Forbrukslån-eksplosjonen

Slik kan ubrukte kredittkort stoppe boligkjøpet ditt

Den skjulte lånebomben er over fire ganger så stor som man skulle tro. – Det er nok mange som får seg en overraskelse, sier banktopp.

Mens kredittkort med store kredittrammer tidligere var forbeholdt velstående med stor kredittverdighet, nærmest kastes kredittkort etter deg i dag og kredittrammen gjør deg mindre kredittverdig.

Jon Olav Nesvold / NTB
 • Fredrick Chr. Ekeseth
Publisert:

Norske husholdninger bader i forbruksgjeld og har kredittkort med lånerammer på enorme 234 milliarder kroner. De såkalte kredittkortrammene legger betydelige begrensninger for hvor mye boliglån man kan oppta.

De kan dermed avgjøre hele boligkjøpet.

Regnes som gjeld

Etter innføringen av det norske gjeldsregisteret har alle banker nå full oversikt over lånesøkeres usikrede gjeld og ulike form for forbrukslån, som kredittkort er.

Det får stor betydning når bankene skal vurdere din samlede gjeld og betalingsevne.

Les også

Finanstilsynet: Nordmenn tok opp betydelig mindre i forbrukslån i fjor

Bankene er nemlig pålagt å behandle dine kredittrammer som gjeld.

Det vil si, at selv om du kun har brukt 100.000 kroner av en kredittkortramme på 500.000 kroner, så regnes hele maksimalbeløpet som «gjeld».

– Reell problemstilling

Enda mer relevant blir det når vi vet at nordmenn har rundt 170 milliarder kroner i ubrukte kreditter og kredittkort.

– Dine ubrukte kredittkort får stor betydning når vi behandler lånesøknaden din. Du får rett og slett mindre lån, og i verste fall, ikke i lån i det hele tatt, sier direktør Torvald Kvamme i mobilbank-appen Bulder, som eies av Sparebanken Vest.

Direktør Torvald Kvamme, Bulder bank.

Bulder bank

Han støttes av kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken.

– Dette er en reell problemstilling, og en interessant én, sier Fredheim til E24.

– Viktig

I alt er det 167 ulike foretak bak de mange tilbudene av usikret gjeld her til lands.

Mange slår til og mottar kredittkort i forbindelse med gunstige forbrukerkjøp, men lar de ligge ubrukte i skuffen, påpeker banktoppen. De er uvitende om at kortene begrenser deres låneevne.

Finanstilsynet er imidlertid generelt bekymret for husholdningenes gjeldsnivå og spesielt bekymret for sårbare låntagere med høy gjeld.

Direktør Per Mathis Kongsrud, Finanstilsynet.

Stian Lysberg Solum

Nordmenn har i dag over 150 milliarder kroner i usikret gjeld, såkalt forbrukslån.

– Forbrukere kan på kort tid trekke opp ubrukte rammer uten nærmere kredittvurdering. Det er derfor viktig at ubrukte rammer tas med i vurderingen av kundens samlede gjeld, sier direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet.

Datamaskinen bestemmer

Bulder, som er en heldigital bank, behandler søknaden via mobil eller nett, der godkjennelsesprosessen er automatisert og knyttet opp mot blant annet gjeldsregisteret.

Les også

Nordmenn sliter mer med å betale kredittkortgjeld enn forbrukslån

Får man avslag, hindrer det også bankmobiliteten, mener Bulder-sjefen.

– Det er egentlig datamaskinen som sier ja eller nei, og vi er pålagt å behandle ubrukte kredittrammer som gjeld, sier Kvamme.

Sbanken har justert på kommunikasjonen med kundene siden innføringen av gjeldsregisteret, spesielt til kunder som har mottatt avslag på lånesøknadene. Søkerne kan også her møte digitalt avslag.

Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken.

Sbanken

– Hvis kunden har for høy gjeld, eller ubrukt rammekreditt, går prosessen med avslag på boliglånssøknad i hovedsak digitalt via veiviser, sier Fredheim.

Kundene får da en melding der de oppfordres til å gå igjennom sine kredittrammer.

– Vi henviser i disse situasjonene til gjeldsregisteret og ber kundene om å ta en totalsjekk av sitt kundeforhold, og videre se an hvorvidt de har kredittrammer liggende ubrukt som potensielt kan fjernes eller reduseres, sier kommunikasjonssjefen.

Han legger til at det finnes unntak som behandles manuelt, men disse er i fåtall.

Øker digitalisering

Bulder-sjefen roser innføringen av gjeldsregisteret som et kvalitetssikringsverktøy, samtidig som det øker digitaliseringsgraden. Det gjør det også mulig for banken å tilby en god pris, mener han.

– Det å bygge sikkerhet inn i løsningen er helt avgjørende. Men problemstillingen rundt den utilsiktede effekten (ubrukte kredittrammer, red.anm.) er så ny, og det er nok mange som får seg en overraskelse når de ser hva man går glipp av, sier Kvamme.

Les også

Nordmenn hadde 3.827 mrd. i gjeld i februar

Bulder har nå løst utfordringen ved å gjøre lånesøkerne automatisk oppmerksom på at de mest sannsynlig vil få boliglån dersom de reduserer sine ubrukte kredittkort.

Samtidig informeres potensielle kunder om hvilken betydning de ubrukte kredittene har for lånesøknaden.

Slik informeres kunder som nå får avslag eller redusert lånetilbud på grunn av ubrukte kredittrammer i Bulder.

Bulder bank

Men, de skjulte «lånebombene» er større enn man skulle tro.

«Koster» over firegangen

Det er nemlig ikke slik at ditt potensielle boliglån vil bli redusert med tilsvarende beløp som dine ubrukte kreditter.

Det som legges til grunn, er hvor mye det vil koste deg å betjene den ubrukte kreditten månedlig, med avdrag og ofte, skyhøy rente.

Ubenyttet kredittkortrammeReduksjon i maks lånebeløp*
25.000 kronerca. 110.000 kroner
50.000 kronerca. 220.000 kroner
100.000 kronerca. 440.000 kroner

* Tallene er basert på typisk kredittkortrente på 20 prosent, pluss renteøkning på 5 prosentpoeng og månedlige avdrag slik at den fulle kredittrammen er nedbetalt over fem år, ref. Utlånsforskriften §5/§13.

Fasit er at dine ubrukte kreditter kan koste deg et over fire ganger så stort beløp som den ubrukte kredittrammen, når det vurderes hvor mye du får i boliglån.

– I tilfellet med ubrukte rammer, så må dette inn i budsjettet som om det skulle være en månedlig kostnad knyttet til å avdra hele rammen over fem år med typisk kredittkortrente. Dette kan bli et vesentlig beløp per måned, som igjen påvirker kundens evne til å betjene andre lån, som boliglån, sier Bulder-sjefen.

Stresstestes

Utlånsforskriften som trådte i kraft ved årsskiftet stiller krav til at bankene skal beregne kundens evne til å betjene lånet.

Ved beregningen av kundens betjeningsevne skal bankene også legge til grunn en rente som er fem prosentpoeng høyere enn det aktuelle rentenivået.

«For rammekreditter som f.eks. kredittkort skal full utnyttelse av samlede rammer ligge til grunn for vurderingen. I beregningen skal banken ta hensyn til kundens inntekt og alle relevante utgifter», heter det.

Ulike løsninger

Bankenes digitale lånetilbud varierer sterkt i grad av automatisering. Mens noen er heldigitale, har andre digitale fronter og behandler lånesøknaden manuelt.

DNB behandler alle saker individuelt, og ved digitale søknader har banken både chat og mulighet for å kontakte kundene i etterkant av at søknaden er sendt inn.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

DNB

– I de tilfeller det oppdages at eksempelvis kredittkort er en hindring for å realisere et boligkjøp, så diskuterer vi dette med kunden. For eksempel kan vi ta ned kredittrammen på MasterCard eller foreslå at kunden kutter ut andre kredittkort, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til E24.

Nordea fremhever at gjeldsregisteret har gjort det langt enklere å ha oversikt over egne kredittkort og kredittrammer.

De oppfordrer kunder som har fått avslag eller redusert låneramme å ta en gjennomgang og se om det finnes kredittkort man kan avslutte.

Kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.

Nordea

– Om man søker på nett og får avslag på lånesøknad, kan det være lurt å ta kontakt med banken for å ta en gjennomgang av nettopp dette, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea til E24.

– Mer og mer aktuell

Finans Norge, som er bankenes interesseorganisasjon, har ikke oversikt over hvor mange banker som tilbyr heldigitale lånesøknadsprosesser.

Skal man må få prisen ned, må øvrige tilbydere også digitalisere hele prosessen, mener Kvamme i Bulder bank.

Det betyr også flere automatiserte avslag, som følge av ubrukte kredittrammer.

– Alle vil jakte etter å digitalisere mest mulig, så denne problemstillingen kommer bare til å bli mer og mer aktuell, sier han.

Les også

Hadde nesten 600.000 i forbrukslån: – En typisk sum

Les også

Slår alarm: Kortene du ikke bruker, kan bli regnet som gjeld

Les også

Gjeldsordningshopp: – Et symptom på gal utlånspraksis

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukslån-eksplosjonen
 2. Kredittkort
 3. Forbrukslån
 4. Sparebanken Vest
 5. Mobilbank
 6. Bank
 7. Kredittverdighet

Flere artikler

 1. Kundeflukt fra Sbanken: Konkurrent har gitt 2 milliarder kroner i boliglånstilbud på fem dager

 2. DNB nekter Mathias (29) å bruke kryptogevinst til boligkjøp

 3. Fagforeningene satser stadig mer på ekstragoder

 4. Renteradar mener DNB hindrer åpenhet. Men partnernes kunder kan heller ikke bruke tjenesten

 5. Strukturerte spareprodukter: Ingen vet hvor mye nordmenn har investert