Boligprisene opp i november

Boligprisene steg med 0,8 prosent i november.

Publisert:

Prisene var 0,8 prosent høyere i november enn måneden før – korrigert for sesongvariasjoner.

Uten sesongreguleringen er prisene uendret fra oktober.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken som ble lagt frem i dag. Tallene presenteres av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN.no.

– Festen fortsetter, for å si det slik, sier sjeføkonom Øystein Dørum til E24.

Selv om prisoppgangen er overraskende, forteller han at det er flere faktorer som driver markedet.

– Vi har fortsatt har brukbar jobbvekst, realinntektene øker, og vi ser små utslag i arbeidsledigheten, sier Dørum i DNB Markets.

Sterk vekst de siste 12 månedene

Prisene er nå 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Utviklingen i boligprisene i november vitner om et fortsatt sterkt boligmarked i Norge, og utviklingen er sterkere enn normalt for november å være, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Men de sesongkorrigerte tallene preges veldig av de negative tallene fra 2008 og 2013, hvor det var et fall på henholdsvis 2,9 og 1,3 prosent, sier Dreyer.

Mange omsetninger

Totalt ble det solgt 6.798 boliger i november, noe som er 8 prosent flere enn november i fjor. Så langt i år er det solgt 82.483 boliger som er 4 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Det tok i snitt 36 dager å selge en bolig i Norge i november, en dag raskere enn for ett år siden.

– Det er helt normal utvikling i omsetningshastigheten på salget, sier Dreyer.

BOLIGPRISER. Christian V. Dreyer er administrerende direktør i Eiendom Norge.

November er normalt sett en måned med uendrede eller synkende boligpriser. De to siste årene var det en nedgang på 1,3 prosent i fjor og 0,3 prosent i 2012. De tre foregående årene var prisene opp 0,1 og 0,4 prosent i november.

I oktober steg boligprisen med 0,9 prosent.

Færre boliger til salgs

Ved utgangen av november var det 11.637 boliger til salgs på Finn.no, mot 14.345 på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 19 prosent.

– Det er en betydelig nedgang i varelageret fra tidligere, sa Dreyer.

Kraftigere oppgang enn ventet

Etter nedgang for boligprisene i fjor, hadde ekspertene langt mer pessimistiske spådommer for utviklingen i år enn det som har vist seg å være fasiten.

Ved inngangen til året, la Eiendom Norge frem prognoser på en gjennomsnittlig prisvekst fra 2013 til 2014 på 1 til 3 prosent.

Det er ventet at den totale boligprisstigningen i år vil være på mellom seks og syv prosent, men samtidig er det store variasjoner mellom de ulike delene av landet.

– Stavanger og Sandnes er fortsatt blant områdene med svakeste utvikling i landet, men en nedgang i Stavanger på 0,4 prosent i november er helt normalt for perioden, sier Dreyer.

Samtidig legger Tromsø seg omtrent på snittet i prisvekst. Det er første gang på lenge at de ikke har høyest prisvekst.

– Oslo skiller seg klart positivt ut med høyest vekst i landet i november med en vekst på 0,7 prosent. Det har vært et kraftig fall i tilbudssiden i Oslo som gir denne oppgangen, sier Dreyer.

– Det er spesielt stor konkurranse om boligene i Oslo og Bergensområdet.

Les også

Dreyer: – Mange enkeltskjebner vil bli voldsomt rammet

Obos-prisene svakt opp

Obos presenterte sine tall for november på mandag. De viste en svak oppgang på 0,3 prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området er nå 44.708 kroner. Dette tilsvarer en økning i kvadratmeterprisen på 10,4 prosent sammenlignet med november 2013.

Hittil i år har prisene steget med 11,97 prosent, skriver selskapet i en pressemelding.

– Statistikken bærer preg av at julen nærmer seg. Prisene har stabilisert seg på et høyt nivå. Vi tror på en prisøkning på fire prosent i 2015, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

Solid boligmarked

Også Garanti Eiendom har lagt frem statistikk over prisen på borettslagsboliger i November, som viste en oppgang på 0,8 prosent fra oktober til november.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene på borettslagsleiligheter steget med 6,2 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 27.903 kroner.

– Prisene stiger med nesten én prosent for andre måned på rad, og de er nå nesten syv prosent høyere enn ved inngangen til året. Utviklingen vi har sett i år vitner om et solid boligmarked, og samsvarer godt med det vi forventet på forhånd, nemlig en jevn og moderat prisoppgang i 2014, sa administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding.

Les også:

Nedgang i boligsalget for Block WatneRegjeringen vil verne boligeierne- Dette er en festdag for alle boligeiere– Økt boligskatt er ikke spiseligPublisert:

Her kan du lese mer om