Ønsker fortgang i utvidelse av gjeldsregistrene

Finans Norge er fornøyd med at Sifo i ny rapport er enig i at gjeldsregistrene fungerer etter sitt formål – færre nordmenn får ta opp mer forbrukslån enn de kan håndtere.

  • Gry Nergård
    Gry Nergård
    Forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Tall fra gjeldsregistrene har vist dette lenge, og nå er det på høy tid med en utvidelse av registrene slik at de blir enda bedre. Forhåpentligvis vil den nye regjeringen ta tak i dette så fort som mulig.

Må inkludere all gjeld

Finans Norge har i lang tid etterspurt en utvidelse av registrene til å omfatte mer enn kun forbrukslån. Et utvidet register vil legge til rette for at bankene kan skaffe seg bedre oversikt over forbrukerens gjeldssituasjon, noe som både vil styrke kredittvurderingene til bankene og samtidig bidra til å begrense gjeldsproblemene i private hushold.

Finans Norge ser Datatilsynets personvernbekymringer, men mener at hensynet til forbrukeren må veie tyngst i avveiingen mellom personvern og forbrukerhensyn i dette tilfellet. Ifølge Finanstilsynet er norske husholdningers gjeldsbelastning en trussel mot finansiell stabilitet og mot privatpersoners økonomiske sårbarhet. Bedre kredittvurderinger og enda mer utfyllende gjeldsregistre vil bidra til å styrke forbrukervernet og forhindre at flere handler i økonomisk utføre.

Under alle omstendigheter er Datatilsynets innvendinger svært få når det gjelder gjeldsinformasjonsløsningen som finansnæringen selv etablerte. Den er organisert som en portal og ikke et register, og personverninnsigelsene er ikke til stede i samme grad for en portalløsning ifølge Datatilsynet.

Ny regjering – egen forbrukerminister? Finans Norge opplever at flere viktige saker som angår forbrukernes personlige økonomi har ligget brakk hos Barne- og familiedepartementet i lang tid. Samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, og det er usikkerhet knyttet til utviklingen i arbeidsmarkedet. Hvorvidt og hvor fort folk er i full jobb igjen har stor betydning for hvordan de kan håndtere den gjelden de eventuelt allerede har.

Gjeldsordningsloven har vært under revidering siden 2019, og først våren 2021 ble evaluering av utvidelse av gjeldsregistrene igangsatt på tross av at både Finans Norge og andre har kommet med klare oppfordringer til å vurdere en slik utvidelse i lengre tid. Vi håper ny regjering kan få fortgang i disse viktige sakene.

Kanskje det er på tide med en egen forbrukerminister?

Publisert: