Arveavgiften fjernes, men skjerpet gevinstbeskatning: Så mye sparer du ved å motta arv neste år

Regjeringen fjerner hele arveavgiften fra neste år. Samtidig skjerpes gevinstskatten på arv av visse verdier. Slik kan du tilpasse deg best for å nyte godt av endringene.

MYE Å SPARE: Barn og foreldre sparer store summer når arveavgiften nå fjernes. Enda mer er det å spare for barnebarn og søsken.
Publisert:

Fjerner helt. Begge regjeringspartiene gikk til valg på kutt i arveavgiften, Høyre ville fjerne den gradvis, mens Fremskrittspartiet gikk inn for total fjerning.

– Det er absolutt mye å spare på å utsette gaver eller forskudd på arv til neste år, sier ekspert på arveoppgjør, advokat Per Jacob Haakstad ved Advokatfirmaet Haakstad & Co i Arendal.

Dermed går de mye lengre enn avtroppende regjering overraskende la opp til. Stoltenberg foreslo å heve det avgiftsfrie taket til en million kroner. Da kunne en nær arving (barn, fosterbarn, foreldre), spare 39.800 kroner i forhold til før ved arv av en million kroner.

Les også:Regjeringen trekker forslaget om ny boligskatt

Sparer 140.000 kr. Arver du mer, er besparelsen større. Barn eller foreldre som arver to millioner kroner hver, vil dermed spare 140.000 kroner i arveavgift fra neste år. Det er fordi arveavgiften på beløp over 800.000 kroner hittil har vært på 10 prosent.

Andre sparer mer. For søsken, barnebarn eller lignende er besparelsen enda høyere: De sparer 56.000 kroner ved arv av en million kroner.

Arver du to millioner fra søsken, besteforeldre eller lignende, vil du spare 206.000 kroner neste år.

Rekyl. Samtidig med at arveavgiften avvikles foreslår regjeringen at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp ved inntektsbeskatningen.

Kontinuitet betyr at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det overførte.

MYE Å SPARE: –Arvinger flest sparer store beløp på å motta arv neste år, men samtidig tar regjeringen igjen litt i endringer i gevinstskatt på visse verdier, typisk utleieleilighet og tomter. For noen kan dette bli mye dyrere enn arveavgiften, sier advokat Per Jacob Haakstad.

– Dette vil kunne ramme for eksempel barn som har arvet tomt, utleieleilighet eller lignende. Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre, sier Haakstad.

Tar igjen på gevinstskatt. Hittil har arvinger sluppet unna gevinstbeskatning etter arv, ved senere salg, fordi verdien ved arvetidspunktet er blitt langt til grunn. Man har med andre ord sluppet unna skatt på verdistigning i arvelaters eller givers eiertid.

Nå blir det endret for visse verdier. Dermed kan man risikere å måtte betale gevinstskatt på senere salg av arvede verdier.

Det foreslås et unntak for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt på overføringstidspunktet.

– Heldigvis er det unntak for de mest typiske verdiene man arver, sier Haakstad.

Disse vil omfattes:

Er du i arveposisjon, vil du bare kunne nyte godt av avgiftsfjerningen hvis du:

  • Mottar forskudd på arv eller gaver over fribeløpet etter 1.januar 2014 ( for de som har ubrukt fribeløp/fribeløp i behold).
  • Hvis du mottar arv fra dødsbo i privat skifte i 2014

Beregning av gevinst/tap ved boligsalg. Regjeringen foreslår å bevilge 14,5 millioner kroner til Skatteetaten slik at de kan utvikle en elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom. Løsningen vil gi riktigere skatteberegning.

Løsningen bygger på at etaten tar kontakt med skattyter med en gang et salg av bolig- eller fritidseiendom er gjennomført, og at dialogen med skattyter er elektronisk.

Spør oss i nettmøte: Lurer du på hvordan avgifts- og skatteendringene slår ut for deg? Dine Pengers eksperter svarer i nettmøte fra fredag klokken 13.00. Still spørsmål til Carsten Pihl, Anne Lise Stranden, Günther Bache og Øyvind Røst (ikke på bildet). Legg inn spørsmål allerede nå!

Når et eiendomssalg er registrert, får skattyter brev fra Skatteetaten med veiledning om reglene og et skjema med foreløpig oppsett over gevinstberegningen.

Skattyter kan da føre inn fradragsberettigede kostnader ved salg av eiendommen, og Skatteetaten kan så forhåndsutfylle gevinsten eller tapet i selvangivelsen.

Slik tilpasser du deg ved gaver:

  • Utsett enten gaver til 2014, eller gi gaver inntil fribeløpet på 470.000 kroner i 2013.
    Uansett: Gaver på inntil 1/2 G årlig fra hver forelder er avgiftsfritt.
    Mens man tidligere kunne utsette arvemottak ved dødsfall ved å begjære offentlig skifte, er dette smutthullet nå fjernet av regjeringen:
  • Departementet mener at valg av skifteform for dødsfall som har inntruffet før 1. januar 2014, ikke bør få betydning for om arvingene faller innenfor gjeldende regelverk eller fritaket. Hensynet til likebehandling tilsier at arv etter alle dødsfall som har skjedd før arveavgiften fjernes ved årsskiftet, medfører avgiftsplikt.

Følg Dine Penger på Facebook!

Publisert:

Her kan du lese mer om