Dette blir nytt fra 2015

Billigere bruktbil og dyrere plastposer. Sjekk de nye reglene som gjelder i 2015.

NYTT I 2015. Verneplikt for kvinner, økt grense for tollfri netthandel, utvidede åpningstider på Vinmonopolet og ny boligsalgsrapport. Det er bare noen av endringene som skjer idet nyttårsrakettene skytes opp.
 • Ida Aamodt-Hansen
Publisert: Publisert:

Fra nyttår blir det billigere å kjøpe bruktbil og ny hybridbil. I tillegg kan du glede deg over lavere formueskatt og høyere minstefradrag. Den mye omtalte plastposeavgiften på 1 krone og femti øre, trer imidlertid ikke i kraft før 15. mars.

Med et nytt år følger også et knippe nye lov- og regelendringer. Mange av dem trer i kraft allerede fra 1. januar 2015. Her er en oversikt over noe av det som blir nytt og kan få betydning for deg i året som kommer.

Obs! Enkelte av endringene er ikke endelig vedtatt av Stortinget ennå.

Skatteendringer:

 • Formuesskatten blir redusert fra 1 prosent til 0,85 prosent, og innslagspunktet økes fra 1 million til 1,2 millioner kroner for enkeltpersoner og 2,4 millioner kroner for ektepar.
 • Toppskatten blir like høy som i år, men innslagspunktet flyttes fra 527.400 kroner til 550.550 kroner.
 • Maksgrensen for minstefradraget økes til 89.150 kroner, noe som gir en skattelette på 769 kroner dersom du har fullt minstefradrag. Frikortbeløpet øker til 50.000 kroner.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra 15.000 kroner i år til 16.000 neste år.
 • Maksbeløp for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes fra 16.800 til 20.000 kroner.
 • Ligningsverdien på sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 til 70 prosent av anslått markedsverdi.

Dyrere arbeidsgiver-lån

Påslaget i normrenten økes med 0,4 prosent neste år til 1,65 prosentpoeng. Det betyr dyrere lån blant annet for de som har lån i Statens Pensjonskasse, som i dag gjelder omtrent 85.000 nordmenn, og andre som har gunstige lån gjennom arbeidsgiver.

Bilkjøp billigere

Engangsavgiften på oppladbare hybridbiler settes ned. Det betyr et prisavslag på 15.000-20.000 kroner på mange av de mest populære modellene. Motorsykler og snøscootere får også i snitt 30 prosent lavere engangsavgifter.

Les også

Tre av ti vil ha hybridbil

Det blir også rimeligere å kjøpe bruktbil fordi maksgrensen for omregistreringsavgiften settes ned fra 17.223 kroner i dag til 3.700 kroner fra nyttår.

Netthandel

Hvis du bestiller varer fra utlandet, slipper du fra nyttår å betale toll hvis verdien av varen samt frakt- og forsikringskostnader ikke overstiger 350 kroner. Fram til nå har grensen vært 200 kroner.

Mer omfattende boligsalgsrapport

Skal du selge boligen din i 2015 anbefales det at du får utført den nye omfattende boligsalgsrapporten som blir innført fra nyttår. Denne koster mer enn dagens takst, men er til gjengjeld mye mer omfattende og målet med den er å redusere antall klager i etterkant av boligsalget. Det stilles blant annet krav til at du må kunne dokumentere all oppussing som er gjort på boligen. Les mer om hva dette betyr for deg her (krever innlogging).

Uførereform

Fra 1. januar 2015 erstattes dagens uførepensjon med uføretrygd. Målet er å få flere ut i arbeid, og reformen gir store utslag for mange uføre. Uføretrygden skal nå skattlegges som arbeidsinntekt istedenfor pensjon. Det blir dyrere å ha gjeld for uføre, men mer gunstig enn før å være gift eller i parforhold hvis du er ufør.

Sykepenger og feriepenger

Fra 1. januar får du ikke lenger opptjening av ferietillegget til dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger hos arbeidsløse. Samtidig kuttes forsørgertillegget for de som får supplerende stønad og har ansvar for barn under 18 år.

Premiesatsene for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende og forsikring for frilansere endres, samtidig som selvstendig næringsdrivende kan få rett til pleie- og opplæringspenger for syke barn.

Les også

Næringslivsjubel for mer fleksibel arbeidsmiljølov

A-melding

For arbeidsgivere blir det enklere å rapportere inn hvor mye de ansatte tjener. Med innføringen av A-meldingen vil en elektronisk melding fra arbeidsgiverne erstatte de fem skjemaene som i dag må sendes til offentlige myndigheter. Bedriftene blir dessuten pålagt å sende sine årsregnskaper til Altinn elektronisk.

Verneplikt for kvinner

Allmenn verneplikt gjelder også kvinner fra nyttår. Jenter født i 1997 er de første som uten å be om det selv, blir innkalt til sesjon. De første kvinnene med allmenn verneplikt starter førstegangstjeneste i juli 2016.

Bombrikke og vinterdekk

Trailerne som passerer Svinesund og andre grenseoverganger må fra nyttår ha bombrikke. To av tre utenlandske vogntog sniker i bomringene i Norge. Det blir også påbudt med vinterdekk på alle aksler på tilhengere som veier mer en 3.500 kilo.

Salg av alkohol

Endringer i alkoholloven åpner for at Vinmonopolet kan ha åpent påskeaften, nyttårsaften, pinseaften og valgdagene samt at dagligvarebutikker kan selge alkoholholdig drikke på valgdagene.

Les også

Siv vil erstatte årsavgiften på bil

Enklere byggesaksgang

Frem til nå har plan- og bygningsloven fastsatt at bygge- og anleggstiltak som er basert på et privat planforslag, må påbegynnes innen fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen har etter søknad kunnet forlenges med to år av gangen. Dersom gjennomføringsfristen utløp uten forlengelse, måtte det gjennomføres en ny planprosess og gjøres et nytt planvedtak.

Fra nyttår fjernes denne 5-årsregelen og erstattes med et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag av planer som er ti år eller mer.

Tillater patentsøknader på engelsk

Neste år blir det enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge når vi tiltrer London-overenskomsten til Den europeiske patentkonvensjonen og endrer patentloven.

Det blir blant annet færre krav til oversettelse av europeiske patenter, samtidig som det åpnes for å bruke engelsk i patentsøknader i Norge, ifølge Justisdepartementet.

Svoveldirektiv

EUs direktiv om svovelinnhold i skipsdrivstoff innføres fra nyttår med en kraftig skjerping av grensen fra 1 prosent til 1 promille. Overgangen fra tungolje til diesel blir utfordrende teknisk og koster norsk sjøtransport mellom 4 og 6 milliarder kroner ekstra. En undersøkelse på oppdrag fra NHO og Oslo Havn antyder at dette kan føre til en storstilt overgang fra sjø til vei og mer enn 100.000 flere trailere over Svinesund hvert år, skriver NTB.

Les også:

Dyrere bensin nå enn for ett år sidenDisse filmene ble mest ulovlig nedlastet i 2014Meglerne om 2015: Slik blir boligpriseneSlik sparer du skatt før nyttårKronekjøp kan styrke kronen på nyåret

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Lovlig poker, billigere hybrid og dyre poser

 2. Dette gjør budsjettendringene med din økonomi

 3. Slik påvirker budsjettavtalen lommeboken din

 4. Frp måtte betale for bensinseier

 5. Drakamp i regjeringen om bilavgiftene