BDO-gransker: - Tar ikke økonomisk kriminalitet på alvor

Byggebransjen gjennomsyres av økonomisk kriminalitet. Likevel er dette et område som ignoreres av bransjen, mener gransker.

STORE VERDIER: Korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap går igjen i mange saker BDO-gransker Kristian Thaysen kommer over i byggbransjen.
Publisert: Publisert:

- Vi ser ofte at aktørene i bygg- og anleggsbransjen prioriterer styring og kontroll av de byggfaglige sidene av prosjektene høyt. Samtidig mangler de styring og kontroll på anskaffelses- og økonomisiden, sier partner i BDOs granskningsenhet, Kristian Thaysen.

Les også: Veidekke kutter i entreprenørpyramiden

Les også: Avdekker mer grums

Les også: Overtar for konkurs-entreprenør

Korrupsjon og underslag

BDO har et av de fremste granskningsmiljøene i landet og har stort fokus på bygg- og anleggsbransjen. De bistår oppdragsgivere fra private virksomheter, organisasjoner og offentlig sektor med å avkrefte eller bekrefte mistanker om irregulære forhold, regelbrudd og misligheter.

- Bygg og anlegg er en bransje hvor store verdier er involvert og hvor det gjennomføres store anskaffelser. Vi ser at det er svært mange saker i denne bransjen som handler om korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap. Slike granskingssaker har ofte sitt utspring i et samarbeid mellom en ansatt og en leverandør. Ofte er det slik at en ansatt kjøper varer eller tjenester fra selskap vedkommende eller noen i nær krets selv eier, sier Thaysen.

Les også: Ny entreprenørkonkurs

Les også: Store tap i byggebransjen

Knytter sammen svart og hvit

At byggebransjen er en versting-bransje når det kommer til økonomisk kriminalitet er velkjent. Bare i år har vi kunnet lese om et titalls saker om omfattende og alvorlig kriminalitet. Det dreier seg særlig om svart arbeid, prissamarbeid, sosial dumping, fiktiv fakturering, skatteunndragelser og hvitvasking. I forbindelse med en samordnet bransjeaksjon mellom politiet, skatteetaten, Nav og namsmannen i 2012, ble det avdekket skatteunndragelser på cirka 700 millioner kroner. Gjennom et prosjekt i regi av Skatt Øst siden 2009 har det blitt avdekket unndragelser på i underkant av 900 millioner kroner.

Både politiet og skattemyndighetene rapporterer om sammenhenger mellom organisert kriminalitet og en rekke saker om økonomisk kriminalitet i bygge- og anleggsbransjen.

Les også: Suksess i Sunnfjord

- Bygge- og anleggsbransjen er en arena som i mange tilfeller kan knytte sammen hvit og svart økonomi. Gjennom bruk av legale virksomheter, eller virksomheter som gir seg ut for å være legale, finnes det en rekke muligheter til å begå økonomisk kriminalitet, for eksempel momsbedrageri, miljøkriminalitet, hvitvasking, skatteunndragelser og trygdebedrageri, sier Kristian Thaysen.

Estate Konferanse belyser problemet på en konferanse denne uken. Blant foredragsholderne er tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad, nå partner og leder av granskningsavdelingen i BDO.

Les flere nyheter om eiendom på Estate Nyheter

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om