Ap og Høyre i full klinsj om eiendomsskatten

Etter flere Frp-kutt kommer Arbeiderpartiets plan for eiendomsskatten kanskje uventet på mange: De vil ikke røre den. – Ap bryter sine løfter, spår Jan Tore Sanner (H). – Det er Sanner som har et forklaringsproblem, kvitterer Hadia Tajik (Ap).

Publisert: Publisert:

– Når Ap gir skattegarantier og lover å ikke reversere kuttene vi har gjort i eiendomsskatten, viser historien at de mangler troverdighet, sier Sanner til E24.

Han advarer velgerne mot å stole på Aps uttalte plan – som han mener raskt vil bli ofret i regjeringsforhandlinger dersom venstresiden vinner valget.

– Det er Sanner selv som har et forklaringsproblem, sier Hadia Tajik (Ap), som fnyser av det hun kaller «tegn til desperasjon» fra et parti som ifølge meningsmålinger er på vei ut av regjeringskorridorene.

Foranledningen for feiden er E24s partiutspørring om eiendomsskatten, som viser at både Ap og Høyre vil beholde dagens nasjonale regler for hvor mye kommunene får kreve.

Etter påtrykk fra Frp – som vil all eiendomsskatt til livs – har Solberg-regjeringen de siste årene gått løs på den maksimale skattesatsen, som tidligere var syv promille.

Den ble først kuttet til fem promille, og kuttet enda en gang fra i år – fire promille er nå den gjeldende maksgrensen.

Les også

Ny regjering kan beholde Frps kutt i eiendomsskatten

– Ap bryter sine løfter

Men velgerne bør ikke stole på at en Ap-ledet regjeringskoalisjon vil beholde den, sier Sanner.

– Erfaringen fra flere kommuner tyder på at Ap bryter sine løfter, blant annet om eiendomsskatt. Det har vi sett i Bergen, Tromsø og Oslo, sier han.

– På hvilken måte bryter de løfter?

– I Tromsø lovet for eksempel Ap at eiendomsskatten kun skulle øke med mellom 200 og 500 kroner, men fasiten ble en økning på 3.000 kroner i snitt.

– Og i Oslo lovet Raymond Johansen i 2015 at kun to av ti skulle betale eiendomsskatt, når resultatet ble langt høyere, fortsetter Sanner.

– Du viser til enkelteksempler. Ap kan vel bevare de nasjonale rammene for eiendomsskatten, selv om enkeltkommuner har rom for å kreve inn mer?

– Ja, det er rom for endringer lokalt, det ligger i hele systemet, men under valgkampen har Ap vært veldig høye og mørke ved å avfeie løftene til Rødt og SV om skatteskjerpelser.

Kan møte krav om å heve

Mens Ap er klare på at de vil la eiendomsskatten stå urørt, har mulige regjeringspartnere andre planer: Både Rødt, SV og MDG går inn for å heve eller vrake Solberg-regjeringens makstak på fire promille, slik at kommunene kan kreve inn mer, viser E24s gjennomgang.

Historisk sett har mange kommuner valgt å legge seg på den nasjonale maksgrensen. En heving av maksgrensen ventes derfor å få reelle utslag.

Høyre-profilen mener det i realiteten er sannsynlig at en Ap-ledet regjering vil «gi etter for både SV og Rødt».

– Det tror jeg vil skje med både eiendomsskatten og andre skatteområder, sier Sanner:

– Målingene viser at Ap ligger på et historisk lavt nivå, og de skal samarbeide med partiet til venstre for seg som ønsker gjennomgående høyere skatter. De har under valgkampen også gitt svært dyre løfter på utgiftssiden som må finansieres.

Les også

NHO-sjefen gjør medlemsbedriftene en bjørnetjeneste

Kommuner har brukt «smutthull»

Regjeringens grep for lavere eiendomsskatt har vist seg å bli en humpete affære i praksis – noe som har skapt stor frustrasjon i Frp.

Lavere skattesats er nemlig ikke det samme som lavere skatteregning, ettersom eiendomsskatten også utmåles etter andre parametere.

Mange kommuner har de siste årene laget nye og høyere verdiberegninger på eiendommer og redusert eller fjernet bunnfradraget.

Slik har de klart å opprettholde eller til og med øke eiendomsskatten i kroner og øre, til tross for at de tvinges til å bruke en lavere skattesats.

Tidligere Frp-leder Siv Jensen har gått hardt ut mot og advart kommuner mot å «lure seg unna» de kuttene partiet hennes fikk gjennomslag for under Solberg-regjeringen.

Senere prøvde Frp å tette igjen noe av «smutthullet» ved å forby kommuner å gjøre egne verdiberegninger på boliger, men KrF satte seg på bakbeina.

Les på E24+

Slik kan valget påvirke lommeboken din

– Tegn på desperasjon

– Man kan innvende at skatteregningen til boligeiere ikke har sunket i takt med kuttene i skattesatsen under deres regjeringsperiode heller, Sanner?

– Vi har satt ned den maksimale skattesatsen, så har kommunene et handlingsrom innen for det. Men det jeg reagerer på er at Ap forsøker å skape inntrykk av at de vil bevare dagens nivå, når erfaringene tilsier at de ikke holder sine skatteløfter.

Aps nestleder mener finansministeren møter seg selv i døren.

– Det er et tydelig tegn på desperasjon, når Høyre prøver å skremme Arbeiderpartivelgere med andre partiers skattepolitikk og løsrevne eksempler, sier Tajik.

– Det er Sanner selv som har et forklaringsproblem: Innbetalt eiendomsskatt har økt på Høyres vakt, sier hun.

Den påstanden stemmer, viser E24s sjekk hos SSB: Landets kommuner krevde til sammen inn 8,9 milliarder i eiendomsskatt i 2013, året Solberg-regjeringen tok over, mot 14,8 milliarder i fjor.

Les også

Gausdal kommune topper eiendomsskatt-liste

– Sulteforet

Denne utviklingen har vært mulig fordi Kommune-Norge har hatt handlingsrom til å redusere bunnfradrag eller øke boligenes verdiberegning, for slik å kompensere for regjeringens kutt i den maksimale skattesatsen under perioden.

SSB-tallene indikerer likevel at mye av dette handlingsrommet nå er brukt opp, og de siste årene har økningene bremset opp.

Årsaken til at kommuner har sett seg nødt til å finne måter å øke eiendomsskatten er at de har blitt «sulteforet», sier Tajik:

– Oppgavene kommunene forventes å løse har blitt stadig flere, uten at høyreregjeringen har stilt opp med penger nok til å dekke behovet. Da har kommunene vært nødt til å bruke eiendomsskatt for å ikke kutte i velferdstilbudet lokalt.

– Sanner går til valg på å kutte enda mer i skattene, det betyr også enda større kutt i velferdstilbudet, fortsetter Tajik.

Sanner sier på sin side at skattebetalerne har spart mye på regjeringens effektivisering av offentlig sektor.

– Høyre garanterer at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke skal øke i neste periode hvis vi vinner valget, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no