Bankene håver inn på dine rentekroner

Renteutgiftene til norske bankkunder økte med 23 milliarder kroner i fjor. Årsak: En kraftig oppgang i bankenes rentemargin.

PLAGER BANKENE: Peter Batta fastslår at eierne tjener store penger på DNB og de andre norske bankene, samtidig som rentemarginen kundene belastes med, knapt noen gang har vært høyere. Foto: NILS BJÅLAND
  • Bjørn Haugan
Publisert: Publisert:

En gjennomgang utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund (HL) har foretatt, viser at verdien på landets banker økte med 190 milliarder kroner i fjor.

Siv Jensen: – Press bankene

Samtidig viser Dine Pengers/VGs oversikt over rentemarginen, at den har eksplodert de siste to årene:

Den er nå 2,24 prosent. I oktober 2011 var den på 0,11 prosent.

Bankenes rentemargin er differansen mellom utlåns- og innlånsrente, inkludert det bankene tar som kredittpåslag. Høy rentemargin tilsvarer dermed bedre inntjening for bankene.

Les også:Spar skatt i februar

Økning på 190 mrd. Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen til Huseiernes Landsforbund:

Norsk banksektor hadde en samlet verdiøkning på 190 milliarder kroner i 2013.

Samlet økte bankenes børsverdi med 57 prosent i fjor.

Øyvind Røst i Dine Penger

Eierne i landets desidert største bank - DNB - opplevde at verdien av deres aksjer steg med 64 milliarder kroner.

Staten eier 40 prosent (Næringsdepartementet 34 prosent og Folketrygdfondet 5,95 prosent) og kunne etter HLs anslag glede seg over om lag 27 milliarder kroner i verdiøkning og utbytte fra DNB, hvor det aller meste var verdiøkning.

- Rentemarginen har vært rundt ett prosentpoeng høyere i 2013 enn det langsiktige gjennomsnittet. Det betyr at bankene har økt fortjenesten på kundene i 2013 med anslagsvis 23 milliarder kroner, gjennom økt rentemargin, sier renteekspert Øyvind Røst i Dine Penger.

Les også:Derfor satser nordmenn på høyrentefond

- Bankene er avslørt. Dette viser at de melker deg, sier Peter Batta, sjef i Huseiernes Landsforbund.

Grafen viser at rentemarginen bare en kort tid i 2003 har vært høyere enn nå og at den har skutt i været siden høsten 2011.

- Dette viser at markedet har satt pris på det bankene har gjort for å effektivisere og det de har gjort for å tilfredsstille de nye kravene til bufferkapital: Aksjekursen har gått kraftig opp og eierne har tjent godt, sier sjefredaktør Per Valebrokk i E24.

- Samtidig har rentemarginen økt: Det betyr nok at bankkundene i stor grad har vært med på å finansiere de økte kapitalkravene til bankene, sier han.

Et EU-direktiv om sikkerhet i bankene er den utløsende årsaken til at bankene skal øke sin kjernekapital for å bli mer solide. Stortinget sluttet seg til direktivet i fjor sommer.

Les også:Spar 3000 kroner på riktig lønnskonto

DNB sjef Rune Bjerke mener dagens rentemargin er et minimum.

- Dårlig unnskyldning. - Dette viser at DNB og de andre bankene lar kundene betale, ikke eierne. De har fått noe mindre i utbytte, men tar det igjen og vel så det i en eventyrlig verdiøkning på sine aksjer. Dette bare viser hvor feil det var da DNB økte renten i fjor. De skylder på de økte bufferkravene, men vi ser nå at det bare var en dårlig unnskyldning, sier Batta og fremmer følgende krav:

- Rentemarginen må reduseres med 0,5 prosent.

- I form av et kutt i boligrenten?

- Ja, vi mener det er rom for det. Eierne håver inn, mens det er forbrukerne som betaler prisen. Vi krever at bankene selv bidrar med oppbygging av sin egen formue. Utlånsrentene skal settes ned og innskuddsrenten opp. Rentemarginen bør som et minimum reduseres med 0,5 prosent, sier Batta.

Les også:Her er landet beste sparekonto

- Pinlig og frekt. - Det er nok riktig at utbyttet er redusert, men det er bare snakk om en utsettelse. Med slike eventyrlige avkastninger er det både pinlig og frekt at bankene legger opp til at kundene alene skal betale for de nye kravene til egenkapital, sier Batta.

Batta mener eierne de neste årene i hvert fall bør dele regningen med forbrukerne, ved at de ikke tar ut utbytte.

Øyvind Røst i Dine Penger sier at bankene ikke gjør noe galt:

De bare utnytter at norske bankkunder i svært liten grad bytter bank. Og nå som renten er lav, vet bankene at det norske folk i stor grad gir blaffen. Du bør som forbruker flytte lånet ditt av og til, for å presse bankene. Det kan du spare mange kroner på gjennom livet, sier han.

- DAGENS NIVÅ ER ET MINIMUM

DNB-sjef Rune Bjerke sier at det ikke bare er kundene som betaler:

- Alle vil ha mer solide banker, men å øke kapitalen med ti milliarder kroner i året er ikke gratis for hverken kunder, ansatte eller eiere. I DNB er vi ti prosent færre ansatte enn for et par år siden, og eierne har både skutt inn mer penger og fått lavere utbytte, sier han.

- Rentemarginen har økt fra et veldig lavt nivå, hvor bankene for noen år siden knapt tjente penger på nye boliglån. Dagens nivå er et minimum for å komme i mål med de kravene vi er pålagt av myndighetene.

Han fremholder at DNB hittil har bygget opp 56 milliarder kroner i bufferkapital og at de skal klare å bygge 45 milliarder kroner til innen 2017.

- Det er riktig at verdiveksten har vært stor. Til tross for den kraftige veksten i aksjeverdi, har eierne måtte tåle en lavere utvikling i utbytte, sier Bjerke.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. – Press bankene

  2. Batta: - Jeg er ikke fornøyd før kravet senkes

  3. Her får du lavest boliglånsrente: Bytt bank, spar 15.000 kroner

  4. Gir kundene renteglede

  5. Bankenes rentekutt spriker: – Vi er absolutt med på dugnaden, sier DNB