Slik stopper du naboens bråk

Irriterer du deg over naboene som drar i gang gressklipperen før fuglene har stått opp? Eller balkongfestene til langt på natt? Du kan med loven i hånd stoppe bråket.

BRÅK: Naboens trekutting på en søndag kan du kanskje stoppe. Foto: Colourbox.com

Publisert:,

Selv om gresset gror til alle døgnets tider, kan hverken du eller naboen fyre opp gressklipperen når som helst. Det kan faktisk være ulovlig.
Det kan også stoppe naboens stadige sammenkomster på verandaen hvor lydnivået stiger i takt med alkoholtinntaket.

LES OGSÅ:

Få ekstra barnebidrag i mai

Lei ordfører

Ordfører i Elverum kommune, Terje Røe, har lagt ut en oppfordring på kommunens nettsider til innbyggerne om å ta hensyn til naboene.
Hans oppfordring er at innbyggerne fra 1.mai til 30.september etter kl 17 på fredager og lørdager og hele søndager, samt offentlige fri- og helligdager «tar ansvar for felles bomiljø».
- Dette handler ikke om gressklipping, men om bomiljø - at folk tar hensyn til naboen når gjelder støyende virksomhet som plenklipping, høytrykksspyling, motorsag eller hva det møtte være på tidspunkter hvor det er mulig å sitte ute og kose seg på terrassen, sa Røe til

VG Nett tidligere denne uken

.
Røe forteller også at han har fått mange positive tilbakemeldinger på oppfordringen.
- Signalene i år er bare positive. Jeg har fått telefoner fra hele landet fra folk som er lykkelige for at noen endelig sier fra. For dette synes folk er irriterende, fortsetter Røe.

LES OGSÅ:

Unngå å havne i samboerfella

Loven på din side

Enten du bor i Elverum eller ei, kan du faktisk be naboen om å dempe bråket sitt med loven i hånd.

Straffeloven

slår nemlig fast at man ikke skal forstyrre den alminnelige ro og orden, ei heller skal man forstyrre «omgivelsenes nattero».

Helligdagsfred

På helligdager (alle dager med rødt i kalenderen) kan man heller ikke forstyrre helligdagsfreden med «utilbørlig larm», står det i

lov om helligdager og helligdagsfred

.
I tillegg sier

Nabolovens paragraf 2

at man ikke kan gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboene. Dette gjelder også støy, lukt og tilsvarende.

Skru ned lyden på natten

Viktigere enn lovtekster i daglig bruk er kommunens egne forskrifter. Dette kan være støyforskrifter eller politivedtekter.
For eksempel sier støyforskriften for Oslo at støy skal unngås i boligstrøk mellom 23 og 07 på natten og at høyttalere ikke skal brukes utendørs mellom 20 og 07. Lignende bestemmelser finnes for de fleste kommuner i Norge.

Sjekk kommunens hjemmesider for mer informasjon.

Det er altså ingen nøyaktige klokkeslett som sier noe om når man kan klippe gresset, og når man ikke kan. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Men bestemmelsene over forteller at man må bråke mindre på søndager og helligdager, tidlig på morgenen og jo lenger ut på kvelden man kommer.

Egne regler i borettslag

Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy. I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre.
Loven gir styret anledning til rask utkastelse av en andelseier i virkelig grove tilfeller hvor det er fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller der andelseier er til alvorlig plage eller sjenanse for andre brukere av eiendommen.

Vanskelig å få rett

Mener du at naboen støyer ulovlig, må du snakke med ham først. Hvis du ikke blir hørt, kan du ringe politiet. Men det er ofte vanskelig å få hjelp.
Politiet vil først spørre om du har snakket med naboen. Hvis du har gjort det, kan det være at de sender en patrulje - hvis det er noen i nærheten, og det ikke skjer mye annet.
Støytypen vil også ha noe å si. Gressklipperstøy en vanlig kveld blir lavt prioritert - det er jo støy som hører hjemme i et boligstrøk.
Naboens ekstremt høylydte sommerfest midt på natten kommer derimot høyere på prioriteringslisten.

Vær føre var

I mange tilfeller virker et nabovarsel som en fredsmegler i nabolaget. De fleste tolererer nemlig støy så lenge de vet om det på forhånd.
Nabovarsel kan virke litt gammeldags og «gerhardsensk», men du er faktisk lovpålagt å varsle naboene dine når du skal «gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom», som det heter i

Nabolovens paragraf 6

.
Det vanligste nabovarselet er når man skal ha fest - for å varsle om støy.
Men det kan også være lurt å varsle hvis du for eksempel skal flytte og kommer til å blokkere veien eller heisen, eller hvis dere skal ha gravemaskin inn for å grave ut garasjen.
Du får ingen bot for ikke å sende nabovarsel, men du slipper ofte klager fra naboene.

OBS!

Nabovarsel betyr ikke at du kan bråke så mye du vil. De samme lover, forskrifter og krav til hensyn gjelder.
Her er et eksempel på en enkel nabovarsel.
Del ut i postkassene til naboen

Til naboene

Fest i Naboveien 3
Den 17. juli skal vi feire Karis 50. årsdag. Det vil skje i hagen vår. I den forbindelse kan det bli noe mer støy enn vanlig. Vi håper på forståelse for dette. Si gjerne fra hvis det blir for mye støy.
Hilsen Ola og Kari
Tlf: 12 34 56 78

Her kan du lese mer om