Mener utdannelse blir straffet: – Regjeringen presser nyutdannede ut av boligmarkedet

Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund mener Regjeringen driver en stollek i boligmarkedet. Mange nyutdannede får hverken boliglån eller startlån, ifølge meglersjefen.

KRITISK: Sjef i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Tormod Boldvik mener Regjeringen fører en feilslått boligpolitikk. Her sammen med Finn Tveter (også i NEF).
Publisert:

I går la Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff), sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Pöyry, frem tallene som viste at boligprisene vokstemer enn normalt i august.

LES OGSÅ:Så mye har boligen din økt i verdi

Feilslått politikk. NEF-sjef Tormod Boldvik mener ordningene med startlån og krav til egenkapital presser nyutdannede i en uheldig skvis.

– Her har Regjeringen prioritert de som sitter nederst ved bordet, men resultatet blir bare en stollek der nyutdannede dyttes bakover i køen og utenfor bordet, sier Boldvik.

Etter at Finanstilsynet strammet inn bankens mulighet til å låne ut penger, må unge nå stille med 15 prosent egenkapital for å få mulighet til å få lån. Dersom man ikke får startlån, eller foredrehjelp, mener Boldvik man skvises helt ut.

– Jeg synes Regjeringen driver en feilslått politikk. Det bør være slik at utdannelse premieres. Her har man laget et system som risikerer å straffe de som investerer i kompetanse fremfor å spare til bolig, sier Boldvik.

– De som har satset på utdannelse vil åpenbart være i en posisjon hvor jobbmulighetene er flere og veksten i fremtidig inntekt bedre. Dette er noe bankene tradisjonelt har vektlagt, men individuelle vurderinger er det ikke lenger samme anledning til å gjøre, utdyper meglersjefen.

LES OGSÅ: Kø for å få startlånog Tom Staavis kommentar om Startlån:Subprime på norsk?

Paradoksalt. Han sier han har forståelse for at Regjeringen ønsker å satse på de som er svakest stilt, men mener resultatet blir paradoksalt:

– Det er tøft for alle, men dersom man hjelper de som står svakest, og strammer inn for de andre, presser man de nyutdannede utenfor, sier han.

Ifølge Boldvik, som også arbeider som megler i Krogsveen er det flere eksempler på unge som opplever seg straffet fordi de har prioritert utdannelse. Han etterlyser konkrete tiltak, fremfor stolleker.

– Forutsetningen for å lykkes i sosial boligpolitikk er at det bygges nok boliger, sier Boldvik.

LES OGSÅ:«Jeg føler meg som en stor idiot som ikke kjøper leilighet»

Kjent med problematikken. Startlån forvaltes av landets kommuner på vegne av Husbanken.

– Vi ser at etterspørselen etter startlån øker og har bedt kommunene om å prioritere de som er vanskeligst stilt, sier Anette Hansen, som er kommunikasjonsrådgiver i Husbanken.

Men hvem som defineres som vanskeligstilt, varierer fra kommune til kommune.

– Vi er kjent med problematikken som Boldvik belyser. For å få startlån skal man være varig ute av stand til å skaffe seg boliglån selv.

LES OGSÅ:Regjeringen får bolig-slakt av unge

– Vis oss dokumentasjon. Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og Regionaldepartementet sier at han ikke deler NEF-lederens oppfatning.

– Jeg har ikke sett noen dokumentasjon som skulle tilsi at nyutdannede kommer i skvis. Man kan ikke utelukke at nyutdannede er vanskeligstilte, men da skal de fanges opp av ordningen som andre, sier Sandbakken.

LES OGSÅ:Her er sjansen størst for å få startlån

Kan ikke utelukke. – Vi kan ikke utelukke at det er enkeltindivider som opplever at de havner i en skvis. Men per dags dato er det ingen indikasjoner som skulle tilsi at den gruppen er overrepresentert.

– Dersom enkelte opplever seg straffet for å ha prioritert utdannelse, vil det være en hensiktsmessig konsekvens av politikken?

– Jeg kan ikke se at det foreligger noen dokumentasjon på dette. Inntil jeg får meg forelagt eventuell dokumentasjon, kan jeg ikke svare på dette.

LES OGSÅ:Ny nettside skal hjelpe unge til boligkjøpet

Vil bygge mer. Ifølge Sandbakken arbeider Regjeringen kontinuerlig med å legge til rette for mer boligbygging.
– Vår målsetting er å bygge flere boliger. Vi forsøker å legge til rette for mest mulig hensiktsmessig boligbygging. Vi skal få ned antall saker som må byggesaksbehandles med 30 prosent, fulldigitalisere byggesaker og vi arbeider med ulike økonomiske støtteordninger.

– En utfordring er at byggenæringen sliter med en negativ produktivitetsutvikling. Staten har invitert næringen med i et omfattende program hvor et av hovedmålene er å bedre produktiviteten, forteller Sandbakken.

Publisert:

Her kan du lese mer om