Utlånsundersøkelsen: Bankene venter strammer kredittpraksis

Låneappetitten blant nordmenn økte i annet kvartal. Men fremover blir det tøffere å få lån, venter bankene.

TØFFERE Å FÅ LÅN: Det kan bli tøffere å få tak i drømmeboligen fremover om du trenger mye lån, viser ny undersøkelse.
Publisert:

Norske banker ser for seg en strammere utlånspraksis overfor husholdningene i tredje kvartal.

Det viser en rundspørring Norges Bank har gjort blant norske banker, den såkalte Utlånsundersøkelsen.

«Makroøkonomiske utsikter, risikovilje og kapitaldekning trekkes frem som forklaringsfaktorer», heter det i rapporten.

I juli presenterte regjeringen en boligpakke i et forsøk på å bremse den aggressive boligprisveksten.

Man frykter at den vedvarende sterke boligprisveksten vil fortsette å drive et allerede høyt gjeldsnivå i norske husholdninger videre opp. I juni steg boligprisene med hele 1 prosent. Aldri før har det blitt solgt flere boliger i løpet av en måned som juni.

– Bankene rapporterer om en betydelig innstramming i kredittpraksisen. Min beste gjetning er at dette skyldes de nye boligkravene, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Les også

– Varsellampene blinker for boligmarkedet

Tøffere for førstegangskjøperne

Dette betyr i praksis at det vil bli tøffere å få lån fremover, og bankene signaliserer i undersøkelsen at dette i hovedsak vil gjelde førstegangskjøperne.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets

– Dersom kredittilgangen strammes tilstrekkelig til, betyr det at færre vil kjempe om boligene. Men det er usikkert hvor stort omfang som skal til før dette påvirker boligprisene, sier Bernhardsen.

Gjennom 2012 rapporterte bankene, som nå, om betydelig innstramming i kredittpraksisen. Året etter ble det kaldere i boligmarkedet.

Bernhardsen utelukker ikke at det samme kan skje nå, dog ikke med like stor kraft.

Han mener den ventede kredittinnstrammingen isolert sett er negativt for boligprisene, men viser til at det er andre faktorer som spiller en viktig rolle for utviklingen, blant annet den makroøkonomiske utviklingen og nivået på styringsrenten.

Les også

– Dette vil slå ut i boligprisene

Kan se negative månedstall

LANSERTE BOLIGPAKKE: Finansminister Siv Jensen

Nordea venter på den ene siden at styringsrenten vil kuttes ytterligere i år, noe som tilsier høyere boligprisvekst. På den annen side venter meglerhuset at ledigheten vil øke, noe som kan gjøre nordmenn mer forsiktig i budrundene.

Bernhardsen mener at dersom det går som bankene venter, kan det gi effekt på boligmarkedet.

– Vi kan få måneder med negativ prisvekst utover året. Neste år tror jeg boligprisene vil stige et par prosent, sier makrostrategen.

Det vil i så fall være en langt mindre krass utvikling enn vi har sett de siste årene.

Les også

- Overraskende sterk boligprisvekst

Høyere lånelyst enn ventet

Ola og Kari Nordmanns låneiver økte i annet kvartal i år sammenlignet med kvartalet før. Faktisk var den samlede etterspørselen etter lån høyere enn bankene ventet.

Etterspørselen etter fastrentelån fortsatte også å øke, etter det sentralbanken skriver var en «sterk oppgang» i første kvartal.

Etterspørselen fra bedrifter var om lag uendret i annet kvartal. Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis i annet kvartal.

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i annet kvartal, og tror utlånsmarginene på lån til husholdningene vil falle ytterligere i kvartalet vi nå er inne i.

Les også

Dette betyr regjeringens nye lånekrav for deg

Publisert:

Her kan du lese mer om