Mistet sosialhjelp etter økt strømstøtte: Tajik sender ny presisering til Nav

Arbeids- og sosialministeren oppfordrer igjen Nav til å gjøre individuelle vurderinger, etter at sosialklienter som får ekstra bostøtte til dyr strøm mister like mye i sosialhjelp.

BEHOV FOR Å PRESISERE: Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik.
 • Lage Bøhren
Publisert:

– Ved å sende et slikt brev til Nav håper jeg enhver tvil er fjernet, sier arbeids- og sosialminister Hadia Tajik til E24.

Etter å ha lest E24s artikkel torsdag om Nav-klienter som mister sosialhjelp etter å ha mottatt økt bostøtte til høye strømpriser, har hun skrevet et nytt brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har ansvar for Nav.

Her vises det til en tidligere presisering om at det «ikke generelt kan legges til grunn at ekstra bostøtte fullt ut vil kompensere for de strømutgiftene som inngår i livsoppholdet til mottakere av økonomisk stønad.»

– Jeg oppfordrer Nav på det sterkeste til å gjøre individuelle konkrete vurderinger for å bistå dem som sliter med høye strømregninger. Det har hele tiden vært Regjeringens intensjon, sier Tajik.

Les også

Får mer bostøtte til høye strømutgifter – mister like mye i sosialhjelp

«Uklart om tilstrekkelig vurdering blir gjort»

Skyhøye strømpriser i høst har fått Regjeringen til å bevilge 202 millioner kroner i ekstra bostøtte for november. Det gir i snitt 3.000 kroner ekstra til om lag 66.000 husstander fra den statlige Husbanken.

De med dårligst råd får både bostøtte samt økonomisk sosialhjelp fra Nav i sin hjemkommune.

I det konkrete tilfellet E24 omtalte torsdag, hadde en sosialklient fått en melding fra en saksbehandler hos sitt lokale Nav-kontor i Kristiansand om at vedkommende måtte spare på den ekstra bostøtten i november, siden hele beløpet ville bli trukket fra neste måneds sosialhjelp.

Årsaken er at den ekstra bostøtten regnes om inntekt, og Nav kan dermed i henhold til regelverket trekke dette beløpet fra den utmålte sosialhjelpen som kommunen betaler.

I flere tilfeller dekker også Nav sosialklientenes strømregning.

– Man får ikke både sosialhjelp og bostøtte til det samme formålet, i dette tilfellet ekstra høye strømutgifter. Når det er sagt, så vurderer vi alltid behovet for sosialhjelp på individuelt grunnlag, og det kan være situasjoner der vi ikke trekker fra bostøtten, sa Heidi Døsvig, leder for Nav Kristiansand, til E24 torsdag.

Tajik understreker at det er ikke noe automatikk i at man får dekket strømregningen selv om man er sosialhjelpsmottaker.

– Men strømregningen er en av flere utgifter som det skal tas hensyn til når det skal vurderes hva du har rett på knyttet til utmåling av sosialhjelpen, sier Tajik.

«Departementet vil understreke at vi ikke kjenner den konkrete saken som denne meldingen gjelder annet enn gjennom mediene. Sakens framstilling i media kan likevel etterlate et inntrykk av at det er uklart om NAV-kontorene i alle tilfelle gjør en tilstrekkelig individuell og konkret vurdering av behovet til sosialhjelpssøkerne for stønad til livsopphold», heter det i brevet.

Videre ber departementet om at Arbeids- og velferdsdirektoratet «på egnet vis undersøker, og ved behov, forsikrer seg om at intensjonen i brevet som statsråden har sendt landets kommuner følges opp av de lokale NAV-kontorene».

Les også

Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

– Skal ikke miste den ekstra bostøtten

I forbindelse med Regjeringens «krisepakke» fremmet partiene SV, Rødt og Frp et forslag om at den ekstra bostøtten til strømutgifter ikke skulle anses som inntekt, og dermed ikke gi grunnlag for avkortning av sosialhjelp.

Forslaget ble imidlertid stemt ned av partiene Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Per Olaf Lundteigen (Sp), første nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, viser til at intensjonen med Stortingets vedtak om ekstra bostøtte er at mottakere av bostøtte lettere skal kunne betale noe av ekstrakostnaden ved skyhøye strømpriser.

«Dette skal selvsagt ikke praktiseres slik at mottakere av kommunal sosialhjelp som trenger ekstraordinær støtte til strømregningen mister disse pengene ved trekk i månedlig sosialhjelp senere», skriver Lundteigen (Sp) sammen med Tuva Moflag (Ap), komitéens andre nestleder, i en felles uttalelse.

UNDERSTREKER: «Sosialhjelpsmottakere som trenger bostøtte, skal ikke miste den ekstra bostøtten, skriver Per Olaf Lundteigen (Sp) og Tuva Moflag (Ap) i en felles uttalelse.

Duoen understreker at ekstra statlig bostøtte derfor skal komme de mottakerne som trenger det til gode på en «ubyråkratisk måte», slik at sosialhjelpsmottakere som trenger bostøtte, ikke mister den ekstra bostøtten.

– De nesten 20.000 ansatte hos Nav jobber hver dag for å hjelpe folk i en vanskelig situasjon. Vi ønsker å gjøre det enklere for dem å bistå brukerne, og har derfor satt av 175 millioner i neste års statsbudsjett for å styrke organisasjonen og gi rom for nyansettelser, sier Tajik.

– Jeg vil jobbe sammen med Navs ledelse og ansatte, for at de skal ha best mulig forutsetning for den vanskelige jobben de gjør, legger hun til.

Les også

Får mer bostøtte til høye strømutgifter – mister like mye i sosialhjelp

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Bostøtte
 2. Økonomi
 3. Husbanken
 4. Hadia Tajik
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Strøm

Flere artikler

 1. Får mer bostøtte til høye strømutgifter – mister like mye i sosialhjelp

 2. – Tydelig at strømselskapene ikke har vært godt nok regulert

 3. Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter

 4. 66.000 husstander får hjelp til å betale strømregningen i november

 5. Regjeringen vil øke bostøtte og sosialhjelp etter strømsjokk