbare for rentehevinger.

I rapporten ble det påpekt at gjeldsbelastningen i norske husholdninger er høy, og for en stor andel er den «meget høy».

Gjeldsbelastningen er samlet gjeld i prosent av disponibel inntekt.

OVERRASKET: Sjur Kvamme, kommunikasjonssjef i Lowell, er forbauset over funnene i den ferske undersøkelsen.

«Siden nesten all husholdningsgjeld har flytende rente, er husholdningene sårbare for renteøkninger», skrev Finanstilsynet.

93 prosent av norske husholdninger hadde flytende rente ved utgangen av 2017.

Siden utgangen av 90-tallet har gjeldsveksten nesten uavbrutt vært større enn inntektsveksten i Norge, og ved utgangen av 2017 var norske husholdningers gjeldsbelastning på 225 prosent, ifølge Finanstilsynet.

Les også

Valutaekspert venter en brutal årsslutt for kronen

Mange tåler ikke utgift på 30.000

I undersøkelsen fra Lowell er det også målt hvordan nordmenn vil klare en uforutsett utgift på 30.000 kroner. Syv prosent svarer at det ville vært helt umulig for dem å håndtere, mens 36 prosent sier de ville hatt problemer med det.

– 30.000 kroner kan høres ut som mye penger, men i realiteten finnes det mange uventede hendelser som ganske raskt kan komme opp i det beløpet. Om man kobler dette til svarene rundt rentehevinger er det dessverre liten tvil om at mange vil få en problematisk økonomi i årene fremover når rentene er ventet å stige, sier Kvamme.

Dersom renten heves i tråd med Norges Banks prognoser, vil den i løpet av de neste to årene etter al å dømme ha økt med ett prosentpoeng. Dersom bankene gjør det samme med sine boliglånsrenter betyr det at de årlige rentekostnadene øker med 10.000 kroner for hver million man har i lån. Et lån på tre millioner kroner vil dermed bety 30.000 i økte rentekostnader i året.

Les mer om boliglånsrenten hos Dine Penger:

Slik pruter du ned boliglånsrenten

Dette koster det å binde renten

Fagorganiserte kan spare tusenvis på boliglån

Publisert: