Kutter renten kraftig

Norges Banks styringsrente kuttes med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent. Kuttet var større enn ventet.

NED: Visesentralbanksjef Jan Qvigstad og Norges Bank måtte kutte renten med øks. Foto: Scanpix
  • Günther Bache
Publisert:

For et halvt år siden varslet Norges Bank at styringsrenten ville bli

satt opp to ganger i løpet av høsten,

med til sammen 0,5 prosentpoeng. Så raskt kan verden endre seg.
I stedet for renteøkning, måtte sentralbanken trå til med et saftig rentekutt i dag.

Varslet

«Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned»

, uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen på forrige rentemøte i oktober.

Les saken:

Så lav blir lånerenten din

Det er akkurat det som nå har skjedd. Gjeldskrisen i Europa er bare blitt verre og mer akutt, og en løsning virker langt unna.
Siden oktober har da også den europeiske sentralbanken kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Renten i EU er nå bare 1 prosent.

Svak utvikling

- Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.
Gjeldssituasjonen i euroområdet har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Markedsfinansieringen er blitt dyrere og mindre tilgjengelig også for norske banker, mener Norges Bank.
- For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå, sier visesentralbanksjefen.

Lang ventetid

Rentekuttet på 0,5 prosentpoeng var større enn ventet. De aller fleste analytikere hadde forventet et kutt på 0,25 prosentpoeng. Det var også priset inn i rentemarkedet.
Noe av årsaken til det store rentekuttet er også at neste rentemøtet i Norges Bank ikke er før i mars. Det er en uvanlig lang periode uten rentemøte, og reduserer Norges Banks mulighet til raske grep i vinter.

LES OGSÅ:

Du sparer 50.000 kroner på tre år

Ikke lavere boliglånsrente

Selv om Norges Bank kuttet renten mye, betyr ikke nødvendigvis dette at din boliglånsrente vil kuttes tilsvarende.
Det er nemlig blitt mye dyrere for bankene å låne i det profesjonelle rentemarkedet.
Pengemarkedsrenten, målt ved 3 måneders NIBOR rente (NIBOR = Norwegian Inter Bank Offered Rate), har økt fra 2,8 prosent i juni til 3,15 prosent nå. Men bare for et par uker siden var renten oppe i 3,3 prosent.
Forskjellen til Norges Banks styringsrente har dermed vært over ett prosentpoeng. Det er uvanlig mye.
Det har allerede ført til at de aller fleste bankene i Norge har økt sin utlånsrente i høst.

Kalkulator:

Finn beste boliglån

Dersom Norges Bank ikke hadde kuttet renten, ville boliglånsrentene høyst sannsynlig blitt økt enda mer. Nå er det mest sannsynlig at boliglånsrentene blir stående relativt stille.
Dersom krisen i Europa tiltar ytterligere, og at bankene dermed må betale enda mer for å låne i markedet, kan boliglånsrentene likevel øke.

Dine Penger kommer tilbake med mer!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta
  2. Privatøkonomi

Flere artikler

  1. Kutter renten til 1,75 prosent

  2. Derfor får du ikke lavere lånerente

  3. – Dette kan gi høyere boliglånsrente

  4. Norges Bank må kutte for å hindre høyere rente

  5. - Hindrer nye rentehopppå boliglånet ditt