MDG-Lan og Oslobyrådet: Innfører nytt kjempehopp for P-avgifter

Prisen for å parkere dieselbilen i Oslo sentrum vil stige til 40 kroner i timen neste år og til 50 kroner i 2022 - mot 32 kroner i dag. Også prisene på beboer-parkering vil fyke i været.

TRÅKKER TIL: Lan Marie Berg (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Her er hun fotografert i borggården ved Oslo rådhus, der det tdligere var flere parkeringsplasser. Nå domineres plassen av myke trafikanter.

Frode Hansen, VG
 • Frank Ertesvåg
Publisert:

Det går frem av Oslobyrådets budsjett for 2021, som legges frem i ettermiddag.

I år har parkeringsavgiftene i Oslo økt med 20 prosent. Men det er på langt nær nok for byrådspartiene Ap, SV og MDG, som tradisjonelt er avhengig av støtte fra Rødt for å oppnå flertall i bystyret.

Nå skal P-avgiftene økes enda mer. I budsjettet for 2021 foreslår byrådet i Oslo en enda kraftigere økning av parkeringsavgiftene enn i 2020.

JAKT PÅ PARKERING: Mange har erfart at det ikke alltid er lett å finne parkeringsplass i Oslo sentrum. Bildet er fra en snørik dag i februar 2019.

Gisle Oddstad, VG

Samtidig blir det større forskjell for prisen på såkalte fossilbiler (diesel, bensin og hybrid) og elbiler, varsler miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

– Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby. Det er det viktigste målet vårt. Da må vi ta tak i biltrafikken, som er den største enkeltkilden til utslipp og som også skaper helsefarlig byluft, sier Lan Marie Berg i sin begrunnelse for det nye Oslo-hoppet i pris på parkering.

For henne og byrådet er det også en viktig driver å holde prisen på elbilbruk nede.

Vil ikke sette pristak

– Vil ikke det nye avgiftspåslaget føre til at parkering i enda større grad blir et luksusgode – for de økonomisk sterkeste?

– De aller fleste som reiser i Oslo velger å gå, sykle eller ta kollektivtransport. De viktigste samferdselstiltakene for å bidra til sosial utjevning er å sørge for at alternativene til bil er attraktive og tilgjengelige. Derfor satser vi også stort på sykkel og kollektivtransport, svarer byråden.

Les også

Sanner vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021

– Har du noe «tak» for hvor høye p-avgiftene bør bli i Oslo?

– Jeg vil ikke sette et tak. Vi skal gjøre det som er nødvendig for å kutte utslippene, men det må ses i sammenheng med andre viktige virkemidler som sykkelsatsing, kollektivtransport og bompenger, svarer Lan Marie Berg.

Med disse endringene vil parkeringstakstene i hovedstanden endre seg slik:

Gateparkering i “gul sone”, inkl. fremmedparkering i beboerparkeringsområdene:

 • Timeprisen økes med 25 prosent i 2021, deretter ytterligere 25 prosent i 2022. 
 • For fossilbiler økes timeprisen fra 32 kroner til 40 kroner i 2021, deretter 50 kroner i 2022.
 • For elbil økes prisen til 6 kroner i 2021, deretter  til 8 kroner i 2022.
 • Differansen mellom fossilbil og elbil økes dermed fra 26 kroner til  42 kroner.

Beboerparkering:

 • Prisen økes med 50 prosent i 2021.
 • For diesel/bensin/hybridbiler økes prisen fra 3600 kroner til 5400 kroner per år.
 • For elbiler øker prisen fra 600 kroner til 900 kroner per år.
 • For motorsykkel/moped økes prisen fra 600 kroner til 900 kroner per år.
 • For el-motorsykkel/moped økes prisen fra 300 kroner til 450 kroner per år.
 • Differansen mellom fossilbil og elbil økes dermed fra 3000 kroner til 4500 kroner per år.
 • Dagens pris for næringsparkering videreføres.

Generelt:

 • Det vil fortsatt være gratis parkering for elektriske vare- og nyttekjøretøy.
 • Det er fortsatt gratis å parkere for alle med HC- kort.

Vil øke bompengenivået også

Lan Marie Berg mener også at siden nivået på bompenger ikke er så høyt som MDG og byrådet egentlig ønsker, så er avgiftshoppet på parkering helt på sin plass.

– Byrådet har et mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030. Det er et mål som kommer til å bli ekstra krevende ettersom vi foreløpig ikke har fått Viken og Høyre med på å øke bomtakstene for å redusere biltrafikken og finansiere flere kollektivprosjekter i Oslo, sier byråden.

– Du frykter ikke å bli enda mer upopulær blant bompengemotstandere og fossilbilister med P-avgiftshoppet?

- Nei. Jeg tror veldig mange er enig i at det er nødvendig med kraftfulle grep for å kutte utslippene, også mange av de som i dag kjører fossilbil, svarer Berg.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oslo
 2. MDG
 3. Parkering
 4. Byrådet (Oslo)
 5. Samferdsel
 6. Lan Marie Nguyen Berg

Flere artikler

 1. Reagerer på økte parkeringspriser: – Dette vil øke forskjellene

 2. Enighet om ny avtale: Billigere for elbiler i bompengeringen i Oslo

 3. Her kan det bli forbudt å kjøre fossilbil i Oslo

 4. Ap og Sp sikrer flertall for E18-utbygging i Viken

 5. Ap om klimaplanen: – For svak