Renterådet er splittet før rentemøte

Renterådet er splittet før rentemøtet i Norges Bank. Seniorøkonom tror det blir «action», men tror sentralbanken kutter for lite.

HVILKEN VEI GÅR RENTEN?: Senior porteføljeforvalter Olav Chen, Handelsbankens seniorøkonom, Kari Due-Andresen, sjefstrateg Erica Blomgren i Seb og sjeføkonom Jan Andreassen i Eikagruppen er E24s Renteråd.
Publisert:

Kraftig oljebrems i form lavere oljeinvesteringer og oljeprisfall.

Det er bakteppet når sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av Hovedstyret i Norges Bank møtes onsdag for å bestemme styringsrenten.

– Jeg tror Norges Bank vil kutte renten, sier seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Hun mener at et rentekutt nå kan bidra til at aktørene i økonomien øker forbruket og investeringene slik at veksten ikke avtar så mye som den ville gjort med en høyere rente.

– Men jeg tror ikke rentebanen blir så lav som jeg mener den burde være, sier hun.

Renterådet er igjen samlet i forkant av sentralbankens offentliggjøring av rentebeslutningen torsdag.

Denne gang er det et splittet Renteråd. To mener Olsen bør melde rentekutt, mens to mener Olsen ikke børe røre styringsrenten.

Les Renterådets begrunnelse her.

TV: Vi følger torsdagens pressekonferanse hos Norges Bank klokken 10.

Få løpende nyheter og markedsreaksjoner i E24 Aksjelive

Har vanskelig for å sette ned renten

Due-Andresen mener det virker som om det sitter langt inne for Olsen å trekke frem rentesabelen.

Dersom det blir rentekutt torsdag, vil det være første gang siden mars 2012 at styringsrenten endres.

Styringsrenten ligger nå på 1,5 prosent.

– Det virker som Norges Bank har veldig vanskelig for å senke renten, sier hun, og peker på at dette har med med finansiell stabilitet å gjøre.

Les også

Økonomiprofessorer mener Norges Bank må kutte renten

– Nå må de se forbi dette og se at vekstutsiktene for realøkonomien er såpass svak og usikker at det er overskyggende, sier hun.

Norges Bank overvåker det finansielle systemet for å sikre at det er i stand til å formidle lån, utføre utbetalinger og omfordele risiko.

Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb

Dette hensynet gjør at styringsrenten er høyere enn den «egentlig» burde være.

Sentralbanken har tidligere pekt på at en reduksjon i styringsrenten kan øke faren for at gjeld og boligpriser skyter fart og at finansielle ubalanser bygger seg opp.

Sjefstrateg Erica Blomgren i Seb venter uendret rente torsdag.

Imidlertid peker hun på at vekstutsiktene er svekket, og hun venter at sentralbanken jekker ned vekstforventignene til 2015.

– Hvis den svake veksten materialiserer seg, bør Norges Bank stå klar til å kutte styringsrenten for å stimulere til økonomisk vekst. Det er viktig å signalisere dette nå, sier Blomgren til E24.

Årsaken til at Blomgren ikke ønsker rentekutt, er inflasjonen i gjennomsnitt har vært på målet og den betydelige kronesvekkelsen.

– En betydelig lavere oljepris og dens innvirkning på Norges Banks vurdering av økonomisk vekst, arbeidsledighet og lønnsvekst fremover vil være avgjørende for den nye rentebanen.

Hun peker på at fortsatt er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om økonomiske konsekvenser av lavere oljepriser, og prisene er ennå ikke stabilisert.

– Derfor er tolkningsrommet stort; hvordan Norges Bank velger å vurdere den økte usikkerheten i sine prognoser vil trolig avgjøre renteutfallet.

Les også

Handelsbanken tror det blir rentekutt torsdag

Tror ikke på rentekutt

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning tror ikke Norges Bank tar rentegrep nå.

– Spørsmålet er derimot hvordan og hvor mye de vil nedjustere rentebanen og utsiktene, sier Chen til E24.

– I første omgang tror jeg de bare vil skyve tidspunktet for renteheving ytterligere ut i tid, men dersom de virkelig er bekymret og tror oljeomslaget slår hardt inn, kan de legge inn rentekutt i rentebanen og varsle rentekutt neste år, sier han.

Han tror et «kompromiss» kan være at Norges Bank legger inn en viss sannsynlighet for rentekutt neste år, og ser an utviklingen i økonomien, inflasjon, kronekurs og boligmarkedet.

Les også

- Alle med penger i banken bør være bekymret

- Stormannsgal boble

– Alle kan nå forstå at Norge har vært igjennom en boble preget av litt stormannsgale tanker om vår egne evner, mens vi i virkeligheten merker de samme deflatoriske krefter andre lands næringsliv har vært igjennom – bare litt senere, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til E24.

Andreassen mener denne gang at styringsrenten kuttes.

– Norges Bank bør både kutte rentene og legge en ny rentebane som peker nedover, ikke bare for 2015, men også for kommende år, sier han.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika

Han mener norsk økonomi har lenge vist stagnasjonstendenser utenfor utvalgte næringer, som blant annet fiskebransjen.

Det måtte bare et oljeprisfall til for å få alle til å skjønne alvoret. Oljepriser på om lag 65 dollar fatet må sjokkere Norges Bank, sier Andreassen.

Forventningene senkes

Spådommene for utviklingen neste år blir stadig dystrere.

Tirsdag kom NHO med sin konjunkturrapport. Oljerelaterte bedrifter melder om verre fremtidstro enn under finanskrisen, og NHO har senket forventningene til Fastlands-BNP til 1,25 prosent i 2015.

SSB kunngjorde i forrige uke ferske anslag for norsk økonomi. I tillegg til å mer enn halvere vekstutsiktene på fastlandet neste år til 1 prosent, overrasket SSB med å se for seg at Norges Bank i mars har kuttet renten med 0,5 prosentpoeng.

Hansken er kastet.

– Det er ingen som vet akkurat hvor hardt det vil slå ut at oljeinvesteringer ikke lenger vil dra veksten i fastlandsøkonomien, men vi vet at det vil bli vesentlig svakere. Nå må Norges Bank reagere, sier Due-Andresen.

Les også:

Tror Olsen kutter renten – to gangerSiv Jensen om oljeprisfallet: – Usikkerheten om det videre forløpet er storMæland om oljeinvesteringer: - Usikkert hvor stor effekt det vil få for økonomien

Publisert:

Her kan du lese mer om