- Dette ligner på en pyramide

Selskapet GoodleAdz rekrutterer medlemmer ved å friste med en fullstendig uoppnåelig avkastning. Lotteritilsynet mener selskapet har «pyramidelignende» trekk.

SKAL SKINNE: GoodleAdz lokker meg superavkastning for å verve medlemmer. Faksimile: goodleadz.com

  • Dine Penger
Publisert:

Av: Kent Øksnes, Dine Penger

Trondheimsmannen Helge Normann, som tidligere har vært mistenkt for å drive pyramidevirksomhet, er nå i full gang med å rekruttere medlemmer til et nytt selskap som kalles GoodleAdz.

Forespeiler super-avkastning

Under slagordet «making money doing good» er Freedom Globe et nettverk av forskjellige konsepter, hvor deltakerne skal tjene penger og samtidig gi penger til gode formål.
GoodleAdz, som åpenbart spiller på navnelikhet til Google, er Freedom Globes første satsning. Ved at deltakerne ser på hverandres annonser i 10-15 minutter hver dag, skal man minst ende opp med en avkastning på 130 prosent i året.
Selskapet reklamerer med en avkastning på 1-2 prosent, ikke per år - men per dag!

To prosent avkastning daglig gir i så fall over 137.000 prosent i løpet av ett år!

- Pyrmidelignende trekk

Freedom Globe opererer fra Panama og framstår som globalt, men retter seg hovedsakelig mot brukere fra Norge. Selv om Panama er et stykke unna radarene til Lotteritilsynet, er selskapet under lupen.
- En av våre jurister har sett nærmere på informasjonen om selskapet. Konklusjonen er at det ikke er tvil om at dette systemet har pyramidelignende trekk, sier seniorrådgiver Rune Timberlid i Lotteritilsynet til Dine Penger.

Seniorrådgiver Rune Timberlid i Lottertilsynet. Foto: Vegard Fimland/Lottertilsynet

- Ofte er det imidlertid svært ressurskrevende å skulle slå fast hvorvidt et slikt system er en pyramide, og om det er brudd på

lotterilovens paragraf 16

. På grunn av knappe ressurser, har Lotteritilsynet ikke kapasitet til å gå tungt inn i mange slike saker, sier Timberlid.

LES OGSÅ:

2,5 års fengsel for pyramidespill

Lotteriloven sier at

«det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til pyramidespillet mv.»

«Ponzi»-svindel?

Slik selskapet presenteres, framstår det som en klassisk «Ponzi»-svindel med en liten vri.
Det som kjennetegner en Ponzi-svindel er at det i praksis ikke skapes noen verdier av betydning, men hvor «avkastning» synliggjøres ved å refordele pengene som deltakerne skyter inn.

Avhengig av rekruttering

Som i alle andre pyramidespill er det viktig for GoodleAdz hele tiden å rekruttere nye deltakere for å ha penger til å betale ut de som befinner seg høyere oppe i pyramiden.
For å sikre dette, er også GoodleAdz laget slik at ingen deltaker får utbetalt noen profitt før vedkommende har rekruttert minst to nye deltakere.

LES OGSÅ:

Lanserer guide mot nettsvindel

Ingen journalister

Siste helg i oktober er det samling for både eksisterende og potensielle medlemmer av Freedom Globe på Geilo.
Dine Penger spurte Helge Normann om å delta, for å bli mer kjent med hva selskapet driver med. På e-post svarte Normann slik:

Ifølge Helge Normann selv ble Freedom Globe startet etter «en visjon fra Gud». Foto: helgenormann.net

- Vedrørende arrangementet på Geilo, så er dette et privat arrangement KUN for medlemmer (ledere) som er med i Freedom Globe Media & Advertising konseptet. Vi ønsker desverre ikke å ha noen journalister til stede der.

Kritisk

Gisle Hannemyr, som er forsker og lektor ved Universitetet i Oslo, har vært kritisk til Normanns sysler i lang tid.
På sin personlige blogg har han utfordret Normann til å besvare syv spørsmål som kan tilbakevise at dette dreier seg om en Ponzi-svindel.
På forespørsel fra Dine Penger svarte Helge Normann følgende om Hannemyrs påstander:
- Jeg har fortalt Gisle Hannemyr at vi skal svare på hans spørsmål, men på grunn av svært mye reising og mange møter så har tiden ikke strukket til.
- Nå har vi imidlertid avslørt at Hannemyr meget sikkert har holdt på under falskt navn og da vil vi muligens revurdere dette etter å ha konferert med en av våre advokater, sier Normann.

KRITISK: Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo, er svært kritisk til GoodleAdz. Foto: Privat

Gisle Hannemyr påpeker at han har benyttet et alias for å teste ut hvordan GoodleAdz- systemet fungerer.
- Helge Normann må gjerne konferere med advokat. Da vil han få vite at det ikke noen lov som forbyr folk å teste suspekte nettjenester under ett alias, sier Hannemyr.

Fakta om Ponzi-svindel

PONZI-SVINDEL er en type investeringssvindel som er en variant av pyramidespill. Konseptet er oppkalt etter den italienske svindleren Charles Ponzi som på begynnelsen av 1900-tallet sto bak et av historiens mest omfattende bedragerier.
Måten Ponzi-svindelen gjennomføres på er å lokke investorer med eventyrlig avkastning på investeringer.
Dersom en investor ønsker å teste systemet får han utbetalt sin investering med gevinst, og han blir da et vitne på at systemet fungerer som forespeilet.
I realiteten er det nye medlemmers investeringer som finansierer gevinstene til dem som ønsker å ta disse ut, og medlemmer som opplever å kunne heve gevinst av sine investeringer kommer gjerne tilbake og investerer mer.
I de fleste tilfeller belønnes også medlemmene for å verve nye investorer for å kunne sikre tilførsel av ny kapital.
I likhet med klassiske pyramidespill vil Ponzi-svindel alltid ha en begrenset levetid, for før eller siden vil mange nok investorer ønske å ta ut både investerte midler og gevinst av disse.
Dette vil føre til plutselig kollaps siden det ikke har skjedd en verdiskapning i selskapet, tilsvarende den lovede avkastningen.
I de fleste tilfeller har bakmennenes motivasjon for å arrangere en Ponzi-svindel vært å berike seg selv, og tapping av selskapet for penger vil da kunne fremskynde en slik kollaps.

Madoff

Den mest kjente og omfattende Ponzi-svindelen sto Bernard Madoff for fra tidlig 1990-tall og frem til 2008. Dette er også historiens største investeringsbedrageri begått av en enkeltperson, og han ble idømt 150 års fengsel.
Flere nordmenn har stått bak Ponzi-svindel de siste årene, men disse konseptene har i hovedsak blitt drevet fra utenlandsregistrerte selskaper.

Kilde: Wikipedia

Slik unngår du å bli svindlet

Tommelfingerregel:

Penger vokser ikke av seg selv. Om noen på toppen tjener mye, kan dette skyldes at mange lengre ned i systemet taper penger.
Dersom inntekten din avhenger av at du og de du har vervet, hele tiden verver nye medlemmer eller får eksisterende medlemmer til å oppgradere sine medlemskap, vil ikke virksomheten overleve på lengre sikt.

Spørsmål du bør stille deg selv før du velger å delta på noe som ligner et pyramide-selskap:

* Er det kjøpsplikt og/eller høy medlemsavgift? (Dette kan være et tegn på pyramidelignende selskap).
* Må du betale for å bli medlem før du får vite hva hele virksomheten egentlig går ut på?
En seriøs virksomhet gir deg all informasjon du trenger før de ber deg om å investere penger. Etter at du har betalt medlemsavgiften, er det vanskeligere å trekke seg ut.
* Kan du bare kjøpe produktene som en del av medlemspakken når du blir vervet eller oppgraderer medlemskapet, eller kan du også kjøpe produktene uten å være medlem?
Dersom du må bli medlem for å kjøpe produktene, kan dette være et tegn på at det er verving, og ikke salg av produktet, som er det sentrale.
* Er det angrefrist ved bestilling? Angrefrist er en grunnleggende forbrukerrettighet i Norge og noe virksomheten bør tilby ved salg av et produkt.
* Er det innfløkte bonus- og verveordninger som det er vanskelig å få fullstendig oversikt over?
Dette gjør det vanskelig å se hvor pengestrømmen går, og kan være et tegn på en pyramide.
* Markedsfører virksomheten seg med at du får inntekt av at de du har vervet verver nye medlemmer, eller er det ditt salg av produkter som gir inntekt?
Det er et tegn på en pyramide når deltakerne får inntekt ved verving, og ikke ved salg av produkter.
Får du en del av inntekten utbetalt i form av aksjer i virksomheten? Dette kan være et tegn på at det er mye fiktive verdier i virksomheten.

Vær skeptisk hvis du ikke har gode svar på disse spørsmålene:

Finnes det faglig dokumentasjon på at produktene/tjenestene som blir solgt, er gode?
Koster produktene forholdsvis mye når du ser på innholdet du får?
Er dette et produkt du trygt kan anbefale slekt og venner?
Kommer det klart fram hvem som står bak produktene, og er det lett å komme i kontakt med dem?
Er virksomheten registrert i Brønnøysundregistrene?

Kilde:

Lotteritilsynet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Lotteritilsynets konklusjon i World Ventures-gransking: Tusener av nordmenn med i ulovlig pyramide

  2. Staten frifunnet i pyramide-søksmål

  3. Lotteritilsynet gransker reisenettverk for ulovlig pyramidesalg

  4. Har avgjort om reiseselskap er pyramide eller ikke

  5. OneCoins norske advokat avviser pyramide-beskyldninger