Skattedirektøren: - Lavere lånerente har gitt mange høyere restskatt

I løpet av de neste to ukene skal 28 milliarder kroner inn på kontoene til 2,5 millioner nordmennene som får tilbake på skatten. Restskatten, for dem som må betale det, har økt med 3500 kroner i snitt siden i fjor.

- BEDRE Å SI IFRA: Dersom du ser at du får problemer med å betale restskatten din, bør du ta kontakt med skatteoppkreveren i kommunen din, anbefaler skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Skatteetaten
  • Astrid Dalen
Publisert:

Onsdag 22. juni er skatteoppgjøret endelig klart, og i løpet av de to neste ukene får 2,5 millioner inn penger på konto i form av tilgodeskatt. Til sammen skal 28 milliarder kroner utbetales, og i snitt får de heldige som går i pluss 11.000 kroner igjen på skatten.

Alle er riktignok ikke like heldige, for 530.000 lønnstagere og pensjonister får restskatt i år. I snitt må disse betale tilbake 17.000 kroner – eller til sammen ni milliarder kroner.

Les også

Rentekutt gir nordmenn langt større skattesmell

– Lave lånerenter ga mer i restskatt

Andelen som må betale restskatt er omtrent som i fjor, men restskattbeløpet er i snitt 3500 kroner høyere. Grunnen til at man får restskatt, er at de tallene man endte opp med for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for fjorårets skattekort.

– Det kan være flere mulige årsaker til at flere måtte betale mer i restskatt i snitt enn i fjor, men fellesnevneren for alle er at det har vært en endring i privatøkonomien. Og for mange ligger nok årsaken i at lånerenten falt i løpet av 2015, sier skattedirektør Hans Christian Holte til E24.

Gjeldsrenter utgjør for mange en viktig del av avdragsbildet når det kommer til skatteoppgjøret. Det kan imidlertid også være andre årsaker til restskatten, som for eksempel at man har fått en jobb med høyere lønn, at man har solgt bolig eller at man har mistet et fradrag man har hatt tidligere.

– Endre skattekortet ditt

– Det kan være greit å minne om at det er skattyterne selv som må sørge for at opplysningene på skattekortet er riktige. Dersom det har skjedd endringer i din privatøkonomi, bør du derfor endre skattekortet for å reflektere disse endringene, sier Holte.

– Det er for øvrig heller ikke slik at folk har gjort noe galt når noen får restskatt. Det er mer enn ulempe for dem selv ved at de får en større utgift som må betales, legger Holte til.

Det er skatteoppkreveren i kommunen som sørger for utbetaling og innbetaling av skattepenger. Dersom du ikke betaler innen fristen, er det første som skjer at du må betale forsinkelsesrenter. Dersom du fortsatt ikke betaler, vil du få varsel om tvangsinnfordring. I fjor betalte i underkant av 70 prosent restskatten sin innen fristen.

– Er det snakk om større restskattbeløp, kan betalingen spres på to terminer. Dersom noen ser at de kommer til å få problemer med å betale restskatten innen fristen, må de ta kontakt med skatteoppkreveren. Da kan de se om det er noe spesielt som kan gjøres i det enkelte tilfellet. Det er bedre å si ifra, enn å bare la være å betale, avslutter Holte.

Les også

Selvangivelsen: Dette sjekker Skatteetaten ekstra grundig i år

137.000 har forhåndsbetalt restskatten

Er du blant dem som må betale tilbake skatt, er fristen 20. august, hvis summen er lavere enn tusen kroner. Må du betale tilbake mer enn tusen kroner, kan du betale tilbake beløpet over to terminer: 20. august og siste termin 24. september.

137.000 betalte for øvrig restskatten sin før 1. juni, og slapp med det å betale renter på restskattbeløpet. Totalt ble det betalt inn 9,5 milliarder kroner innen fristen.

En nyvinning fra Skatteetaten i år, er at elektroniske bruker får tilsendt faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist i meldingsboksen i Altinn. Ikke-elektroniske brukere får fakturaen i posten.

Mener du at Skatteetaten har gjort feil i beregningen av skatten din, er det fullt mulig å klage på oppgjøret. Husk imidlertid å klage innen fristen, som er innen seks uker etter at du har fått ditt skatteoppgjør.

Flere skatteoppgjør

Alle får nemlig ikke skatteoppgjøret 22. juni. Neste skatteoppgjørspulje er 3. august, da blir også personlig næringsdrivende og deres ektefeller inkludert. Også de som har valgt å levere å papir, får oppgjøret sitt på denne datoen. Etter 3. august blir det løpende oppgjør frem mot siste oppgjørsdato som er 12. oktober.

Hvis du får et senere skatteoppgjør, kan årsaken være for eksempel mangelfulle opplysninger i selvangivelsen eller at skatteoppgjøret ditt er tatt ut til kontroll. Kort fortalt: jo mer komplisert selvangivelse, jo lenger blir behandlingstiden.

I fjor viste Skatteetatens totale kontrollarbeid at 5,3 milliarder kroner ble forsøkt unndratt beskatning. I tillegg til å se nærmere på skattepliktig inntekter fra bolig, har Skatteetaten i årets selvangivelse økt den generelle fradragskontrollen. Områder der det tradisjonelt blir gjort mye feil er reisefradrag og merkostnader, opplyser Skatteetaten til E24.

Les også

Flest unge som ikke sjekker selvangivelsen

Les også

Dette sjekker Skatteetaten ekstra grundig i år

Les også

Rentekutt gir nordmenn langt større skattesmell

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter
  2. Selvangivelsen
  3. Skatteetaten

Flere artikler

  1. 2,2 millioner nordmenn har fått skatteoppgjøret

  2. Nå kommer skattepengene

  3. Nå kommer skattepengene

  4. Annonsørinnhold

  5. Skattemeldingen på 1-2-3

  6. Nordmenn betalte 514 milliarder kroner i skatt i fjor