7 av 10 ser boligen én eller ingen ganger før kjøp

Det ender i mange boligtvister.

Kjøper raskt: Rundt 70 prosent oppgir at de bare har vært på én eller ingen visninger i den aktuelle boligen før de kjøpte den.
  • Tuva Bønke Grønning
Publisert:

Boligmarkedet. En fersk undersøkelse, som er gjennomført av Ipsos MMI for DNB Eiendom, viser at flere planlegger både å kjøpe og å selge bolig framover. De fleste er også positive til fremtiden.

Et boligkjøp er for de aller fleste den største økonomiske investeringen i livet, men undersøkelsen viser likevel at over 70 prosent av boligkjøperne bare har vært på én eller ingen visninger i boligen de kjøpte.

32 prosent oppgir at de ikke brukte megler i det hele tatt. Men størstedelen av disse er overtakelse eller kjøp av bolig i forbindelse med arv og skilsmisse, mener DNB Eiendom.

- Det er likevel et stort antall. 39 prosent svarer at de har sett boligen en gang, mens 32 svarer at de ikke har vært på visning i boligen før kjøpet, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

Kan ikke nok: Eiendomsadvokat Thorvald Nyquist i Deloitte Advokatfirma mener det er urimelig å forvente at boligkjøpere skal undersøke hver eneste detalj selv.

- Vi ønsker jo at kjøperne skal bli mer bevisste og undersøke boliger nøyere. Det vil alle være tjent med.

- Vi har et sunt boligmarked

Ikke la deg lure av at det ser fint ut

- Uvørne og naive. Halvorsen tror mange blir litt revet med når de finner en bolig de liker. 48 prosent svarer også at de ikke fikk hjelp av en fagkyndig person til å se på boligen. 14 prosent svarte at de mener de har kompetansen til det selv.

- Jeg tror ingen forsøker å lure kjøperene bevisst, og vi opplever at folk stort sett er ærlige, men for å få konfliktnivået ned må vi få takster som er grundigere, sier Halvorsen.

Ikke overraskende. Thorvald Nyquist, eiendomsadvokat i Deloitte Advokatfirma, synes ikke tallene fra DNB Eiendoms undersøkelse er overraskende.

- Vi kan godt si at boligkjøperne er litt uvørne og naive. Du skal ikke lese mye om temaet før du skjønner at mange får problemer fordi de ikke har undersøkt boligen godt nok, sier han. Men når så mange av kjøpere får problemer er det noe galt med prosessen. sier han.

Nyquist peker på at vi bruker mer tid på enkle forbrukerkjøp enn på kjøp av bolig, men at det likevel ville vært veldig upraktisk om alle boligjøpere virkelig skulle gått grundig til verks.

- Hvis du skal være den ene som går mot strømmen og undersøker grundig vil du antakelig ende opp med aldri få kjøpt bolig. Slik lovgivningen er lagt opp i Norge er det nesten umulig å kjøpe bolig hvis hver enkelt kjøper skal undersøke alt selv, sier Nyquist.

Han mener den mest praktiske løsningen er strengere krav til at selger gjør dette selv.

- Det er så mange tvister om bruktboliger i dag at noe burde vært gjort annerledes. Det er også tungvint å be alle potensielle kjøpere å undersøke selv, når dette kan gjøres én gang av selger.

Sjekkliste på visning:

Dette må du se etter på badet

Dette må du se etter i kjelleren

Dette må du se etter utendørs

Ansvar som kjøper. Nyquist tror også at mange som kjøper bolig ikke er klar over hvor stort ansvar de har som kjøper. Mange krangler i ettertid om hva selger burde ha visst om eller ikke.

- I utgangspunktet er skjulte feil også kjøpers ansvar. For at det likevel skal kunne bli selgers ansvar må det kort fortalt være av et vesentlig omfang i forhold til hva du som kjøper kunne regnet med. Kjøper du en nesten ny bolig kan du ha andre berettigede forventninger enn til en bolig som er 40 år gammel, sier eiendomsadvokaten.

48 prosent svarer også at de ikke fikk hjelp av en fagkyndig person til å se på boligen før de kjøpte den. Nyquist mener de fleste ikke har god nok kompetanse, og at det bidrar til mange unødvendige tvister i ettertid.

Den aller vanligste tingen å krangle om i slike tvister er fukt, spesielt på bad.

Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom

- Det er vår anbefaling at kjøperne inntil videre søker råd hos noen som kan litt mer om dette, sier han.

Det er likevel en ting du bør være klar over hvis du velger å ta med deg en fagkyndig på visning.

- Skulle det dukke opp feil senere vil du kunne bli vurdert strengere om du har hatt med deg en sakkyndig som ikke har oppdaget feilen. Det er en litt underlig konsekvens dette, sier Nyquist.

- Det er en viss risiko dette, men så lenge personen ikke overser forhold som kunne og burde vært avdekket, er det en fordel, selv om det som nevnt er litt upraktisk at alle kjøpere skal løpe rundt med hver sin sakkyndig på en serie av visninger.

- Unødvendig tidsklemme. Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet mener tiden fra en bolig annonseres til den selges er for knapp.

- Som kjøper har du en undersøkelsesplikt, men denne tiden er utrolig knapp, noe som setter boligkjøpere i en unødvendig tidsklemme, sier han.

Mellom 20 og 25 prosent av alle boligkjøp ender med krangel. Bartholdsen kaller tallet «skandaløst høyt.»

Forbrukerrådet ønsker derfor en fastsatt minimumstid mellom siste visning og avslutning av budrunden slik at boligkjøperen får tid til å gjøre overveielser og undersøkelser.

- Når det gjelder bruk av håndtverkere på visning ønsker vi en tilsandsvurdering av bolig og ikke bare verditakst. Det er lite praktisk at alle som er på boligjakt skal ta med seg flere typer håndtverkere på alle visninger, sier Bartholdsen.

- Det beste vil være at en uavhengig takstmann gjør en grundig undersøkelse og det er laget en standard for hva som skal undersøkes og hvordan dette skal formuidles til boligkjøperen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Innfører budkrav på 30 minutter

  2. – Rystet over situasjonen i Norge

  3. «Sinnasnekker'ns» tips tildeg som kjøper nybygget bolig: Disse oppgraderingene bør du styre unna

  4. Huset var støttet opp av togskinner

  5. Professor: Boligkjøpere- og selgere er utsatt for «kognitiv overbelastning»: - I stedet for å sable ned meglerne, burde de applaudere dem